dřeviny - Základní škola a Mateřská škola Lutín

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Marie Pokorná
Název:
EU_32_POK_PR45_002
Téma:
Přírodověda 4. ročník
Ročník:
4.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
29. 3. 2013
Ověřeno:
9. 4. 2013
Anotace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V prezentaci se žáci seznamují s tříděním rostlin na byliny a dřeviny.
Navazují na učivo probrané v nižších ročnících, rozšířené o nové poznatky.
Třídí dřeviny podle listů na jehličnaté a listnaté, opadavé a stálozelené.
Seznamují se s rostlinami, které pěstuje člověk pro užitek.
Opakováním je dělení hospodářských plodin, které bylo probráno na
začátku 4. ročníku ( Přírodní společenství pole).
Seznamují se s pojmy a tříděním kulturních rostlin.
Obrázky znázorňují rostliny, které žáci běžně znají ze svého okolí.
Žáci je sami pojmenovávají a zařazují podle pokynů a úkolů v prezentaci.
Opakují si a uvědomují rostliny plané a nejznámější plevele.
V každé kapitole je stručně charakterizován druh rostlin podle společného
znaku a obrázková příloha.
Cílem prezentace je shrnutí a utřídění poznatků o jednotlivých druzích
rostlin.
Žáci reagují a řeší úkoly společně a vzájemně se opravují a doplňují.
Třídění rostlin
BYLINY jsou rostliny s dužnatým stonkem.
DŘEVINY jsou rostliny s dřevnatým stonkem.
• Keře jsou dřeviny s rozvětvujícím se stonkem hned u země.
• Stromy jsou dřeviny, které se rozvětvují nad zemí z kmene.
Rozlišuj podle obrázku: co je strom, keř, bylina.
DŘEVINY dělíme podle druhu listů na LISTNATÉ a JEHLIČNATÉ.
DŘEVINY dělíme podle toho, zda na zimu opadávají na OPADAVÉ a STÁLOZELENÉ.
Dub zimní
Dub letní
Modřín opadavý
Jabloň
Rozlišuj podle obrázků , které z uvedených dřevin jsou opadavé a které stálozelené.
Rostliny pěstované člověkem pro užitek rozdělujeme na:
OVOCNÉ STROMY A KEŘE
pupeny
květy
plody
HOSPODÁŘSKÉ ROSTLINY :
• obilniny
• luskoviny
• okopaniny
• pícniny
• jeteloviny
• olejniny
• zelenina
• průmyslové rostliny
Podle obrázků pojmenuj a zařaď hospodářské rostliny podle jejich užitku.
KULTURNÍ ROSTLINY jsou rostliny pro zkrášlení příbytků nebo okolí. Jsou to:
• okrasné dřeviny
• květiny k řezu
Podle obrázků určuj druh kulturních rostlin.
• pokojové rostliny i květiny
PLANÉ jsou rostliny, které volně rostou v přírodě bez zásahu
člověka.
• Stromy a keře ve volné přírodě
• Byliny ve volné přírodě
PLEVELE jsou rostliny, které pěstovaným rostlinám ubírají vodu,
živiny a světlo a tím snižují úrodu.
Poznáš některé?
Nápověda: pýr plazivý, bodlák oset, pampeliška, vlčí mák, koukol, heřmánek nepravý
Podle délky života dělíme rostliny na:
• jednoleté
• dvouleté
• vytrvalé
Rozhodni, které rostliny podle délky života do které skupiny zařadíš.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a
vzdělávání na všech typech základních škol. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.
Použité zdroje:
Učebnice Přírodopis pro 5. ročník, Fortuna, Praha 1993, ISBN 80-7168-088-5
Učebnice Přírodověda 4. ročník, Nová škola, Brno 2003, ISBN 80-7289-052-2
Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora.
V prezentaci byly použity obrázky z těchto zdrojů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto04/foto_054.jpg
http://www.e-zahrady.cz/img/upload/herbar_97571804.jpg
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/html02/foto_129.html
http://www.kvetenacr.cz/obrazky/katalog/_3/228.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Daucus_Carota.jpg/
http://www.celysvet.cz/images/verbascum-thapsiforme-schrad-phlomoides_1.jpg
http://www.angelique.cz/karafiat.jpg
http://www.naturfoto.cz/snezenka-podsneznik-fotografie-7519.html
http://www.garten.cz/images_data/240_narcis.jpg
http://www.garten.cz/images_data/803_rosa_3.jpg
http://www.4yougratis.cz/bylinky/img/pyr_plazivy.jpg
http://botany.cz/foto/cardacaherb1.jpg
http://www.ireceptar.cz/res/data/063/007823.jpg
http://www.priroda.cz/nahledy/v/vlci-mak-pozadi-624x0.jpg
http://botany.cz/foto/koukol1.jpg
http://botany.cz/foto/rajce3.jpg
http://rostliny.naturfoto.cz/stromy.html
http://rostliny.naturfoto.cz/byliny.html
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.uspza.cz/obrazky5/08-modrin_01_small.jpg
http://www.osiva.cz/img/stromky.jpg
http://www.biolib.cz/IMG/THN/_29527.jpg
http://www.profizahrada.cz/forum/f1/cz/20264/
http://www.naturfoto.cz/slunecnice-rocni-fotografie-3297.html
http://img.ihned.cz/attachment.php/13707520/iotuv358BCDEFIOk6PQcefghqy0
1U2Am/obili-192-128.jpg
http://www.tkani.cz/bavlnik.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vegetables.jpg
http://www.agriservis.cz/data/shared/files/simpleitems/17/image/thumbs/153x
114_101_p8300015.jpg
http://www.naturfoto.cz/jetel-lucni-fotografie-1188.html
http://www.profizahrada.cz/foto/cz/1657/
http://www.naturfoto.cz/jirovec-madal-fotografie-1234.html
http://www.coop.cz/magazin/1_2001/img/louka.jpg
http://www.pelargonie.cz/astra.jpg

similar documents