H*ZMETLER*M*Z - MNV Kalibrasyon

Report
DOĞU-GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN
İLK KALİBRASYON LABORATUARI
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR..!
SICAKLIK ve NEM KALİBRASYONU
BOYUTSAL KALİBRASYON
KUVVET, TORK ve MEKANİK GÜÇ KALİBRASYONU
SERTLİK KALİBRASYONU
ELEKTRİKSEL KALİBRASYONU
ZAMAN ve DEVİR KALİBRASYONU
BASINÇ KALİBRASYONU
HACİMSEL MALZEME KALİBRASYONU
KÜTLE ve TERAZİ KALİBRASYONU
VE
OTOMATİK VE OTOMATİK OLMAYAN TERAZİ
MUAYENELERİ
KALİBRASYON NEDİR?










Kalibrasyon, bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, ölçülenin
bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında oluşturan işlemler dizisi olarak tanımlanır. Bir başka deyişle,
bir ölçme aleti veya düzeneğinin doğru sonuçlar verecek şekilde ayarlanmasıdır.
Kalibrasyonun sonucu, ölçüt/ölçeğin, ölçü aletinin veya ölçme sisteminin hatasını kestirmeye, veya alelade bir skalanın
işaretlerine değerler verilmesine olanak sağlar.
Kalibrasyon işlemi başka metrolojik özellikleri de belirleyebilir.
Kalibrasyon sonucu, kalibrasyon sertifikası veya kalibrasyon raporu adı verilen bir doküman ile kaydedilebilir.
Kalibrasyon sonucu bazen, bir kalibrasyon faktörü veya bir kalibrasyon eğrisi şeklindeki bir dizi kalibrasyon faktörü olarak
ifade edilebilir.
Kalibrasyon işleminde, kalibre edilen ölçü aletinin hata miktarı, kendisinden daha yüksek doğruluklu (en az 3 kat), bir
ölçü aleti referans alınarak belirlenir. Kalibrasyonda referans alınan ölçü alet(ler)inin kalibrasyon sertifikası üzerinden
ulusal veya uluslararası temel referanslara izlenebilir olması gerekir. Böylelikle kalibre edilen ölçü aletinin de temel
referanslara izlenebilirliği sağlanmış olur.
Kalibrasyon işlemi bir deneysel çalışma olup, deneysel bir çalışmadan beklenen tüm gereklilikler karşılanmalıdır. Yani
çalışmalar kontrollü bir ortamda, özenli ve yazılı çalışma alışkanlığına sahip eğitimli kişilerce yapılmalı, çalışmanın
yapıldığı ortam özellikleri, kullanılan ekipman, uygulanan yöntem, ölçüm belirsizliği ve sonuçlar kalibrasyon raporunda
belirtilmelidir.
Kalibrasyon sonucu ölçü aletinin hatasının, kullanıldığı proses veya varsa ilgili standartlarda belirtilen limitlerin dışına
çıktığı belirlenmişse bu hatanın ayarlanarak giderilmesine çalışılır. Ancak ayar sonrası kalibrasyonun tekrarlanması ve son
durumun raporlanması zorunludur.
Ölçü aletleri, ölçüm prensip ve teknolojileri ile kullanım şartlarına bağlı olarak zamanla yaşlanırlar, bu nedenle belirli
periyodlarla kalibrasyonun tekrarlanması gerekir. Söz konusu periyodlar deneyimli kullanıcılar tarafından cihaz özellikleri
ve kullanım koşulları göz önüne alınarak belirlenmelidir.
Kalibrasyonun, kalite yönetim sistemlerinin bir beklentisi olmasının nedeni, işletmeler için bir ihtiyaç olmasındandır. Eğer
işletme içinde bir büyüklüğü ölçme ihtiyacı varsa, orada kullanılan ölçü aletinin istenilen doğrulukta ölçüm yapıp
yapmadığının belirlenmesi ihtiyacı da vardır.
SICAKLIK ve NEM KALİBRASYONU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Benmari Kalibrasyonu
Buzdolabı Kalibrasyonu
Çok Fonksiyonlu Kalibratör Kalibrasyonu
Derin Dondurucu Kalibrasyonu
Soğuk Hava Deposu Kalibrasyonu
Frigofrig ( Soğutuculu Araç ) Kalibrasyonu
Higrometre Kalibrasyonu
İnkübasyon Odası Kalibrasyonu
Küvöz Kalibrasyonu
Min. Max. Cam Termometre Kalibrasyonu
Oda Higrometresi Kalibrasyonu
Cam Termometre Kalibrasyonu
Tempmaster-100 Kalibratör Kalibrasyonu
Etüv Kalibrasyonu
İnkübatör Kalibrasyonu
Sterilizatör Kalibrasyonu
Kül Fırını Kalibrasyonu
Otoklav Kalibrasyonu
Parafin Kazanı Kalibrasyonu
PT100 Simülatörü Kalibrasyonu
Radyan Isıtıcı Kalibrasyonu
Sıcaklık Fırını ( Blok Kalibratörü ) Kalibrasyonu
Sıcaklık Kalibratörü Kalibrasyonu
SICAKLIK ve NEM KALİBRASYONU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sıcaklık / Basınç / Flow Kalibratörü Kalibrasyonu
Direnç Termometresi / PT100( -40 +650
°C) Kalibrasyonu
Elektrot Termosu Kalibrasyonu
Elektrot Kurutma Fırını Kalibrasyonu
Termokupl -40 +650 °C ( Isıl Çift ) Kalibrasyonu
Sıcaklık Göstergesi Kalibrasyonu
Sıcaklık Göstergesi + Probu Kalibrasyonu
Dijital ( Digital ) Termometre Kalibrasyonu
Oda Termometresi Kalibrasyonu
Sıcaklık Simülatörü Kalibrasyonu
Sıcaklık Transmitteri Kalibrasyonu
Su Banyosu Kalibrasyonu
Termohigrometre Kalibrasyonu
Termokupl Simülatörü Kalibrasyonu
Termometre Kalibrasyonu
Termostat Kalibrasyonu
Tüp İnkübatörü Kalibrasyonu
Yazıcılı Termohigrometre Kalibrasyonu
Kızılötesi ( Infrared) Termometre Kalibrasyonu
Nem ölçerlerin Kalibrasyonu
•
•
•
Dijital ve Analog Göstergeli Nem Ölçerler
Analog Çıkışlı Nem Ölçerler
Higrograflar
BOYUTSAL KALİBRASYON




















