Slayt 1

Report
DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ
ÜRETİMİ
Hazırlayan
Ramazan Terkin
Döşemelik Dokuma Kumaş Nedir ?
• Döşemelik kumaş, mobilya üretiminde
kullanılan ve mobilyanın en önemli görsel
parçasını oluşturan bir dokuma kumaş türüdür.
Döşemelik kumaş tasarımı
• Döşemelik kumaş üretiminde en önemli özellik
kumaşın görselliğidir.Bu nedenle bütün firmalar
kumaşın görünümünü farklılaştırmak için Desen
tasarımcısı ve kumaş tasarımsı çalıştırmakta ve
firmasının dışındaki desen ofislerinden Desen
veya tasarlanmış kumaş satın almaktadırlar.
• Desen tasarımı ve kumaş tasarımından sonraki en
önemli etken kumaşın göstereceği teknik
özelliklerdir.Bu teknik özellikler kumaş tasarımı
esnasında oluşturulmaya çalışılır.
Döşemelik Kumaşın teknik Özellikleri
Döşemelik kumaş teknik özellikleri ile ilgili çok farklı
pazarlarda farklı teknik değerler
istenmektedir.Aşağıda sıralanan değerler Türkiye
şartları için en çok tercih edilenlerdir.
• Aşınma testi
• Dikiş dayanımı testi
• Yırtılma Mukavemeti testi
• Sürtme Haslığı testi
• Işık Haslığı testi
• Pilling testi
AŞINMA DAYANIM TESPİTİ
Aşınma dayanımının tespitinden Martindale abrasyon test
cihazı veya Martindale cihazı en fazla tercih edilen cihaz
olup, bu cihazda BS 5690:91 veya ASTM- D4966:89 standart
metotlarına göre testler yapılmaktadır. Bu standartlar;
kumaşın önceden belirlenmiş basınç altında birbirlerine
göre dairesel harmonik hareket yaparak aşınmasını
içermektedirler. Aşınma direnci;
- İplik kopuşunun gözlendiği andaki devir sayısı,
- Belirli bir devir sayısından sonraki ağırlık kaybı,
- Belirli bir devir sayısından sonraki renk değişimine göre
belirlenmektedir.
• İstikbal,Bellona ve Mondi firmalarının kumaştan beklentisi
5000 devirdeki hav kaybının olmamasıdır.
Martindale test cihazı
Dikiş Dayanım ve Yırtılma Mukavemeti Testi
• Dikiş dayanımı, dikilmiş kumaşlarda bir veya birden
fazla kumaş ile dikişin meydana getirdiği bağlantının
kopmaya karşı gösterdiği en büyük dirençtir.
Döşemelik kumaşlarda dikiş dayanımı tayini BS2543
standardına göre test edilir.
• Yırtılma mukavemeti,kumaşın kullanımı esnasında
oluşacak kuvvetlere karşı direncidir.BS4303
• İstikbal,Bellona ve Mondi firmalarının kumaştan
beklentisi dikiş dayanımı testinde açılmanın 3 mm den
düşük olması,Yırtılma mukavemetinin de 27 N dan
büyük olmasıdır.
Dikiş dayanımı ve yırtılma mukavemeti resimdeki
cihaz ile ölçülür.
Kumaş Tuşesi
• Döşemelik kumaş mobilyanın yüzeyinde
kullanılan ve nihai kullanıcının temas ettiği bir
tekstil yüzeyidir.
• Kullanım yerine ve Kullanıcı isteklerine göre
farklı bitim işlemleri uygulanarak kullanıcının
memnun olacağı özellikler kazandırılmaya
çalışılır.
Apre çeşitleri
• Kuru apre: iplik boyalı kumaşların finish işlemi
yapılır. Kumaş fulara girmeden kurudan kuruya
işlem görür.
• Dolgunlaştırma: şönil ipliklerinde yaşanan
abrasyon sıkıntısı nedeniyle kumaşta tutumu
sertleştiren bir apredir. Fularda uygulanır. İstenen
tuşeye göre miktarı ayarlanabilir.
• Soft apre: İstenen tuşeye göre kumaşa yumuşatıcı
verilerek uygulanan bir bitim işlemidir.
• Buharlama: kumaşa ram üzerinde bulunan
özel buharlama ünitesinde buhar verilmesi
suretiyle herhangi bir fular işlemine gerek
kalmadan yumuşatma yapılır.
