Vaidas Buterlevicius

Report
SPORTUOJANČIO JAUNIMO
PERSPEKTYVŲ ANALIZĖ
Vaidas Buterlevičius
Lektorė Vaidas Kerulienė
Utenos kolegija
Temos aktualumas
Nuolatinis sportas, fizinis aktyvumas stiprina ne tik mūsų
raumenis, sąnarius, raiščius, kaulų sistemą, širdies ir
kraujagyslių veiklą, kvėpavimo sistemą, bet taip pat sportas
formuoja gebėjimus nusistatyti tikslus, stebėti savo pažangą,
atpalaiduoja nervų sistemą, mažina agresiją, išlaisvina iš
organizmo įtampą, padeda vystyti taurias žmogaus savybes,
tokias kaip ryžtas, valia. Bet ten, kur aktyvi veikla, visuomet
atsiranda ir grėsmės. Sportuojant galima patirti traumas dėl
daugelio priežasčių. Vienos sportines traumos įvyksta
nelaimingų atsitikimų metu, pvz. susidūrus žaidėjams, kitas
sąlygoja netinkama treniruočių technika, stoka saugiu
treniruočių žinių, netinkamas maisto papildų vartojimas,
nesikonsultavimas su sporto treneriu bei gydytoju dėl savo
sveikatos ir fizinio parengtumo.
Tyrimo tikslas ir uždaviniai
Tyrimo tikslas – įvertinti sportuojančio jaunimo
perspektyvas.
 Tyrimo uždaviniai: aptarti teigiamas jaunimo
sportinės
veiklos
veiksnius;
apžvelgti
sportuojančio
jaunimo
grėsmės;
ištirti
sportuojančio jaunimo perspektyvas.

Tyrimo metodai

Atliktas kiekybinis tyrimas, kuriam pasirinkta
anoniminė anketinė apklausa, vykdyta Utenos
kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės
rūpybos fakultete, bei Zarasų miesto „Ąžuolo“
gimnazijoje. Apklausoje dalyvavo sportuojantis
jaunimas(n=40). Anketinė apklausa vykdyta nuo
2013-03-12 iki 2012-04-5.
Tyrimo rezultatai

Respondentų propaguojamos fizinio aktyvumo
rūšys sudarė: 37,5 proc. sportiniai žaidimai
(krepšinis, futbolas, tinklinis, ir kt.), vienodai
pasiskirstė po 22,5 proc. ciklinės sporto šakos
(bėgimas, plaukimas ir kt.), ir kitos sporto šakos (
sunkioji atletika, fitnesas, sportiniai šokiai), 15
proc. užsiima įvairiomis aerobikos rūšimis ir tik
2,5 proc. užsiima jogą. Fizine veikla vyko 30
proc. sporto klube, 22.5 proc. namuose bei 55
proc.
kitose vietose (sporto salėje, lauke,
baseine).
Tyrimo rezultatai

Savo sveikatą, prieš pradedant sportuoti,
jaunimas vertino 15 proc. labai gerai, 55 proc.
gerai, 30 proc. vidutiniškai. Po fizinės veiklos
užsiėmimų , jaunimas savo sveikatą vertino kur
kas geriau, 30 proc. labai gerai, 62.5 proc. gerai, 5
proc. vidutiniškai, 2,5 proc. blogai. Apklaustieji
savo fizinį pajėgumą įvertino 17,5 proc. labai
gerai, 72,5 proc. gerai, 7,5 proc. vidutiniškai, 2,5
proc. blogai.
Tyrimo rezultatai

52,5 proc. sportuojančių užsiima fizine veikla, nes
jiems tai yra malonumas, 42,5 proc. propaguoja
sveiką gyvenimo būdą. Respondentai nurodė
priežastys dėl ko jie yra fiziškai aktyvus - 25
proc. nori numesti svorio, 17,5 proc. nori priaugti
raumenų masės, 42,5 proc. propaguoja sveiką
gyvenimo būdą, 52.5 proc. sportas yra
malonumas, 37,5 proc. laisvalaikio praleidimas ir
5 proc. kaip nusiraminimo, atsipalaidavimo būdą.
Tyrimo rezultatai

Jaunimas sportuojantis pagal individualią
treniruočių programą sudarė 47,5 proc. ir
sportuodami savarankiškai be individualios
treniruočių programos 52,5 proc. Iškilus
neaiškumams dėl treniruočių metodikos, galimų
sveikatos
sutrikimų
su
sporto
treneriu
konsultuojasi 62,5 proc. ir nesikonsultuoja 37,5
proc.
Tyrimo rezultatai

