Yamaç Arazilerde Teras Uygulamaları M.Fatih SÖNMEZ

Report
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ EĞİTİMİ
YAMAÇ ARAZİLERDE TERAS UYGULAMALARI
Mehmet Fatih SÖNMEZ
Uzman Yardımcısı
www.cem.gov.tr
2013
Teras nedir?
TERASLAR
• Toprak ve suyu
satıh üzerinde
tutmaya yarayan,
tesviye eğrilerine
paralel yada
boşaltıcı kanallardır.
37/2
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teraslar
Drenaj Durumuna Göre;
• Eğimli Teraslar
• Eğimsiz Teraslar
Şekil Olarak;
• Yamuk Enkesitli (Tekne Tipi)
Teraslar
• Gradoni Tipi Teraslar
• Kanallı Gradoni Tipi Teraslar
• Çalı Takviyeli Teraslar
• Tarımsal Teraslar
- Seki Teraslar
- Geniş Tabanlı Düz Teraslar
37/3
Eğimli (Akıtıcı) Teras
• Esas itibariyle eğimli yamaçlar üzerinde, ani sel
tahribatının ve toprak erozyonunun önlenmesi amacı ile
tesis edilen teraslardır.
• Yağış sularını kısa mesafede tutmak ve yamaç dışına
akıtmak için %1-%0,5 meyillidir,
• Oyulmaların büyümesini önlerler, akış hızını düşürerek
güvenli akışı sağlarlar.
37/4
Eğimli (Akıtıcı) Teras
37/5
Eğimsiz Teras
• Tesviye eğrilerine paralel (%0 meyilli) teraslardır.
• Yüzeysel akışa geçen suların tamamen tutulması
ve arazinin ön görülen kültürel önlemlere hazır
hale getirilmesi için tesis edilirler.
TESVİYE
PERGELİ
37/6
Teras Şekilleri
Gradoni Tipi Teras
37/7
Teras Şekilleri
Gradoni Tipi Teras
37/8
Teras Şekilleri
• Çalı Demetli Teras
37/9
Çalı Demetli Teras
37/10
Çalı Demetli Teras
37/11
Makine ile Yapılan Teraslar
MİNİ EKSKAVATÖR İLE TERAS
37/12
Makine ile Yapılan Teraslar
MİNİ EKSKAVATÖR İLE TERAS
37/13
Makine ile Yapılan Teraslar
ÖRÜMCEK EKSKAVATÖR İLE TERAS
37/14
Makine ile Yapılan Teraslar
ÖRÜMCEK EKSKAVATÖR İLE TERAS
37/15
Makine ile Yapılan Teraslar
ÖRÜMCEK EKSKAVATÖR İLE TERAS
37/16
Makine ile Yapılan Teraslar
37/17
Makine ile Yapılan Teraslar
37/18
Makine ile Yapılan Teraslar
EKSKAVATÖR İLE MEROR TERAS
37/19
Makine ile Yapılan Teraslar
EKSKAVATÖR İLE MEROR TERAS
37/20
Makine ile Yapılan Teraslar
EKSKAVATÖR İLE MEROR TERAS
37/21
Makine ile Yapılan Teraslar
EKSKAVATÖR İLE MEROR TERAS
37/22
Makine ile Yapılan Teraslar
SEKİ TERAS
Makine ile toprak işlemeye
uygun olan derin ve çok derin
topraklı yamaçlarda genişliği
4 metreden fazla olmamak
şartıyla
tesviye eğrilerine
paralel, yamaç tarafına doğru
%3-5 meyil verilerek seki
teras platformu açılması ve
riperle toprağın işlenmesidir.
37/23
37/24
37/25
37/26
37/27
37/28
37/29
37/30
Eğimsiz Teras Aralıkları Hesabı
 = . İ. 

=
. İ
: Terasın tutacağı maksimum su miktarı (m3)
 : Akım katsayısı
İ : 10 yık tekerrürlü max. 2 saatlik yağış miktarı
(m/saat)
 : Yağış alanı (m2)
37/31
«C» KATSAYISI
Su sızdırmayan satıhlar
Dik çıplak satıhlar
0.95
0.90
Dalgalı çıplak satıhlar
0.80
Düz çıplak satıhlar
0.70
Dalgalı otlaklar
0.65
Yapraklı ormanlar
0.60
İbreli ormanlar
0.50
Meyve bahçeleri
0.40
Vadi içi tarım arazisi
0.30
37/32
Eğimli Teras Aralıkları Hesabı
Saccardy formülü
Düşey aralık hesabı:
Eğim: %10-25 arasında ise;
3

=260±10
=3
260 ± 10 
Eğim: %25’ten fazla ise;
 = 64
H: Terasların kot farkı, P: yamaç eğimi (%)
37/33
Eğimli Teras Aralıkları Hesabı
Yatay aralık hesabı:


=

100
%P
H
L
H: Terasların kot farkı, P: yamaç eğimi (%),
L: Teraslar arası yatay aralık.
37/34
Eğimli Teras Aralıkları Hesabı
Teras debisinin hesabı:


=
60
 : iki teras arasındaki alanda oluşan ve
terasta toplanan su miktarı (m2).
S: iki teras arasındaki alan (m2).
I: yağış şiddeti (m/dk).
37/35
Eğimli Teras Aralıkları Hesabı
Teras kesitinin hesabı:
=


m2
S: terasın kesi alanı (m2).
 : debi (m3/sn).
V: akım hızı (m/sn).
Not: V akım hızı için toprak cinsine göre V=0,65;
0,70 veya 0,80 kullanılmaktadır.
37/36
TEŞEKKÜRLER
37/37

similar documents