Cümlede Anlam Test Soruları Ve Cevapları – 8

Report
CÜMLEDE ANLAM
SORU 1;
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘tanımlama’’
yapılmıştır?
A)Roman,gerçek ya da gerçeğe yakın olayların
anlatıldığı düz yazı türüdür.
B)Roman,hikayeye göre daha ayrıntılıdır.
C)Romanlar,konularına göre gruplara ayrılır.
D)Her olay romana konu olabilir.
CEVAP: A
SORU 2;
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında
‘‘kesinlik’’ vardır?
A)Sizi orada görmemiş galiba.
B)Hafta sonu yağmur yağabilir.
C)Babam şu sıralar eve varmıştır.
D)Her sabah bu yoldan koşarak geçer.
CEVAP:D
SORU 3;
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç
ilişkisi vardır?
A)Yağmur yağmazsa yola çıkacağız.
B)Köşeyi döndükten sonra okul yoluna girdiler.
C)Işık gözlerimi aldığından perdeyi kapattım.
D)Onun için okuldaki arkadaşlar ‘‘filozof’’ diyorlar.
CEVAP:C
SORU 4;
Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘karşılaştırma’’
yapılmamıştır?
A)Ben eskiden de titiz biriydim.
B)Gül,çiçeklerin en güzelidir.
C)Ayakkabın ne kadar da güzelmiş!
D)Bu adam parasızlıktan yaz kış aynı elbiseleri
giyer.

CEVAP:C
SORU 5;
‘‘Düşünmeden okumak,faydasız;okumadan düşünmek,
felakettir.’’ sözünden aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A)Okuduğunu,düşünerek özümseyen insana okuduğu faydalı
olur.
B)Okurken düşünceyi dışarıda bırakmak insana yarar sağlamaz.
C)Bir şey okumadan düşünce üreten insanlar büyük zararlara yol
açar.
D)Okumanın faydasız olduğunu düşünmek bir felakettir.

CEVAP:D
SORU 6;
Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir?
 A)Yıkık dökük bir evde yaşadığını görünce içim
cız etti.
 B)İşimi bitirince sizi ziyaret edeceğim.
 C)Borcunu zamanında öde ki bir daha istemeye
yüzün olsun.
 D)Vapur,hareket saati gelince iskeleden ayrıldı.

CEVAP:C
SORU 7;
Aşağıdakilerin hangisi ‘‘varsayım’’ cümlesidir?
 A)Şu an parasız kaldığımızı bir düşünsene.
 B)Bütün planları varsayımlara dayalıdır.
 C)Sana yaptığı iyilikleri yabana atamazsın.
 D)Ahmet’e ‘‘Erken gel’’ diyelim ki işe geç
kalmasın.

CEVAP:A
SORU 8;
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma
yoktur?
 A)Kitap okuman gerektiğini her gün ben mi
hatırlatacağım?
 B)Daha kaç gün onun kaba davranışlarına
katlanacağız?
 C)Görevini yapmazsan sana ceza vermezler mi?
 D)Ne zaman bir işi vaktinde yaptın ki?

CEVAP:C
SORU 9:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal
(olasılık) anlamı vardır?
 A)Bir an nefes alıp alamayacağını düşündü.
 B)Keşke büyüklerimin sözünü dinleseydim.
 C)Onu ikna edersek bizimle gelebilir.
 D)Çok iyi hazırlandığı halde yarışı bitiremedi.

CEVAP:C
SORU 10:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı işin bir den
fazla yapıldığı anlamı yoktur?
 A)Bu romanı gençliğimde de okumuştum.
 B)Hastaneye birazdan yine gideceğim.
 C)Arkadaşını yine kızdırmış.
 D)Annem bugün de beni telefonla aramış.

