081205022

Report
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL
BOYUTU
Hazırlayan:Şahin ATAGÜN
081205022
İçindekiler:
Arazi Toplulaştırmasına kısa bir bakış
Neden arazi toplulaştırması?
Ülkemizde toprak parçalanmasının sebepleri
Arazi toplulaştırmasının toplumsal yönü
Arazi toplulaştırmasından açığa çıkanlar
Arazi toplulaştırmasının sosyal yönü
içindekiler
Arazi toplulaştırmasına kısa bir bakış
• Arazi toplulaştırılması; çeşitli nedenlerle,
ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde
veya toprak muhafaza ve zirai sulama
tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek
derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri
bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve
hisselerinin bir araya getirilerek, düzgün
şekiller halinde birleştirilmesi,
bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden
düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir.
Neden arazi toplulaştırması??
Dünya nüfusu her geçen gün
artmakta!!
Tarım arazileri her geçen gün
azalmakta!!
5600 yıl önce Karadeniz sahili 100-150m daha
derinde idi ( koyu mavi çizgi)
Kolombiya Üniversitesinden Jeologlar Ryan ve
Pitman’a göre Buzul Çağında Karadeniz tarım
arazileri ile çevrili bir tatlı su gölü idi. Eski
insanlar bu gölün çevresinde yaşamaktaydı.
Ülkemizde Arazi parçalanmasının başlıca aşağıda yazılı
sebepler sonucu ortaya çıkar ;
• Doğal koşullar nedeniyle ortaya çıkan zorunlu
parçalanma
• Fiziksel tesislerin yapılması nedeniyle ortaya
çıkan parçalanma
• Tarımsal faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan
parçalanma
• Nüfus artışı, miras ve alım satımlar nedeniyle
ortaya çıkan parçalanma
• Yapılan araştırma sonuçlarına göre ;
Çiftçi Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2007 yılı
itibarıyla kayıt altında
gözüken tarım arazisi büyüklüğü 16,7 milyon ha
olup, işletme sayısı yaklaşık 2.6 milyon adettir.
Türkiye'de çiftçi başına düşen tarım alanı
ortalama 6 hektarı geçmemekte, Avrupa Birliği
ülkelerinde ise ortalama
19.7 hektar seviyelerindedir.
Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 2 Yaralı
Şanlıurfa'da, arazi anlaşmazlığından dolayı 2 grup arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı
kavgada 2 kişi yaralandı.
Arazi toplulaştırma bir lüks değil
zorunluluktur!
• Artan nüfus ve beslenme ihtiyacı, daha fazla tarımsal ürün elde etme
gereği doğurmuştur. Toprak kaynakları sınırlı olması nedeniyle, aynı
alandan daha fazla ürün elde etme imkânlarını aramamız gerekmektedir.
• TAMDA BU NOKTADA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI zorunlu bir
hale gelir
Arazi toplulaştırmasının toplumsal
yönü:
Toprak nasıl bir toplumsal süreçten geçmiştir?
1800’lü yıllarda feodal toplumda bir güç, zenginlik aracı.
1930’larda sanayi devrimi başladığında artık önemli olan mal ve
onun dolaşımının yarattığı ticaret.
1950’lerde dünya savaşları, açlık, kıtlık yaşanmış.
1980’li yıllara geldiğimizde toprak kıt bir doğal kaynak olmuştu.
Artık 2000’li yıllarda toprak kendi ulus sınırlarını aştı ve uluslararası, küresel bir kıt
kaynağa dönüştü.
Peki, biz bu sürecin neresindeyiz?
• Hala toprağın zenginlik aracı olduğu,
kimde çok varsa onun güçlü olduğu
dönemin feodal niteliklerini
koruyoruz. Öte yandan o hala günlük
yaşamımızdaki işlemlerimiz için bir
ticari mal. Alıp bekleterek durduğu
yerde değerleneceğini düşünerek
yatırım yapıyoruz. Ama henüz ne
denli kıt bir doğal kaynak olduğunun
uygulamada farkına varmış değiliz.
• Aslında arazi
toplulaştırmasının ortaya ne
tür sonuçlar çıkardığını
görebilirsek bu işin toplumsal
ve sosyal boyutunu daha iyi
anlayabiliriz!!
Arazi toplulaştırmasından sonra açığa
çıkanlar!!
1. Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir.
2. Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere
dönüştürülmektedir.
3. Her tarla sulama kanalına kavuşturulmaktadır .Her
tarla yola kavuşturulmaktadır .
4. Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir.
5. Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik
olmaktadır.
6. Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır
7.Zirai mücadele ve gübreleme
kolaylaşmaktadır.
8. Kullanılmayan küçük araziler
değerlendirilmektedir.
9. Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar
ortadan kalkmaktadır.
10. Tarım için en ideal parsel ebatları
oluşturulmaktadır.
11. Kadastro yenilenmiş olmaktadır.
12. KÖY YERLEŞIM YERLERI
IYILEŞTIRILMEKTE VE
GELIŞTIRILMEKTEDIR!!!
• Kadastro yenilenmiş olacağı için;
1-arazi anlaşmazlıkları çözümlenmiş olacak
2-arazilerin vergilendirilmesi kolaylaşacağı için
devlet ekonomik olarak rahatlar
3-tarım arazilerinin kredi alımında kullanılması
kolaylaşacak
4-elde edilen veriler bilgi sisteminde altlık olarak
kullanılabilecek
EN ÖNEMLİSİ;
5-halkın devlete olan güveni
artacak
Köy ve kent arasındaki çelişki azalıyor!
Köy ve kent arasındaki yaşam
standartları dengeleniyor!
Kent ve kır arasındaki nüfus değişimi
dengeleneceği için bir bütün olarak
ülke deki yaşam standartları yükseliyor
yani;
Sadece kırsal alanda
yaşayanların değil ülkenin
tamamının sosyo-kültürel
ve ekonomik durumu
iyileştirilmiş oluyor!
Tarımsal ürün artacağı için
kentlerdeki endüstriyel
faaliyetlerin gelişimi ve kent
nüfusunun bundan ekonomik
olarak yararlanması sağlanıyor!
• Bütün bunların sonucunda kırsal kalkınma gelişiyor.
YANİ;
Köylü gerçekten milletin efendisi
haline geliyor!
Kaynaklar:
•
•
•
•
•
•
•
http://www.hkmo.org.tr/ekler/e840aa9583592e7_ek.pdf
http://www.maligundem.com/gundem/haberdetay.asp?ID=287
http://www.tarimreformu.gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=225
http://www.alierdi.com/akademik_site/sunu/ar_duz/01_a_duz.pdf
http://www.bilimveteknoloji.info/tarim-endustrisi/
http://www.geoks.com.tr/proje-hizmetlerimiz.aspx
Türkiye de arazi toplulaştırma sempozyumu (Ferruh YILDIZ, Zahit
SELVİ,S.Savaş DURDURAN)
• Türkiye de arazi toplulaştırması (TMMOB, HKMO, ANKARA-2000)
• Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik politikalar
(Pınar TOPÇU)

similar documents