Skloňovacie vzory, základ slova a pádová prípona

Report
Mgr. Tímea Matušeková
ZOPAKUJME SI
Keď podstatné mená menia
svoj tvar, hovoríme im, že sa
skloňujú.
tvary slova
hviezd
hviezda
hviezde
hviezdy
hviezdou
hviezdach
hviezdu
hviezdami
hviezde
hviezdam
V slovenčine sa podstatné mená skloňujú tak, že sa
k nim pridávajú rozličné pádové prípony.
mačk
-a
mačk
-y
mačk
-y
mačiek
mačk
-e
mačk
-ám
mačk
-u
mačk
-y
mačk
-e
mačk
-ám
mačk
-ou
mačk
-ami
Podľa typu zakončenia ich môžeme rozdeliť do 12
skupín. V každej skupine je jedno podstatné meno
vybrané ako
.
SKLOŇOVACIE VZORY
Mužský rod
chlap
Ženský rod
žena
Stredný rod
mesto
hrdina
dub
stroj
ulica
dlaň
kosť
srdce
vysvedčenie
dievča
Zaujímavé čísla
Podstatné mená
Mužský rod
Ženský rod
Stredný rod
Všimni si, koľko
12 511
žena
17 981
mesto
slov do ktorej
858 skupiny
ulica
7patrí.
200
srdce
4 045
dub
13 074
dlaň
700
vysvedčenie
2 975
stroj
2 228
kosť
4 622
dievča
196
chlap
hrdina
127
Prečítaj si text
PRVÝ SNEH
V noci napadol prvý sneh. Chodník
zasypaný snehom otec ráno odhádzal.
Potom si od snehu očistil nohavice. Ja
som sa zatiaľ na sneh pozeral z okna.
Starká hovorí, že minuloročný sneh
bol ešte krajší. Zo snehu sa tešia
najmä lyžiari. Aj ja sa teším prvému
snehu.
Odpovedz na otázky
Aké
Kto sa
športy
zo snehovej
sa robia
nádielky
na snehu?
príliš neteší?
Z textu vypíš všetky tvary
Zisti, ktorá časť slova je vo
podstatného mena
všetkých tvaroch rovnaká.
„sneh“.
PRVÝ SNEH
V noci napadol prvý sneh. Chodník
zasypaný snehom otec ráno odhádzal.
Potom si od snehu očistil nohavice. Ja
som sa zatiaľ na sneh pozeral z okna.
Starká hovorí, že minuloročný sneh
bol ešte krajší. Zo snehu sa tešia
najmä lyžiari. Aj ja sa teším prvému
snehu.
sneh
-
sneh
-om
sneh
-och
Pozoruj skloňovanie slova klobúk.
JEDNOTNÉ ČÍSLO
MNOŽNÉ ČÍSLO
N
klobúk-
N
klobúky
G
(do) klobúka
G
D
klobúku
D
klobúkom
A
klobúk-
A
klobúky
L
(o) klobúku
L
(o) klobúkoch
I
(s) klobúkom
I
(s) klobúkmi
(do) klobúkov
PÁDOVÉ PRÍPONY (menia sa)
ZÁKLAD SLOVA (stále rovnaký)
• Podstatné mená sa v slovenčine vyskytujú
v rôznych tvaroch.
Hovoríme, že ich
(ohýbame).
Podstatné mená sú
slovný druh.

similar documents