DNA

Report
DNA desoksüribonukleiinhape
Urve Lehestik
DNA on tähtis, sest ta säilitab pärilikku
infot ja annab selle raku jagunemise
käigus täpselt tütarrakkudele üle
Meenutame Eesti vanasõna:
“Käbi ei kuku kännust kaugele”
Juhised meie keha rakkude tööks on
rakutuumas paiknevates kromosoomides
Rakutuumades asuvad kromosoomid
koosnevad DNA molekulidest
1953. a avastasid J. Watson ja F. Crick,
et DNA molekul on kaksikspiraal
DNA on kaksikspiraal
Mis on monomeer?
Mis on polümeer?
DNA on polümeer, mille
monomeerideks on nukleotiidid
Nukleotiidi ehitus
Nukleotiidi ehitus lihtsustatult
DNA nukleotiidide koostises on
4 tüüpi lämmastikaluseid,
mille järgi nimetatakse nukleotiide
•
•
•
•
A – adeniin
T – tümiin
C – tsütosiin
G - guaniin
Komplementaarsus – lämmastikalused
ühinevad paaridesse vesiniksidemete abil
DNA
Geen – DNA lõik, mis tagab ühe RNA
molekuli sünteesi
Vaata videot “Mis on geenid?”
https://www.khanacademy.org/science/biology/heredity-and-genetics/v/genetics-101-part-1--what-are-genes
Kuula DNA laulu:
http://www.youtube.com/watch?v=FUA6_Ucw3i4&feature=related
DNA eraldamine:
http://www.youtube.com/watch?v=P5gDXhhdahA

similar documents