Respondentai buvo suskirstyti į dvi grupes,
pirmoji grupė - jaunimas užsiima fizine veikla su
specialistų pagalba ir antroji grupė - jaunimas
užsiima
fizine
veikla,
savarankiškai
be
specialistų pagalbos. Apklausius šias dvi grupės
tyrimas parodė, kad pirmoji grupė apklaustųjų
patiria traumų 20 proc., o nepatiria traumų 80
proc., antroji grupė - 37,5 proc. patiria traumų,
62,5 proc. nepatiria traumų.
Tyrimo rezultatai

Patirtos traumos 55 proc. viršutinės kūno dalies
ir 45proc. apatinės kūno dalies tai yra įvairūs
sumušimai, išnirimai, raumenų patempimai,
kaulų lūžiai, kelio sąnario pažeidimai, pėdos ir
čiurnos pažeidimai. Priežastys dėl kurių patiria
traumas, respondentai nurodė 32,5 proc.
nežinojimas saugios treniruotės principų, 30
proc. žinių stoka ir nesikonsultavimas su
specialistu, 27,5 proc. – maisto papildų
nevartojimas, 10 proc. nesaugūs ar netikėti
partnerio veiksmai.
Tyrimo rezultatai

Žinias apie saugios treniruotės principus
apklaustieji įvertino 7,5 proc. labai gerai, 25
proc. gerai ir 60 proc. yra pakankamos 7,5 proc.
menkos . Dėl patirtų traumų respondentai
negalėjo būti fiziškai aktyvūs:
 7 proc. keletą dienų,
 60 proc. - savaitę,
 20 proc. - 2-3 savaites,
 10 proc. - nuo 4 savaičių iki 24 savaičių,
 3 proc. 6 mėn. ir ilgiau.
Tyrimo rezultatai

Maisto papildus, kaip
papildoma priemonė,
vitaminų ir mineralų trūkumo organizme
pašalinimui , 20 proc. respondentų vartoja ir 80
proc. nevartoja. Apklaustieji nevartoja maisto
papildų, nes 80 proc. jaunimo mano , kad tai yra
nereikalinga, nes pakankamai gauna su maistu,
15 proc. mano , kad tai yra brangu ir 5 proc. dėl
kitų priežasčių tokių kaip laiko stoka, pamiršta
laiku arba visai užmiršta suvartoti. 7,5 proc.
mano, kad maisto papildų nevartojimas gali
sąlygoti traumų atsiradimą, 37,5 pro. mano, kad
maisto papildų nevartojimas nesąlygoja traumų
atsiradimą ir 55 proc. nežino ir jiems trūksta
žinių šioje srityje.
Išvados

Didžioji jaunimo dalis prieš užsiimant fizine
veikla savo sveikatą vertino gerai ir vidutiniškai,
o dabar vertina dauguma labai gerai ir gera.
Savo fizini pajėgumą ketvirtadalis respondentų
vertino labai gerai, tris ketvirtadaliai gerai ir tik
keli vertino vidutiniškai ir vienas blogai.
Išvados

Daugiau nei puse sportuojančių užsiima fizine
veikla, nes jiems tai yra malonumas, du
trečdaliai jaunimo propaguoja sveiką gyvenimo
būdą, ketvirtis respondentų nori numesti svorio,
penktadalis nori priaugti raumenų masės,
likusiems kaip nusiraminimo, atsipalaidavimo
būdas. Tai rodo, kad jaunimas rūpinasi savo
sveikata, fizinį aktyvumą renkasi kaip puikų
laisvalaikio praleidimo būdą.
Išvados

Du trečdaliai respondentų žino pakankamai apie
saugios treniruotes principus, jas taiko, iškilus
neaiškumas konsultuojasi su specialistais, puse
jų sportuoja reguliariai ir yra nepatyrę traumų,
deja kita likusi dalis tai yra maždaug trečdalis,
nežino saugios treniruotės
principų ir iškilus
neaiškumams nesikonsultuoja su specialistais,
puse iš jų sportuoja nereguliariai, ko pasėkoje
dažniau patiria traumas, dėl kurių tam tikrą
laiko tarpą priklausomai nuo traumos pobūdžio
ir sunkumo, negali užsiimti fizine veikla.
Išvados

Tris ketvirtadaliai respondentų nevartoja visai
jokių maisto papildų ir daugiau negu pusei
trūksta žinių šioje srityje.
Pasiūlymai
Prieš pradedant sportuoti kreiptis pas gydytojus
ir sporto trenerius dėl savo sveikatos ir fizinio
pajėgumo.
 Daugiau pasidomėti dėl saugių treniruočių
principus, jas taikyti, iškilus neaiškumams
konsultuotis su specialistais ir sportuoti
reguliariai, kad išvengti kuo daugiau sporto
grėsmių. Rekomenduojama sunkiai
sportuojantiems maisto papildai – baltyminiai
kokteiliai papildys organizmą reikalingomis
medžiagomis ir užkirs kelią raumenims irti,
mažėti ir silpnėti.


similar documents