mobilya tasarımında doğal taşın yeri

Report
MOBİLYA TASARIMINDA DOĞAL TAŞIN YERİ
Tülay (Özdemir) CANBOLAT *
F. Yeşim GÜRANİ *
Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
Doğal taşlar, kavramsal ifadeleri ile her dönemin vazgeçilemeyen önemli bir
malzemesi olmuştur.
«Zamana karşı duran» karakteri ile özellikle dış mekanlarda oturma elemanları
tasarımında geçmişte sıklıkla kullanılmıştır.
Kral taş oturma elemanı.
Yunan Tiyatrosunda Banklar
Minos medeniyetinde oturma elemanı
Malzeme olarak sahip olduğu özellikler ile, “kalıcılık” kavramı da niteliği
olmuştur.
Yapı elemanlarıyla ilişkili doğal taş yüzeyler
Tasarım: Jordan Yamada ve Peter Zaharatos
Manhattan için tasarladığı «taş bahçe».
Doğal taş malzemenin «ağır» olma özelliği ile gelen biçimlendirme
Tasarım: Angelo Mangiarotti
Taşın karakterini kullanabilen Yetkin tasarımcıların
elinde, Taşın ağırlığı, birleşim detaylarını etkileyen
olumlu bir özelliğe dönüşmektedir.
Tasarım: Peter Dieterich. “Seco“ çalışma masası birimi: malzemenin niteliği göz önünde tutularak
alışılagelmiş ayak formları kullanılmadan düşey ve yatay iki blok mermerin ve depolama elemanının
üzerinde yer alan ara bağlantı parçası strüktüre destek vermektedir.
Taşın yapısına uygun olarak «farklı ölçü ve ebatlarda» kullanımı
Yatayda tek parça kullanılan göztaşı (Belçika Göztaşı) düşeyde çok sayıda ayağın
farklı boyutlarda kullanılması ile taşıtılmaktadır. Masanın kenar yüzeyleri, taşın
yapısına uyun olarak düz kesme aletleri kullanılmadan doğal dokusunda bırakılmıştır
Doğal taşın «durağan», «tek parça»,
«görkemli», «doğal dokulu» ifadelerinin
vurgulanması.
Taş tasarımlarıyla bilinen Max Lamb’in, New York’un yerel taşını
(Delaware Bluestone) kullanarak ortaya koyduğu mobilya
tasarımları New York’ta Johnson Ticaret Galerisi’nde
sergilenmiştir.
Tasarım: Max Lamb’in Çin Graniti Projesi I
Eskiz Çalışmaları
Üretim Süreci
–-Çin
…ve galerilerde değer bulan doğal taş tasarımlar
----New Yqrk
Tasarım: Max Lamb, Çin Graniti Projesi II 2010.
Çin graniti projesi 1 Tasarım: Max Lamb
New York’un kaldırımları ve mimarisinde
kullanılan Delawre Bluestone adlı taş ile
ortaya konan mobilya örnekleri geçmiş ile
bir bağ kurmaktadır.
Dilim Bank
Doğal taş mobilyalar çoğu zaman «prestij» amacıyla kullanılmaktadır.
Granitler mobilyalarda
kullanıldıkları zaman tasarıma
doğallığın yanında «değerlilik»
kavramını da getirirler.
Taş bank uygulaması 2010 yılında Tucker Tasarım Ödülünü
almıştır. Beyaz mermer kullanılmıştır. Tasarımda köşelerin
yuvarlatılması ve ayaklarda geriye doğru eğimin olması
beyaz mermerin tercih edilmesi ile daha hafif algılanmasını
sağlamaktadır. Masif taşın taşınma zorluğundan dolayı
mermer ince
kesitlerde,
metal strüktür kullanılarak
oluşturulmuştur.
Norveç, Bergen’de bir bilim merkezinin temasını ifade
eden, dalga biçiminde tasarlanmış bank.Norveç-graniti
kullanılmıstır.
Tasarım: Guillaume Bardet. Belçika Kireçtaşı
Modüler elemanlar – esnek kullanım olanağı
Tasarım: Luca Scacchetti, Serena Kumtaşı
Mobilya tasarımları, taşın anıtsal
ifadesi korunarak tasarımlanabileceği
gibi insan ölçeğine getirilerek bir takım
modüller ile daha esnek kullanımlara
dönüşebilmektedir.
Dilimler halinde kesilmiş granit elemanlar ile oturma elemanı tasarımı.
Tasarım: Silvia Dagna ve Serana Galassi’nin
tasarladığı “Waffle”
Tasarım: Daenert Koleksiyonu
“Barcode”
Tasarım: Ettore Sottsas tasarımı
Agra sofa.
Marco Zanini’dan taş tasarım.tasarımları.
1970/80.
Tasarım: Ettore Sottsas tasarımı, «Lama»
Tasarım: Cappellini Marmi .
Kalker lavabo.
taşın ince kesitlerde kullanılması ile «saydamlık» özelliği ve
beraberinde getirdiği «hafiflik» ifadesi
Mermerlerin bazı çeşitleri ışığı belli oranda
geçiren camsı yapıdadırlar. Bu taşlara en
iyi örnek ise oniks’ tir. Özellikle ince
kesitler halinde kullanılıp, ışığın damarlı
dokusundan geçirilmesi ile etkileyici
görünümler elde edilebilmektedir.
SONUÇ
Taşın kavramsal ifadelerinin ön plana çıkarıldığı mobilya tasarımlarında başarılı
sonuçlara ulaşılabildiği söylenebilir. Bu ifadeler;
•
•
•
•
•
•
•
•
Ağırlık,
Doğallık,
Değerlilik,
Görkem,
Durağanlık,
Kalıcılık,
Dayanıklılık bazen de
Kırılganlık olarak vurgulanabilir.
Teşekkürler.

similar documents