Presentatie coachavond 2013 – 2014

Report
Coachavond procedure teamindeling
GMHC 2013-2014
Agenda
•
•
•
•
•
•
Welkom (Sportiviteit en Respect)
Doelstelling en technisch beleid
Procedure teamindeling
Bijzonderheden per categorie
Mededelingen
Vragen
Technisch Beleidsplan 2010-2015
Ambities en Doelen

GMHC wil zich de komende jaren blijven ontwikkelen als een
vooraanstaande regionale vereniging waar kwalitatief goed hockey
wordt aangeboden aan alle leden.

Leden trainen en spelen naar tevredenheid en voelen zich thuis op de
vereniging.
Elke hockeyer heeft een competente trainer, coach en scheidsrechter.
Sportieve doelstellingen ;


• H1/D1 stabiele plaats 1e klasse met ambitie overgangsklasse
• Jeugd in de topklasse
• Aansluiting 2e teams
Technisch Beleidsplan 2010-2015
Strategie
 We vormen een technische staf met professionele trainers.
 We verhogen de kwaliteit en het opleidingsniveau van de
trainers en coaches waarbij de opleiding van eigen
trainers/coaches de basis is.
 We ontwikkelen een hockeyschool voor de jongste jeugd waarin
met behulp van professionele en gekwalificeerde trainers de
basis wordt gelegd voor latere successen.
 We leiden spelers op van 7 tot 17 jaar volgens het JOP.
 We zorgen voor de juiste randvoorwaarden ten behoeve van
een goede doorstroming van jeugd naar senioren in kwantiteit
en kwaliteit.
Teamindeling Junioren ABCD 11
•
Leeftijd
Elke speler speelt in de eigen leeftijdscategorie (normen
KNHB)
Uitzonderingen: getalsmatig/uitzonderlijk talent
Geen onderscheid tussen 1e en 2e jaars binnen categorie
Teamindeling Junioren ABCD 11
•
Hockeykwaliteiten
Teams samenstellen op basis van hockeytechnische
vaardigheden
Sterkste spelers in ABCD 1
Dan sterkste spelers in ABCD 2
Stick methodiek:
Snelheid
Techniek
Inzicht/tactisch vermogen
Conditie
Karakter
Teamindeling Junioren ABCD 11
•
Sociale aspecten
Invulling van de breedtesport teams op speelsterkte en er is
ruimte voor persoonlijke wensen.
Teamindeling Jongste Jeugd EF
•
Leeftijd:
 Ieder kind speelt in zijn eigen leeftijdscategorie (normen
KNHB)
 Uitzonderingen: getalsmatig/ uitzonderlijk talent
 Wel onderscheid tussen 1e en 2e jaars binnen een categorie
Teamindeling Jongste Jeugd EF
•
Motorische en hockeykwaliteiten
F teams en eerste jaars E teams worden ingedeeld op basis
van de motorische/ technische test, uitvoering op initiatief
van de jongste jeugd commissie.
Tweede jaars E teams worden samengesteld op basis van
motorische test en hockey technische vaardigheden (STICK)
teams spelen 8 tal.
Teamindeling Jongste Jeugd EF
Teamindeling Jongste Jeugd EF
•
Sociale aspecten
Indien mogelijk wordt er
rekening gehouden met
persoonlijke wensen.
Procedure 2013-2014
•
Wie zijn er betrokken?
Per leeftijdscategorie één aanspreekpunt: de lijncoördinator.
Eindverantwoordelijkheid van de teamindeling ligt bij JJ cie en 11tal
cie.
Coach en trainer vullen afzonderlijk een stickformulier in.
Lijncoördinator en Selectiecommissie (ervaren trainers/coaches)
observeren wedstrijden.
Lijncoördinator stelt de selectiegroep samen i.o. selectiecommissie.
Trainer/coach ABCD1 stelt het uiteindelijke selectieteam vast.
Lijncoördinator deelt de overige teams in (deels i.o.
selectiecommissie.)
Keepers worden ingedeeld door de keepercoördinator i.o.
trainer/coaches ABCD1 en de lijncoördinator.
Procedure 2013-2014
•
Stappen:
Coachavond 5 maart
Aanleveren 2e stickformulieren door coach en trainer op
UITERLIJK maandag 8 april!
Stickformulieren en observaties (april en mei).
Indeling selectiegroepen door 11tal cie; advies coaches (mei).
Toelichting conceptindeling door JJ cie; advies coaches (mei).
Selectietrainingen jeugd 10 juni tot en met 21 juni.
Toelichting indeling JJ door JJ cie op donderdag 20 juni.
Toelichting indeling Junioren door 11tal cie aan coaches 19
juni (breedtesport).
Bekendmaking selectie 1e en 2e teams uiterlijk 21 juni.
Bekendmaking definitieve indeling overige teams 22 juni.
Uitvoering
•
•
•
•
Selectie EF vindt plaats door observering tijdens de
carrouseltraining, teamtraining en de wedstrijden in de
2e helft van het seizoen.
Selectietraining ABCD1/2 junioren: uitnodiging via een
brief via de 11talcie.
Selectie overige ABCD teams via observatie wedstrijden
en trainingen 2e helft seizoen.
Keepers worden ingedeeld door de keepercoördinator
i.o.m. trainer/coaches ABCD1 en de lijncoördinator.
Het Stickformulier






