Slayt 1

Report
COĞRAFİ KEŞİFLER
COĞRAFÎ KEŞIFLER, 15. YÜZYIL VE 16. YÜZYILLARDA
AVRUPALILAR TARAFINDAN YENI TICARET YOLLARININ
BULUNMASI AMACIYLA BAŞLATTIKLARI VE YENI
OKYANUSLARIN VE KITALARIN BULUNMASIYLA
GERÇEKLEŞMIŞ OLAN KEŞIFLERI IFADE EDER
KEŞİFLERİN NEDENLERİNİ
EKONOMİK, DİNİ , BİLİMSEL, TEKNİK
NEDENLERLE AÇIKLAYABİLİRİZ.
KEŞİF:

Var olduğu daha önce bilinmeyen
bir şeyin ortaya çıkarılması
1
1)DİNİ NEDENİ
AVRUPALILARIN HRİSTİYANLIK İNANCINI
DÜNYANIN HERYERİNE YAYMAK İSTEMELERİ
2
2)EKONOMİK NEDEN
FATİH SULTAN MEHMET’İN İSTANBUL’U
FETHİ İLE BOĞAZLARA HAKİM OLMAMIZ ,
ASYA İLE TİCARET YAPAN AVRU
DEVLETLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ.
OSMANLI’YA VERGİ VERMEMEK İÇİN YENİ
YOLLAR ARAMAK İSTEDİLER
3
3) BİLİMSEL VE TEKNİK GELİŞMELERİN ETKİSİ
PUSULANIN BULUNMASI ILE GEMICILERIN
CESARETLE OKYANUSLARA AÇILMASI
PUSULA :YÖN GÖSTEREN ALET. İLK DEFA ÇİNLİLER
TARAFINDAN BULUNDU
4
4)Gemicilik sanatının ilerlemesi
Orta çağdaki gemiler
kıyıları takip eden kürek
çekilen küçük gemiler
iken Venedikliler
Karavel denilen
fırtınalara dayanıklı,
yüksek güverteli gemiler
yaptılar.
5
5)Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
Haçlı Seferleri sırasında Türk
ve Müslüman denizcilerden
öğrenilenlerle Avrupa’da
coğrafya bilgisi ilerledi
6
KEŞİFLERİN SONUÇLARI
Dini Sonuçlar
1)Hıristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı.
2)Dünyanın düz olduğunu söyleyen din adamlarına güven sarsıldı.
Bilimsel Sonuçlar
1)Yeni kıtalar, ırklar( maya,aztek, inka ), hayvanlar, bitkiler
tanındı.Patates, domates,tütün,vanilya,kakao,kahve vs.
2)Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı.

Siyasi Sonuçlar
Baharat ve ipek yolları önemini kaybetti.
 Akdeniz’deki limanlar eski canlılığını yitirdi.


Doğudan yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda altın,
gümüş gibi değerli eşyalar geldi.
Avrupa zenginleşti. Soylular nüfuzlarını kaybetti.
 Türk ve İslam alemi ekonomik olarak olumsuz etkilendi.

7
KEŞİFLERİN EN
ÖNEMLİ SONUCU
SÖMÜRGECİLİK
FİKRİNİN ORTAYA
ÇIKMASIDIR
SÖMÜRGECİLİK DİĞER ADIYLA
EMPERYALİZM:
GÜÇLÜ BİR DEVLETİN
KENDİNDEN GÜÇSÜZ OLAN
MİLLETİN YER ALTI ,YERÜSTÜ
KAYNAKLARINI VE İNSAN
GÜCÜNÜ KARŞILIĞINI VERMEDEN
KULLANMASI
8
KEŞİFLER
Ümit Burnunun bulunması ( 1487 ) :
Portekizli Bartelmi Diaz Portekiz’den yola çıkıp
batı Afrika’yı takip ederek Afrika’nın güney ucuna
ulaştı. Fırtınalar Burnu adı verilen bu yeni yol
denizcilerin ümidini kırmamak için daha sonra
Ümit Burnu olarak değiştirildi
9
Amerika’nın keşfi ( 1492) :
Cenevizli Kristof Kolomb İspanya Kralının verdiği üç gemi
ile sürekli batıya giderse Hindistan’a varacağı düşüncesi ile
yola çıktı.Yoluna bilinmeyen bir kara çıkacağını
hesaplamamıştı. 2 ay sonra Amerika’nın batısındaki
Bahama Adalarına ulaştığında buranın Hindistan’ın batısı
olduğunu sandı. Ölümüne kadar yeni bir kıta keşfettiğini
anlayamadı. 1507 yılında Ameriko Vespuçi buranın yeni bir
kıta olduğunu fark etti.Yeni kıtaya onun adı verildi.
10
DÜNYANIN DOLAŞILMASI ( 1519-1522 )
:
PORTEKİZLİ MACELLAN ATLAS OKYANUSUNA AÇILARAK
AMERİKA’NIN GÜNEYİNE ULAŞTI. KENDİ ADINI VERDİĞİ BOĞAZI
AŞARAK BÜYÜK OKYANUSA GEÇTİ. FİLİPİN ADALARINDA YERLİ
HALKLA YAPTIĞI SAVAŞTA ÖLDÜ. İKİNCİ KAPTAN DEL KANO
ÜMİT BURNUNU DOLAŞARAK İSPANYA’YA VARDI.VE DÜNYANIN
YUVARLAK OLDUĞU KANITLANDI
11
HAZIRLAYAN
SEMRA ÖZKAN
KİLİMLİ CUMHURİYET İLKÖĞRETİM
OKULU
ZONGULDAK
12

similar documents