Blok Mastar Kalibratörü Kalibrasyonu
Blok Mastar Kalibrasyonu
Skalalı, Saatli ve Dijital Kumpasların Kalibrasyonu
Derinlik Kumpası Kalibrasyonu
Mikrometre Kalibrasyonu
İç Çap Mikrometresi (İki Nokta Temaslı) Kalibrasyonu
İç Çap Mikrometresi (Uç Nokta Temaslı) Kalibrasyonu
Derinlik Mikrometresi Kalibrasyonu
Vida Mikrometresi Kalibrasyonu
Mikrometre Ayar Çubuğu Kalibrasyonu
Pasometre Skalası Kalibrasyonu
Mihengir Kalibrasyonu
Ölçü Saati (Komparatör) Kalibrasyonu
Hassas Komparatör Kalibrasyonu
Salgı Komparatörü Kalibrasyonu
İki Nokta Temaslı Delik Komparatörü Kalibrasyonu
Komparator Saati Kalibratörü Kalibrasyonu
Kollu Ölçme Saati Kalibrasyonu
Kalınlık Ölçer Kalibrasyonu
Kaplama Kalınlık Ölçer Kalibrasyonu
BOYUTSAL KALİBRASYON





















Sentil Kalibrasyonu
Elektronik Uzunluk Ölçme Probu Kalibrasyonu
Düz Tampon Mastar (Geçer-geçmez) Kalibrasyonu
Düz Halka Mastar (Geçer-geçmez) Kalibrasyonu
Pim Mastar (Geçer-geçmez) Kalibrasyonu
Çatal Mastar (Geçer-geçmez) Kalibrasyonu
Vida Tampon Mastar (Geçer-geçmez) Kalibrasyonu
Vida Halka Mastar (Geçer-geçmez) Kalibrasyonu
Şerit Metre Kalibrasyonu
Çelik Cetvel Kalibrasyonu
Cam Cetvel Kalibrasyonu
Profil Projektör Kalibrasyonu
Kalınlık Folyosu Kalibrasyonu
Acı Ölçer Kalibrasyonu
Su terazisi Kalibrasyonu
Eğim Ölçer Kalibrasyonu
Paralellik Cam Mastarı Kalibrasyonu
Radyüs Mastarı Kalibrasyonu
Elek Mesh Aralığı Kalibrasyonu
Beton Numune Kalıbı Kalibrasyonu
Devir Kalibrasyonu

Mikser ( Karıştırıcılar)
KUVVET , TORK ve MEKANİK GÜÇ KALİBRASYONU

Malzeme Test Makineleri Kuvvet Ölçüm
Sistemlerinin Kalibrasyonu






Beton Test presleri,
Universal yapıdaki çekme, basma ve eğilme testi
yapan cihazlar,
Yalnız eğilme, basma ve çekme testi yapan
cihazlar
Kuvvet Yükleme Loadcellleri
El Tipi Kuvvet Ölçerlerin Kalibrasyonu
Mekanik Güç Kalibrasyonu

