Peter Løvgren - Danske Advokater

Report
En bredere palet af advokatydelser…
Peter Løvgren, Legaris
DVJ/Danske Advokater
24. januar 2013
Baggrund:
Slide 2 af 10
Hvordan skaber juridisk afdeling værdi?
Slide 3 af 10
1) de rigtige medarbejdere
2) en klar strategi
3) de rigtige processer
Slide 4 af 10
Slide 5 af 10
Medarbejdere:
•
headhunting og rekruttering af advokater, jurister og
compliancemedarbejdere
Slide 6 af 10
Strategi:
•
workshops om juridisk strategi
Slide 7 af 10
Processer og systemer:
•
kontraktgenerering- og styring
•
juridiske risikostyrings- og rapporteringssystemer
•
videnopbygning- og deling
•
compliance
•
juridiske governance-systemer
•
beauty contests
•
IT
Slide 8 af 10
Haster
Vigtig
Haster ikke
!
Ikke vigtig
Slide 9 af 10
www.legarisservices.dk
Slide 10 af 10

similar documents