CEVAP:B
SORU 11:
Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir?
 A)Hemen hemen üç gündür yoldaydık.
 B)Yaşıtlarına göre sorumluluk duygusuna daha
çok sahipti.
 C)Onun bütün işlerini engellemeyi başarmıştı.
 D)Hayata yeni bir başlangıç yapmak istiyordu.

CEVAP:B
SORU 12:
Büyük ….. sahipleri,küçük işleri ….. yapabilme sabrını
gösteren kişilerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki
sözcüklerden hangilerinin getirilmesi daha
uygundur?
A) işlerin-başarıyla
B) fikirlerin-düşünerek
C) hedeflerin-gayretle
D) başarıların-titizlikle
CEVAP:D
SORU 13:






Biz, okuyucularımızın sanatçılarımızı tanımasını
istiyoruz; ……….
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle
sürdürülürse konuşanın ‘‘olumlu bir beklenti’’ içinde
olduğu anlaşılır?
A) ama bu bir hayal.
B) fakat tanıyacaklarını zannetmiyorum.
C)üstelik bu beklentimiz boşuna değil.
D)yalnız beklentimizin gerçekleşeceğinden endişeliyiz.
CEVAP:C
SORU 14:






Düş kırıklığına hiç uğramayanlar, umut beslememiş
olanlardır.
Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi
çıkarılabilir?
A)Hayattan beklentisi olmayanlar düş kırıklığına da
uğramazlar.
B)Hayal kırıklığına uğrasak bile umudumuzu yitirmemeliyiz.
C)Umut dolu insanlar, hayal kırıklığına uğramazlar.
D)Ümitsizliğe düşmek istemiyorsanız gerçekleşebilecek
istekleriniz olsun.
CEVAP:A
SORU 15:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘karamsarlık’’
söz konusudur?
 A)Ne kadar çalışsam da bu işi başaramam.
 B)Gençlerine iyi eğitim verememiş bir milletin
geleceği karanlıktır.
 C)Okuma alışkanlığı edinmeye çalışan bir
milletiz.
 D)Dünkü olaylardan sonra yanımıza hiç
uğramadı.

CEVAP:A
SORU 16:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘sitem’’ anlamı
vardır?
 A)Bir dosta sadık kalmaktan daha güzel ne var!
 B)Bu zor günümde beni yalnız
bırakmamalıydınız.
 C)Ne pahasına olursa olsun o tepeye çıkacaktık.
 D)Onu dinledikçe yüreğim parçalanacak gibi
oluyordu.

CEVAP:B
SORU 17:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir
durum söz konusu değildir?
 A)Başarıya adım adım ulaşılır.
 B)Havalar günden güne ısınıyor.
 C)İnsan, hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı.
 D)Çocuğun boyu gittikçe uzuyordu.

CEVAP:C
SORU 18:






Bir sözcüğün dilden atılması, o sözcüğe bağlı birçok
kavramın da yok olmasına neden olur.Bundan dolayı
………
Yukarıdaki cümlenin sonuna aşağıdakilerden
hangisi getirilebilir?
A) sözcüklerin dildeki anlatımlarını iyi bilmeliyiz.
B) bazı sözcükleri doğru kullanmalıyız.
C) dilimizdeki her sözcüğe sahip çıkmalıyız.
D) yeni sözcükler türetmeliyiz.
CEVAP:C
SORU 19:






Batan güneş için ağlamayın, güneş yeniden doğduğunda ne
yapacağınıza karar verin.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki düşünceyle
örtüşmektedir?
A)Yapılmak istenen şeylere düşünülerek karar verilmelidir.
B)Gelecek, geçmişten ders alarak yapılandırılmalıdır.
C)Kaçan fırsata üzülmektense yeni fırsatlarla karşılaşınca
neler yapılacağı düşünülmelidir.
D)Planlanmadan yapılan işlerin sonu hüsrandır.
CEVAP:C
SORU 20:
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘beklentinin
gerçekleşmemesi’’ söz konusudur?
 A)Sınavdan çıkınca beni arayacağını ummuştum.
 B)Sınav sonuçları yarın açıklanır mı ki?
 C)Size gelmeyi ben de çok istiyorum.
 D)Sabah erken kalktım ki otobüse yetişeyim.