Çentik ve Izod Darbe test makinası
KUVVET , TORK ve MEKANİK GÜÇ KALİBRASYONU


Tork El Aletleri Kalibrasyonu
Tork Sensörleri Kalibrasyonu
SERTLİK KALİBRASYONU






Brinel - Sertlik Ölçme Makinalarının Kalibrasyonu
Rockwell-Sertlik Ölçme Makinalarının Kalibrasyonu
Shoremetre Kalibrasyonu
IRHD Kalibrasyonu
Sertlik Olcme Test Makinalarında Optik İz Ölçme
Teçhizatı Muayenesi /Kalibrasyonu
Sertlik ölçme ucu Kalibrasyonu




Acı
Yarıcap
Eksenellik
Duzlemsellik
ELEKTRİKSEL KALİBRASYON








DC Gerilim Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu
DC Akım Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu
Direnç Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu
AC Gerilim Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu
AC Akım Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu
Frekans Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu
Avometre Kalibrasyonu
Datalogger Kalibrasyonu
DEVİR ve ZAMAN KALİBRASYONU

Zaman Kalibrasyonu



Kronometre
Zaman Rölesi
Devir ve Hız Kalibrasyonu








Hız Göstergesi
Takometre
Stroboskop
Turmetre (Metre Sayacı)
Su Seviye Sayacı
Vizkozimetre (Test Cihazı)
Vizkozimetre (DIN-CUP)
Mikser (Karıştırıcı)
BASINÇ KALİBRASYONU











Manometre
Hassas Manometre
Hava Geçirgenlik Test Cihazı
Tansiyon Manometresi
Vakummetre
Vakum Pompası
Basınç Transmitteri
Transducer
Basınç Switchi
Digital Basınç Göstergesi
Digital Basınç Kalibratörü
HACİMSEL MALZEME KALİBRASYONU

Ölçülü Silindirlerin Hacimsel Kalibrasyonu





Balon Joje Hacimsel Kalibrasyonu
Beher Hacimsel Kalibrasyonu
Büret Hacimsel Kalibrasyonu









Taksimatlı
Pistonlu
Dijital
Pipet Hacimsel Kalibrasyonu


Mezur
Erlen
Taksimatlı
Pistonlu
Tek Ölçülü
Otomatik
Piknometre Hacimsel Kalibrasyonu
Otomatik Titratör Hacimsel Kalibrasyonu
Dispenser Hacimsel Kalibrasyonu
TERAZİ ve KÜTLE KALİBRASYONU
 KÜTLE KALİBRASYONU

Konvansiyonel Kütle Değerinin Belirlenmesi




E2 Sınıfı Kütleler
F1 Sınıfı Kütleler
F2 Sınıfı Kütleler
M Sınıfı Kütleler
 TERAZİ ve KANTAR KALİBRASYONU

Otomatik Olmayan Elektronik Terazilerin ve
Kantarların Kalibrasyonu








Mikro Teraziler
Analitik Teraziler
Laboratuvar Tipi Hassas Teraziler
Endüstriyel Tip Teraziler
Askılı Tip Teraziler
El Tipi Tartım Cihazları
Otomatik Dolum Terazileri
Checkweigher
OTOMATİK VE OTOMATİK OLMAYAN TERAZİ MUAYENELERİ
 TERAZİ MUAYENESİ

Otomatik Olmayan Elektronik Terazilerin Muayenesi





I. Sınıf/ Özel Hassasiyetteki Teraziler
II. Sınıf/ Yüksek Hassasiyetteki Teraziler
III. Sınıf/ Orta Hassasiyetteki Teraziler (2000kğ’a kadar)
IV. Sınıf/ Kaba Hassasiyetteki Teraziler (2000kğ’a kadar)
Otomatik Tartı Aletlerinin Muayenesi

Otomatik Gravimetrik Dolum Terazileri








•
•
Varil Dolum
Çok kafalı dikey paketleme makinaları
Torba Dolum - Big Bag Dolum
Çok kafalı yağ dolum
Otomatik Kütle Belirleme ve Kontrol Terazileri
Kesintili toplayıcı
Sürekli toplayıcı
Ray Kantarı
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendine göre; “…damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, bin
dört yüz altmış Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Terazi muayene ve kalibrasyonunuzu 1 Ocak-28 Şubat 2014 tarihine kadar başvurmayı unutmayınız…!
BAŞLICA HİZMET ALANLARIMIZ
 Beton santralleri
 OSB Fabrikaları
 Kuyumcular
 Yetkili Teknik Servisler




Marketler
Otomotiv
İnşaat
Eczaneler
 Enerji
 Hastaneler
 Laboratuvarlar
 Elektrik santralleri
«KALİBRASYON İLE HAYATA DAHA NET BAKINIZ..!»
Adres: Dicle (Ofis Camii) Sok. Cengiz
Ölmez Apt. 10/9 Yenişehir/ Diyarbakır
Tel-Fax: 0412 224 41 42
www.mnvkalibrasyon.com.tr

similar documents