Inleiding_H._van_Laarhoven_M._Jansen

Report
Patiëntendag Rendu-Osler-Weber
9 november 2013
Programma
•
•
•
•
•
•
•
13.00 uur Opening
13.10 uur Overzicht ROW-populatie,
13.20 uur Het laatste nieuws uit Cork,
13.35 uur Behandeling bloedneus; Youngs operatie,
13.50 uur Laserbehandeling huid,
14.05 uur CAVM,
14.20 uur PAUZE
Hans van Laarhoven en Marlieke Janssen ten Haaf De Hart&Vaatgroep
dr. C.J.J. Westermann, longarts
dr. J.J. Mager, longarts
dr. F. Disch, KNO-arts
dr. A.Y. Goedkoop, huidarts
dr. C.J.M. Klijn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14.50 uur PAVM: ontwikkeling in de tijd,
15.00 uur PAVM: shuntgrootte en CT,
15.10 uur PAVM: diagnose met CT of MRI ,
15.20 uur Lever, maag, darmen: Bevacizumab?
15.35 uur Ontsteking bij ROW,
15.50 uur Voortgang DNA-diagnose,
16.00 uur SWORO,
16.10 Vragen aan panel
17.00 Sluiting met drankje en lotgenotencontact
drs. V. Vorselaars, assistent-arts cardiologie
drs. S. Velthuis, assistent-arts cardiologie
dr. A.L. Diederik, radioloog
dr. R.J. Snijder, longarts
prof. dr. M.J.T.H. Goumans, bioloog
dr. T.G.W. Letteboer, klinisch geneticus
H. van Beek, bestuurslid SWORO
De Hart&Vaatgroep en de
Hartstichting
Missie
 Hart- en vaatziekten voorkomen
 Sterfte verlagen
 Patiënten sterken
Wat doen we?




Voorlichting
Wetenschap
Zorg ondersteunen
Samen doen en ontwikkelen
Oproep:
ideeën zijn welkom!


Ervaring uitwisselen
Meehelpen?


Ideeën-flapover
Vragenlijst per email
[email protected]
www.hartenvaatgroep.nl

similar documents