آشنايي با پورتهاي سخت افزاري كامپيوتر

Report
www.mohandes.org
www.mohandes.org
‫انواع ارتباط ديجيتال در كامپيوتر ‪:‬‬
‫‪ ‬ارتباط سريال‬
‫‪ ‬ارتباط موازي‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫انواع پورت هاي رايج سخت افزاري در كامپيوتر ‪:‬‬
‫‪ ‬پورت ‪( COM‬سريال)‬
‫‪ ‬پورت ‪VGA‬‬
‫‪ ‬پورت ‪( LPT‬موازي)‬
‫‪ ‬پورت ‪DVI‬‬
‫‪ ‬پورت ‪USB‬‬
‫‪ ‬پورت شبكه‬
‫‪ ‬پورت ‪FireWire‬‬
‫‪ ‬پورت مودم‬
‫‪ ‬پورت ‪HDMI‬‬
‫‪Express Card Slot ‬‬
‫‪ ‬پورت ‪Audio In/Out‬‬
‫‪ ‬گذرگاه ‪IDE‬‬
‫‪ ‬پورت ‪S-Video‬‬
‫‪‬پورت ‪SATA‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫پورت ‪( COM‬سريال)‬
‫• انتقال اطالعات از طريق يك پين صورت مي گيرد‬
‫• ساير پين ها وظايف خاص ي را دنبال مي كنند‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫پورت ‪( LPT‬موازي)‬
‫• انتقال اطالعات از طريق ‪ 8‬پين صورت مي گيرد‬
‫• ساير پين ها وظايف ديگري را دنبال مي كنند‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫پورت ‪USB‬‬
‫• نصب درايور آن به سادگي امكانپذير است‪.‬‬
‫• امكان اتصال وسايل جانبي متفاوت ‪.‬‬
‫• پشتيباني توسط سيستم هاي عامل ‪.‬‬
‫• تا ‪ 127‬دستگاه را مي توان به آنها متصل نمود ‪.‬‬
‫• به تنهائي ‪ 5‬متر و بوسيله هاب تا ‪30‬مترطول را پشتيباني مي كند ‪.‬‬
‫• نرخ انتقال اطالعات اين گذرگاه ‪ 12‬مگابايت برثانيه است ‪.‬‬
‫• برروي سيم برق خود قادر به تأمين ‪ 5‬ولت برق تا ‪ 0/5‬آمپر مي باشد ‪.‬‬
‫• درهر زمان مي توان آنرا متصل و جدا نمود ‪.‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫استانداردهاي پورت ‪USB‬‬
‫‪ ) A‬استاندارد ‪USB 1.1‬‬
‫‪ ) B‬استاندارد ‪USB 2.0‬‬
‫‪ ) C‬استاندارد ‪USB 3.0‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫پورت ‪FireWire‬‬
‫‪ ‬قيمت پايين و انعطاف باال ‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده مستقيم از داده هاي ديجيتال ‪.‬‬
‫‪ ‬حجم پايين نسبت به كابلهاي پهن و بزرگ ‪.‬‬
‫‪ ‬حذف پيچيدگيهاي نرم افزاري ‪.‬‬
‫‪ ‬پشتيباني از عملكرد ‪Hot-Plug‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫پورت ‪HDMI‬‬
‫‪ ‬انتقال همزمان و غير فشرده صدا و تصوير بصورت ديجيتال ‪.‬‬
‫‪ ‬صداي ‪ 8‬باند را تا ‪ 192‬كيلو هرتز انتقال مي دهد ‪.‬‬
‫‪ ‬تمامي فرمت هاي كنوني براي صدا را پشتيباني مي كند ‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از يك كابل بجاي كابلهاي كامپوننت ‪.‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
Audio In/Out ‫پورت‬
www.mohandes.org
S-Video ‫پورت‬
DVI ‫پورت‬
VGI ‫پورت‬
www.mohandes.org
‫پورت شبكه ( ‪) RJ45‬‬
‫نحوه استقرار و اتصال و وظايف سيمها در شكل مقابل نشان داده‬
‫شده است ‪.‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫پورت ‪RJ11‬‬
‫‪ ‬جهت خطوط تلفن و مودم استفاده مي شود ‪.‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫‪Express Card Slot‬‬
‫• سرعت باالتر ‪ ،‬ولتاژمصرفي كمتر نسبت به ‪. PC Card‬‬
‫• سايز كوچكتر و وزن كمتر نسبت به ‪. PC Card‬‬
‫• عدم نياز به درايور ‪.‬‬
‫• كارآيي بيشتر به دليل استفاده از ارتباط سريال ‪.‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫گذرگاه‬
‫‪( IDE‬دستگاههاي كنترل درايو الكترونيكي يكپارچه)‬
‫• هر گذرگاه مي تواند ‪ 2‬وسيله جانبي را به هم مرتبط نمايد ‪.‬‬
‫• ارتباط يك وسيله يا اينترفيس جانبي از طريق يك كابل‬
‫‪ 40‬سيم و در نوع جديدتر ‪ 80‬سيم صورت مي پذيرد ‪.‬‬
‫• وابستگي مستقيم استاندارد ‪ IDE‬با اطالعات و نوع بايوس ‪.‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫پورت ساتا ( ‪) SATA‬‬
‫◄ دستورات سطح پايين را اجراء مي كند ‪.‬‬
‫◄ پشتيباني انتقال داده براي هردستگاه تا ‪ 6‬گيگابيت برثانيه ‪.‬‬
‫◄ كاهش سيم هاي داخلي از ‪ 80‬به هفت عدد ‪.‬‬
‫◄ سرعت بسيار بهتراز كابل هاي ‪. IDE‬‬
‫◄ قابليت تعويض سريع و پشتيباني ‪. Hot-Plug‬‬
‫◄ قابليت استفاده از طول بيشتر كابل ‪.‬‬
‫‪www.mohandes.org‬‬
‫تهيه و باگردآور‬
‫تشكري از راهنمائيهاي استاد جاويدنياغالمرضا كرميان‬
‫‪..............................................................‬‬
‫موفق باش ــيد‬
‫‪www.mohandes.org‬‬

similar documents