• Termofiksaj: Düz boyamaya girecek
kumaşlarda boyama esnasında oluşabilecek
boyutsal değişikliklerin önüne geçebilmek için
termofikse işlemi yapılır.
• Su yağ itici: fularda yapılan bir işlemdir.
Florokarbon içerikli kimyasallarla yapılır.
Kumaşa hidrofob ve oilefob özellik kazandırır.
• Güç tutuşurluk: Kumaşta alev almayı
geciktiren veya önleyen apre işlemidir.
Biancalani
• Mekaniksel olarak sıcaklık ve buhar vererek
kumaşa yumuşak bir tuşe vermek için
kullanılan makinedir. Sıcaklık, buhar ve süre
değerleri değiştirilerek değişik tuşeler elde
edilebilir.
Döşemelik kumaş Üretimi
• Tasarımı yapılmış ve müşteri beklentileri
sağlanarak siparişi alınan kumaşlar aşağıdaki
aşamalardan sonra üretime başlanır.
• Sipariş kabulü
• Hammadde ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Gerekli iç ve dış tedarikin sağlanması
• Üretim planının termine göre belirlenmesi
• İş emirlerinin oluşturulması
• Üretimin belirlenen iş akışına göre yapılması
• Sevkiyat tarihinde kumaşların sevk edilmesi
İş Emri Nedir
• İş emri ilgili bölümün hangi işlemi yapacağını ve
ne zaman yapması gerektiğini ve işlemin teknik
detaylarını içeren bilgidir.
• İşlem özelliğine göre pek çok iş emri çeşidi
bulunmaktadır.Boyama iş emri,dokuma iş
emri,çözgü iş emri,apre iş emri,aktarma iş emri
gibi.
• Geçmişte ve günümüzde bazı firmalar bu iş
emirlerini el emeği ile oluşturulmakta iken pek
çok firmada bilgisayar programları yardımı ile
oluşturulmaktadır.
Dokuma İş
emrİ
• Üretim işletmelerinde en önemli unsur müşteri
memnuniyetidir.Bu nu sağlamak için verimli,kalite
ve zamanında üretim yapılmalıdır.
• Bunların takibi için teknolojinin tüm olanakları
kullanılmaktadır.
• Örnek olarak dokuma işletmesinde ,bütün
makineler bilgisayar sistemine bağlantılıdır ve
makinelerin çalışıp çalışmadığı ve neden kapalı
kaldığı anlık olarak izlenebilmekte ve verimlilik
takip edilmektedir.
DURUŞ
ANALİZ
Kumaş Kalitesi
Kumaş hatalarının takibi için tüm aşamalarda proses
kontrolü yapılmakta ve son kontrolde kumaşın nihai
kalitesi belirlenmektedir.
Geçmişte sadece ham kumaş kalite kontrol ve mamül
kumaş kalite kontrol işlemleri yapılmakta ve kumaşlar
hatalarına göre tasnif edilmekteydi.Bu gün bu yöntem
devam edip ilave olarak etkili bir işlemler esnasında
proseslerin doğruluğunu kontrol amacıyla proses
kontrol yapılmakta ve kumaş hatalarının kalite
kontrolden gelecek bilgiye göre düzeltilmesine kadar
geçecek sürede oluşacak hatalı kumaşın oluşmamasını
sağlayarak , para ve zaman kazancı sağlamaktadır.
MAMUL KALİTE KONTROL
Üretim takibi
• Üretim takibi için bilgisayar programları
kullanılmakta ve bütün ürünler barkot sistemi ile
takip edilmektedir.
• Bütün proses aşamaları için üretim sıralamaları
belirlenmekte ve bu sıralamalar bilgisayar
ortamında izin verilen bütün kullanıcılar
tarafından görülebilmektedir.Bu şekilde müşteriye
istenen ürünün zamanında sevk edilebilmesi için
üretim aşamaları izlenebilmektedir.
Ham kumaş top etiketi
Döşemelik kumaşın geleceği
• Döşemelik kumaş üretiminin Türkiye’de devam
etmesi aşağıdaki hususlara bağlıdır.
• Zamanında ve Kaliteli üretim.Hızlı servis
• Kumaş tasarımı ve ürün görselliğinde fiyat ve
görünüm ilişkisinin çok iyi uygulanabilmesi.
• Yeni tasarımlar yapabilme ve modayı
yönlendirmek.
• Müşteri beklentilerinin önüne geçebilmek.
• Çevreye duyarlı ekolojik ürünler üretebilmek.

similar documents