Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2

Report
Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2
Met Zorg Ondernemen 2011
Kansen zien, kansen benutten
Arjanne Hoogerman en Pepijn Dousi
Programma
 Tussendoelen in de theorie
 Tussendoelen in de praktijk
- beginnende geletterdheid
- beginnende gecijferdheid
 Kansen
Tussendoelen in de theorie
Doelen
1. Kerndoelen
2. Referentiekader/doelen
3. Tussendoelen
1. Kerndoelen







Nederlands
Engels
Friese taal
Rekenen/wiskunde
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs
2. Referentiekader/doelen
 Rekenen en taal
 Doelstelling referentieniveaus
-
Houvast
OGW
Overdracht PO naar VO
Eenduidige taal
 www.taalenrekenen.nl
3. Tussendoelen
Kerndoelen
Leerlijnen
Tussendoelen
Wat zijn tussendoelen?
 Geen methode
 Cruciale stappen in een leerlijn
 Maken verschillen tussen kinderen zichtbaar en
herkenbaar
 Zijn uitgangspunt voor het didactisch handelen
 Zorgen voor kwaliteitsverbetering: geven
samenhang in het aanbod en zorgen voor een
doorgaande lijn
Ontwikkelingsdoelen in samenhang
sociaalemotionele
ontwikkeling
taalontwikkeling
rekenontwikkeling
Beginnende gecijferdheid
1. Tellen
2. Meten
3. Meetkunde
Beginnende geletterdheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Boekoriëntatie
Verhaalbegrip
Functies van geschreven taal
Taalbewustzijn
Alfabetisch principe
Functioneel schrijven en lezen
Technisch lezen en schrijven
Tussendoelen in de praktijk
Activiteiten
 In methoden voor groep 1/2
 In vrije thema’s
Morgen aan de slag…
 Kinderen leren het beste binnen thema’s
 Thema’s die passen bij de belevingswereld
 Sinterklaas zit niet in mijn methode map
 Sla ik dat dan over?!
 Of werk 3 weken niet aan tussendoelen….
Opdracht
 In de doos zitten materialen of een les.
 Welke tussendoelen kunnen worden aangeboden
met de materialen die in de doos zitten?
Kansen
Je bereikt meer...
als je goed weet
wat je wílt
bereiken!
Plannen
Opbrengstgericht werken met kleuters
Evalueren
en
Doelen
stellen
reflectere
n
Uitvoeren van
het
(groeps)plan
Geven van
onderwijs
(Groeps)plan
en Organisatieplan
Verzamelen
van
opstellen
gegevens
Samenstellen
passend
aanbod
Analyseren
en
Vaststellen
onderwijs
behoeften
interpreteren
Leerlingregistratie
Groepsanalyse en interventie
 Hoe analyseren we de leerlinggegevens?
 Meer dan kijken naar scores….
 Welke interventies vinden er vervolgens plaats?
 Registratie?
Opstellen groepsplan
Opbrengstgericht werken met kleuters
Evalueren
en
Doelen
stellen
reflectere
n
Uitvoeren van
het
(groeps)plan
Geven van
onderwijs
(Groeps)plan
en Organisatieplan
Verzamelen
van
opstellen
gegevens
Samenstellen
passend
aanbod
Analyseren
en
Vaststellen
onderwijs
behoeften
interpreteren
Naslagwerk in de reader
 Tussendoelen beginnende geletterdheid
 Tussendoelen beginnende gecijferdheid
 Taalontwikkeling van het jonge kind: de Doelen
 Ontwikkeling van jonge kinderen van 2-7 jaar:
rekenontwikkeling
 Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: de doelen
 Opbrengstgericht werken;
Kennis en vaardigheden leerkracht groep 1-2
 Kleuterplein en het nieuwe Protocol Leesproblemen en
Dyslexie voor groep 1 en 2
 Lessuggesties
Afsluiting
 Heeft u vragen? Laat het ons weten!
 Arjanne Hoogerman & Pepijn Dousi
 www.malmberg.nl
Bedankt voor uw aandacht!

similar documents