Wel/ Geen coach volgend seizoen?
Welke spelers stoppen aan het eind v/h seizoen?
Sociale wensen
Opmerkingen over de keepers
Opmerkingen per speler!
Gebruik van alle mogelijkheden in de legenda 1 t/m 4
Contactpersonen Teamindeling
2013-2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elftalcommissie:
Heren senioren
Dames senioren
Meisjes A
Meisjes B
Meisjes C
Meisjes D
Jongens A B
Jongens C D
André Gilleron
Barbara Raat
Ruud van der Star (VZ)
Lilian Vermeulen
Luite van Assen
Marc van Iersel
Peter Erdewijk
Olav Houben
Contactpersonen Teamindeling
2013-2014
•
Jongste Jeugdcommissie met voorzitter Corvin Janssen
•
E8 tallen
Lilian van der Poel
•
E6 tallen
Jaap Blokzijl
•
F jeugd
Hermine Verzijl
Aandachtspunten per
leeftijdscategorie
Heren en Jongens A 2013-2014
•
•
•
•
•
•
•
Heren teams totaal 5 waarvan 3 senioren en,
Heren VA en VLA
Jongens A jeugd
Te vormen teams: 3
1 selectieteam
1 opleidingteam
1 breedtesportteam
Jongens B 2013-2014
Te vormen teams: 3
1 selectieteam
1 opleidingsteam
1 breedtesportteam
Jongens C 2013-2014
Te vormen teams: 3
1 selectieteam
1 opleidingsteam
1 breedtesportteam
Jongens D 2013-2014
Te vormen teams: 3
1 selectieteam
1 opleidingsteam
1 Breedtesportteam
2e jaar jongens E 2013-2014
•
Totaal aantal spelers 16
•
Aantal teams 2
1e jaar jongens E 2013-2014
•
Totaal aantal spelers 11
•
Aantal teams 1 of 2
F jongens 2013-2014
•
Totaal aantal spelers ?
•
Aantal teams ?
•
Er zijn op dit moment te weinig jongens voor een heel
team, gedacht wordt wederom aan een mix team.
Dames en meisjes A 2013-2014
•
•
•
•
•
•
•
Dames teams totaal 5 waarvan 4 senioren en,
1 Veterinnen
Meisjes A jeugd
Te vormen teams: 6
1 selectieteam
1 opleidingsteam
4 breedtesportteams
Meisjes B 2013-2014
Te vormen teams: 7
1 selectieteam
1 opleidingsteam
5 breedtesportteams
Meisjes C 2013-2014
Te vormen teams: 8
1 selectieteam
1 opleidingsteam
6 breedtesportteams
Meisjes D 2013-2014
Te vormen teams: 9
1 selectieteam
1 opleidingsteam
7 breedtesportteams
2e jaar meisjes E 2013-2014
•
Totaal aantal 2e jaars E spelers:
Te vormen teams: 4
37
1e jaar meisjes E 2013-2014
•
Totaal aantal 1e jaars E spelers:
Te vormen teams: 3
20
F meisjes 2013-2014
•
Totaal aantal F spelers: 7
Te vormen teams: 1
Mededelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vanaf komend seizoen werkt iedere coach, trainer en trainer/
coach met de Hockey Academy.
Het selectieteam en het opleidingsteam spelen na de
voorcompetitie in de hoogste poules. (Dit is het uitgangspunt
van GMHC dat bespreekbaar is.)
Dispensatieregeling GMHC/KNHB
Coachhandboek 2013/ 2014
Wijziging in de organisatie, bestuur, commissies voor seizoen
2013/ 2014
Trainingsweek 26 t/m 30 augustus!!
Seizoenopening 2013/ 2014, zaterdag 31 augustus!!
Start seizoen Top , zaterdag 31 augustus!!
Start overige teams, zaterdag 7 september!!
Vragen?
Bedankt voor jullie komst!

similar documents