CEVAP:A
SORU 21:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç sonuç
ilişkisi" vardır?
 A) Gözleri görmediğinden okula gidememiş.
B) Ece onu sevdiği için bu zorluklara katlanıyor.
C) Seni görmek için dağ tepe aştık.
D) Hastalandığı için arayamamış.

CEVAP:C
SORU 22:
Hangi güzel yüzdür ki toprak olmadı, hangi güzel
gözdür ki yere akmadı!
 Yukarıdaki cümleye hâkim olan duygu
aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Güzelliğin verdiği hüzün
B) Ölüm karşısında çaresizlik
C) Vurdumduymazlık
D) Bencillik

CEVAP:B
SORU 23:






Yükselmenin iki yolu vardır:biri kendi aklından yararlanmak,
öbürü de başkalarının akılsızlığından yararlanmak.
Yukarıdaki sözden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A)Akıl doğru kullanıldığında insanı amacına ulaştırır.
B)Başarıya ulaşmanın farklı yolları vardır.
C)Başkalarının hatalarından yararlanmak doğru bir davranış
değildir.
D)Bazı insanların düşüncesizce hareketleri bazıları için fırsat
doğurur.
CEVAP:C
SORU 24:
‘‘Saat beş olmadan buraya dön, ………. bir daha
burada çalışamazsın.’’ cümlesindeki boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
 A) ne var ki
 B) nasıl olsa
 C) aksi halde
 D) bana kalırsa

CEVAP:C
SORU 25:
‘‘Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için
dünya bir yana çekilir.’’ cümlesinde
aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanmaktadır?
 A) Hedef belirlemenin
 B)Çalışkan olmanın
 C)Azimli olmanın
 D)Başarılı olmanın

CEVAP:A
SORU 26:
Öğretmen, öğrencinin elinden tutar, zihnini açar,
yüreğine dokunur, geleceğini şekillendirir.
 Yukarıdaki cümleye göre hangisi öğretmenin
özelliklerinden değildir?
 A)Öğrencilerin hayatına yön vermesi
 B)Etkileyici olması
 C)Hayalci olması
 D)Öğrencilerin ufkunu genişletmesi

CEVAP:C
SORU 27:






Karanlıkta olduğunun farkına varamayan, ışığa doğru
yönelemez.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı
doğrultudadır?
A)İnsanın başarıya ulaşması için çevresini iyi bilmesi gerekir.
B)Bildiğimizi zannetmek,öğrenmenin en büyük düşmanıdır.
C)İnsanların bilmediklerini öğrenmesi onları cahillikten
kurtarır.
D)Bilgi, insanları karanlıktan kurtaran bir ışıktır.
CEVAP:D
SORU 28:
Hayır, hayal ile yoktur alışverişim;
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:
Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek!
(Mehmet Akif Ersoy)
Yukarıdaki dizelerin şairi aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir?
A)Kuşkucu
B)Titiz
C)Gerçekçi
D)Açık sözlü
CEVAP:C
SORU 29:
‘‘Yapılması gereken bir şeyi yapıyorum, sonra da
….’’ cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanırsa ‘‘pişman olma’’ anlamı taşımaz?
A)bunu yaptığım için kendimi yiyip bitiriyorum.
B) bunlar olmasaydı, diyorum.
C) daha iyisine ulaşmanın yollarını arıyorum.
D) kendime kızıyorum.

CEVAP:C
SORU 30:











1-yaşanmış
2-romandan
3-en güzel
4-daha güzeldir
5-bir hayat
6-güzel
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 1-5-4-6-2-3
B)6-1-5-3-2-4
C)5-6-1-3-2-4
D)5-6-1-2-3-4
CEVAP:B

similar documents