Diğer kontroller ile aynıdır.

Report
Visual C#
Sık Kullanılan Kontroller
Kontroller
•
•
•
•
•
•
Label
Button
TextBox
Checkbox
ListBox
ComboBox
Label
• ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AutoSize
BackColor
BorderStyle
Font
ForeColor
Padding
Text
TextAlign
Visible
Label
• Auto Size (True / False)
• True değeri aldığında, Label nesnesinin boyutu içerisindeki
metnin uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlanır.
• False değeri aldığında nesnenin boyu width özelliği ile istenildiği
gibi ayarlanabilir.
(AutoSize = False)
Label
• BackColor
• Nesnenin arka plan rengidir.
• Tasarım veya kod ile değiştirlebilir.
• Kod ile değiştirmek için System.Drawing.Color sınıfı kullanılır.
Label
• BorderStyle
•
•
•
•
•
•
Nesneye çerçeve eklemek için kullanılır.
Tasarım veya kod ile değiştirilebilir.
None, FixedSingle veya Fixed3D değerleri alır.
None
: Nesne çerçevesizdir.
FixedSingle: Düz siyah bir çerçeve alır.
Fixed3D : 3 boyut efekti verilmiş bir çerçeve alır.
Label
• Font
• İçerisindeki yazının tip ayarlarıdır.
• Yazı tipi, yazı boyutu, kalınlık, yatıklık, altı çizgili gibi ayarlar
ayarlanabilir.
• Tasarım veya kod ile değiştirilebilir.
Label
• ForeColor
• Nesnenin yazı rengidir.
• Tasarım veya kod ile değiştirilebilir.
• Kod ile değiştirmek için System.Drawing.Color sınıfı kullanılır.
Label
• Padding
• Nesnenin içindeki yazının kenarlara olan uzaklığı belirler.
• Üst, Alt, Sağ ve Sol ayrı ayrı ayarlanabilir.
Label
• Text
• Nesnenin içindeki yazıdır.
• Tasarım ve kod ile değiştirilebilir.
Label
• TextAlign
• Nesnenin içindeki yazının hizalama ayarıdır.
• Yatay ve dikey olarak hizalama yapılabilir.
Label
• Visible (True / False)
• Nesnenin görünür olma ayarıdır.
• Tasarım ve kod ile değiştirilebilir.
Label
• Uygulama - I
• Aşağıdaki form tasarımını yapınız.
Label
• Uygulama - II
• Bir önceki uygulamadaki formda, program açılırken bilgileri kod ile
aşağıdaki şekilde değiştiriniz.
• İpucu: Form_Load() olayı kullanılarak yapılacak.
•
•
•
•
•
Adı : Merve
Soyadı : Korkmaz
Doğum Yeri : Mersin
Doğum Tarihi : 15 / 10 / 1987
Borç Durumu : Abonenin ödenmemiş 2 faturası bulunmaktadır.
Button
• Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AutoSize *
BackColor *
Font *
FlatStyle
FlatApperance
ForeColor *
Image
ImageAlign
Padding *
Text *
Visible *
* Diğer kontroller ile aynıdır.
Button
• FlatStyle
• Fare ile üzerine gelindiğinde veya tıklandığında düğmenin çerçeve
ve arka plan rengini değiştirmek için kullanılır.
• Standart durumda düğme normal windows ayarlarını kullanır.
• Flat olarak atandığında istenildiği gibi görüntülenebilir.
Button
• FlatAppearance
• Fare ile üzerine gelindiğinde veya tıklandığında düğmenin çerçeve
ve arka plan renk ayarları.
Button
• Image
• Düğmenin arka planına resim yüklemek için kullanılır.
Button
• ImageAlign
• Düğmenin arka planındaki resmin hizalama ayarlarıdır.
Button
• Click Olayı
• Düğmeye fare ile basıldığında gerçekleşen olaydır.
• Tasarım aşamasında düğmenin üzerine fare ile çift tıklanıldığında
Visual Studio otomatik olarak gerekli kod bloğunu açacaktır.
• İlgili kodlar o kod bloğuna yazılır.
CheckBox
• Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
AutoSize *
BackColor *
Checked
Font *
ForeColor *
Locked *
Text *
Visible *
CheckBox
• Checked
• Onay Kutusunun (checkbox) seçili olup olmama durumudur.
• Boolean (true / false) tipindedir.
• Seçili olduğunda True; seçili olmadığı durumda False değer
döndürür.
• Kod ile değiştirilebilir.
CheckBox
chkKahvalti
chkKahvalti
chkOgle
chkAksam
lblToplamUcret
CheckBox
ListBox
• Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BackColor *
BorderStyle *
ColumnWidth
Font *
ForeColor *
Items
MultiColumn
Locked *
Visible *
• Metodlar
• .Items.Clear()
• .Items.Add()
• Olaylar
• .SelectedIndexChanged
ListBox
• Items
•
•
•
•
Liste Kutusundaki elemanların listesidir.
Collection türündedir.
Tasarım aşamasında özellikler penceresinden girilebilir.
Indexlenerek tutulurlar ve erişilirler.
Items[0]
Items[1]
Items[2]
ListBox
• Items
• Kod ile Eleman Ekleme
• Items.Add() Metodu Kullanılır.
ListBox
• Items
• Elemanları Silme
• Items.Clear() Metodu Kullanılır.
ListBox
• Items
• Seçili elemanı bulma.
• selectedItem özelliği ile seçili olan elemana erişebiliriz.

similar documents