Simpulan dan Ikatan

Report
PANEL PENGGUBAL KURIKULUM
BINA INSAN GURU-PPG
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK [ PPA ]
IPGM CYBERJAYA



Diperbuat daripada sabut, dawai, kapas,
rami,hemp ,dan bahan-bahan campuran
(sintetik ).
Terdapat dalam pelbagai saiz lilitannya dan
digunakan untuk berbagai-bagai kegunaan.
Contohnya, tali digunakan untuk
mengangkut, menarik, mengikat dan
menyelamat

Empat perkara yang berkaitan:
i.
Simpulan ( Knotting )
ii.
Ikatan ( lashing )
iii. Sambat (splicing )
iv. Mematikan hujung tali ( whipping )

Simpulan menggunakan tali yang kecil dan
sederhana saiznya.

Ia digunakan pada benda-benda yang kecil
dan sederhana

Sambat digunakan untuk menyambung dua
tali dan membuat sesuatu peralatan.

Menyambung dua tali dengan menggunakan
kaedah sambat sangat baik dan selamat
semasa digunakan.


Ikatan yang dibuat pada hujung tali supaya
tidak terurai. Penyambatan semula dilakukan
dengan ikatan mahkota dan setiap bebenang
diselitkan di bawah dan seterusnya di atas
bebenang sehingga hujungnya kukuh dan
tidak terbuka.
Biasanya memadai dengan menyelitkan kali
untuk bebenang yang lengkap dan sekali
untuk separuh bebenang. Ikatan ini dilakukan
agar tali tahan lama dan senang digunakan

Perlu untuk mengelakkan tali terbutai di
hujungnya

Antara beberapa penggunaannya seperti:
1. Mendaki
2. Kehidupan seharian
3. Memancing
4. Seni
5. Pengakap
6. Mencari dan Menyelamat
7. Bidang Perkapalan dan sebagainya.
Ikatan
Silang
Tungku
Ikatan
Buku Sila
Ikatan
Silang
Gunting
Dan
Lain-lain
Simpulan
Tindih
Kasih
Jenis-jenis
Simpulan
dan ikatan
Ikatan
Serong
Ikatan
Seraya
Simpulan
Bunga Keti
Simpulan
Himpit
Ikatan
Balak
Simpulan
Manuk
Simpul Belit


Ikatan buku sila
digunakan untuk
mengikat kain pembalut
luka atau kain anduh ,
menyambung tali yang
sama besar saiznya dan
boleh digunakan untuk
mematikan sebarang
ikatan.
Ikatan ini direka agar
kedua-dua punca atau
hujung tali tersebut
senang dibuka semula.

Ikatan simpul manok
biasanya digunakan
sebagai permualaan
ikatan ketika mula
mengikat pada kayu
atau sebagainya.


Simpulan tindih kasih
digunakan untuk
membuat gegelung tali
yang tidak terjerut atau
pengikat leher binatang
supaya tidak terjerut.
Jenis ikatan ini juga
boleh digunakan dalam
kerja-kerja menyelamat
seperti menyelamatkan
mangsa yang terjatuh
dalam sungai.

Simpulan bunga keti
digunakan bagi
menyambung tali yang
tidak sama besar
saiznya dan dapat
digunakan dengan
selamat.

Ikatan bunga keti
berganda juga
digunakan untuk
menyambung dua tali
yang tidak sama besar
saiznya dan dapat
digunakan dengan
selamat.

Merupakan satu simpul
pengunci yang tidak
mudah
dilepaskan.Simpul
angka no.8 ini juga
merupakan salah satu
daripada stopper
knots.
Ikatan simpul pulih
digunakan untuk
memendekkan tali
yang panjang tanpa
perlu memotongnya.
 Ia juga digunakan
untuk menguatkan tali
yang tidak kukuh.


Mengikat hujung tali
ke tiang/ pokok,
gelung atau tali lain
supaya tidak terlucut.
1.
Sesuai digunakan untuk
mengikat bot atau binatang
(contoh kuda) supaya boleh
dibuka dengan pantas
2.
Boleh juga digunakan
untuk turun dari atas pokok
dengan menggunakan tali
Untuk mengikat
hujung tali ke tiang
atau pokok dengan
mudah.Untuk menarik
balak atau kayu.
 Untuk memulakan Ikat
Serong.

Bil.
Nama
Jabatan / Institut
Penyelaras
Pengarah
Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM
En.Baharuddin bin Ab. Latiff
Pen.Penyelaras
Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM
3
En. Ahmad Sukri b. Mustaffa
Ahli
IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman
4
Tuan Haji Ruslan bin Saad
Ahli
IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah Darul Aman
5
En. Mohamad Hafedz b. Salleh
Ahli
IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman
6
En. Hishamuddin bin Hassan
Ahli
IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT
7
En.Zakaria bin Mustaffa
Ahli
IPG Kampun Bahasa Melayu, Kuala Lumpur
8
Tuan Haji Norhizan b. Zainol
Ahli
IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT
9
En.Zulkapli bin Wagini
Ahli
IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
1
Puan Hjh Dr.Noriati binti Abd,Rashid
2

similar documents