E-Alacak Modülü Kullanma Kılavuzu Sunumu 2

Report
Ekranın en alt kısmında girilen borçlar liste şeklinde
görüntülenecektir.
Toplam borç miktarı “Borç Durum Bilgisi” kısmında
görülecektir.
Kişi borcu dosyasının
e-Alacak Modülünde açılması
işlemini bitirdik. Borç girişi
tamamlandı. Bundan sonra
yazışma kısmı
başlıyor…
“Yazdır” butonu bize yardım edecektir.
Yazdır butonu tıklandığındaki ekran görüntüsü
• İlk olarak borcun tebliğ edilmesi gerek.
Borç bildirim belgesi ve dilekçe üst yazı ekinde
borcu ödeyecek olanın görev yerine (ya da
emeklilik, görev yaptığı kurumun değişmesi
gibi nedenlerle tebligata yarar adresine) üst
yazı ekinde gönderilir.Borç bildirim belgesi ve
dilekçenin çıktısını DYS’ de eklemenin 2 yolu
var:
1- Bilgisayarda elle hazırlanmış belgenin
çıktısını manuel olarak yazıp, daha sonra
taratıp DYS’de eklemek,
2- E-Alacak modülünden görüntülenen
belgeyi bilgisayara aktarıp DYS’de eklemek.
Adobe Connect (pdf) formatını seçip, Browse kısmından belgenin çıkarılacağı
dosyayı seçeriz.
Belirleyeceğiniz bir klasöre belgenin bir suretini çıkarabilir……
“ Export completed” uyarısından sonra “OK” kısmını tıklayarak belgeyi DYS’ de üst
yazıya eklemek üzere kaydetmiş olursunuz.
Aynı yolla dilekçeyi de DYS’
de üst yazıya eklemek için
hazır şekliyle çıkartabilirsiniz.
Borç tebliğ edildiğinde ise…
Bilgi Girişi/Diğer İşlemler/Tebligat Tarihi kısmına borcun tebliğ tarihi
mutlaka kaydedilir.
Kişi borcunu 3 şekilde ödeyebilir.
Bunlar dilekçede mevcut:
1-Maaşından kesilmesi suretiyle,
2-Aylık taksitler halinde Saymanlık
veznesine yatırarak,
3-Borcun tamamı 1(bir) aylık ödeme
süresi içinde elden yatırılarak.
Kişi, borcunu maaşından kesilmesi suretiyle
ödemek istiyorsa üst yöneticinin onayı alındıktan
sonra Saymanlık ve ilgilinin görev yaptığı
mutemetlik birimine (maaş kesim onayı imzadan
çıktıktan sonra) resmi yazıyla bilgi verilir..
(Çok önemli:Ödemeler, kişi borcunun tamamı
tahsil edilene kadar aylık olarak takip edilir.)
Modülde Bilgi Girişi/Diğer İşlemler/Maaş Kesimi Yapıldı kısmına tik atılıp kaydedilir.
Kişi borcunu (dilekçesi ile) aylık taksitler
halinde ödemeyi talep ederse;
İlgiliye mutlaka “Resen Borç Senedi ve
Kefaletname” imzalatılır
(e-Alacak modülünden alınan)
Resen Borç Senedi ve Kefaletname
imzalatıldıktan sonra;
• Kişi borcu dosyası ilgili Hukuk Birimine
“Taksitle Ödemenin Hukuki Uygunluk
Onayı” için gönderilir. Bu dosyada
mutlaka;
• Borçlunun dilekçesi
• Resen Borç Senedi ve Kefaletname
• Taksitle ödeme Planı
• ve diğer tüm yazışmalar bulunmalıdır.
Ödeme Planı oluştururken;
1-”Taksitlendirme İşlemleri” ana
menüsünden işlem sayfası açılır.
2-Ekranda taksitle ödenmek istenen ay
sayısı seçilir.
3-Borcun ödenmesine esas ödeme
başlangıç tarihi yazılır.
4-Ödeme Planı Oluştur kısmı
tıklandığında ödeme planı ekrana
gelecektir.
5-Kaydet butonu tıklanarak işlem
sonlandırılır.
Hukuk biriminden gelen onay yazısından sonra “Onay Bilgileri” kısmına “Onay Durumu:
Onaylandı” kısmı seçilir. Onay Tarihi ve Onay Sayısı ekrana yazıldıktan sonra kaydet
butonuna basılır. Ekranda Onaylama işlemi teyit edilecektir. Tamam kısmını tıkladıktan
sonra değişiklik yapılamaz.
ÇOK ÖNEMLİ!!!
Bu işlemden sonra kişinin aylık
ödemeleri
Saymanlıktan
gelen
Muhasebe İşlem Fişlerine göre eAlacak Modülüne işlenir ve dosya
kapanana kadar ödemeler takip edilir.
Eğer kişi borcun tamamını 1
aylık ödeme süresi içerisinde elden
yatırmaya kabul ve taahhüt ederse
yapılacak işlem borcun tebliğinden
itibaren 1 aylık yasal süreyi takip
etmektir.
Kişi borcun tamamını ödediğinde
ödeme, e-Alacak Modülüne
işlenir.Borç dosyası kapatılır.
Muhasebe işlem fişindeki bilgilere göre sırasıyla Tahsilat Tarihi, Yevmiye No,
Ana Borç Tahsilatı, Faiz Tahsilatı ve Faiz Çeşidi kısımları doldurulur. Tahsilat
kısımlarında “TL” kısmı mutlaka seçilmelidir. İşlem kaydedilerek ödeme girişi
tamamlanır.
Dosya Kapatma İşlemi ekran görüntüsü.
YASAL SÜRESİNDE ÖDENMEYEN
BORÇ İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Kişi borcu dosyasında
bulanan tüm bilgi ve belgeler
borcun yasal yollardan tahsili
için ilgili hukuk birimine
gönderilir.
Hukuk birimine yasal yoldan tahsili için gönderilen dosya Bilgi girişi ekranından Diğer
İşlemler ana başlığı altındaki “Hükmen Tahsil Tarih ve Sayısı” kısmına kaydedilecektir..
Kaydet butonuna bastıktan sonra Güncelleme işlemi Yapıldı uyarısı görülecektir.
Tamam kısmına tıklayarak işlemi bitirebiliriz.
İşlemin kaydından sonra kişi borcu dosyası “MAVİ” renge dönecektir.
Hukuk Birimine gönderilen
dosyalar borcun tamamı
tahsil edilinceye kadar
periyodik aralıklarla takip
edilir.
Daha sonra işlem yapmak için dosya arandığında..
Teşekkür ederim…
Nilüfer AKSOY
Şef
[email protected]

similar documents