Antiikki - AI5saija

Report
Antiikki
n. 800eaa-500jaa.
Tietoa antiikin ajasta
- Antiikin aika kukoisti pääasiassa Kreikassa ja Roomassa
- Koko länsimainen sivistys ja yhteiskunta saanut juurensa antiikin
ajalta; länsimaalainen kulttuuri omaksui antiikin ajalta erilaisia
tapoja, arvoja ja tyylejä
- Latinalaiset aakkoset, josta pohjautui latinalainen kirjaimisto on
antiikin ajalta peräisin
- Filosofia, kuvanveisto, maalaustaide, teatteri ja arkkitehtuuri
kukoistivat myös antiikin aikaan
- Esim. kuvanveistäjiä kiinnosti patsaissa ihmisten vartalot, asennot ja
ihmisen kauneus
- Antiikin aikaan ihannoitiin erilaisia hyveitä ja inhimillistä järkeä, ja
varsinkin filosofiassa kaikkiin asioihin yritettiin keksiä vastauksia ja
perusteluita
- Rooman vallatessa Kreikan roomalaiset omaksuivat kreikkalaisen
kirjallisuuden ja mytologian, ja alkoi viedä sitä eteenpäin
- Myöhäisantiikin aikaan myös kristinusko alkoi levitä
Antiikin kirjallisuus
- Koko länsimainen kirjallisuus alkoi antiikin ajan Kreikasta, jota
kehitettiin lisää antiikin Roomassa -> sai vaikutteita mm. Egyptistä,
Vähä-Aasiasta, erilaisista myyteistä ja eri kansojen tarinoista
- Kirjoitettiin latinaksi ja muinaiskreikaksi
- Antiikin ajan kirjallisuuden lajit jaettiin kolmeen eri tyyppiin:
Epiikkaan eli kertomakirjallisuuteen, draamaan eli näytelmään ja
lyriikkaan eli runouteen
- Kirjallisuus voitiin jakaa antiikin kreikan kirjallisuuteen ja siitä
pohjautuvaan antiikin Rooman kirjallisuuteen
- Aiheet olivat erilaisista kreikkalaisista myyteistä, taruista,
kansantarinoista ja Kreikan jumalista -> Varsinkin antiikin mytologiaa
käytettiin paljon, kuten eepoksissa, joka oli taas tärkein tiedonlähde
Olympoksen jumalista
- Kreikkalainen draama toimi myös pohjana länsimaiselle teatterille ja
näytelmäkirjallisuudelle
- Rooman kirjallisuus säilyi Kreikan kirjallisuutta paremmin, joten on
löydetty monia kokonaisia tuotantoja, kuten Vergiliuksen pääteoksensa
Aeneis- runoelma, jota pidetään Rooman kansaneepoksena
- Iso osa antiikin ajan kirjallisuudesta on myös kadonnut
Kirjallisuuden pääkaudet
Arkaainen kausi(800-480eaa)= Arkaanisen ajan alussa alettiin siirtymään suullisesta
kirjallisuudesta kirjoitettuun. Epiikka eli kertomakirjallisuus syntyi. Yleensä epiikan aiheet
olivat mytologisia ja kertoi sankareista ja jumalista. -> Koko Kreikan kirjallisuuden perustana
voidaan pitää Homeroksen runokokoelmista liiaasta ja Odysseista. Homeros ja Hesiodos
muodostivat yhdessä kreikkalaisen mytologian kirjallisen perustan teoksillaan.
Myös lyriikka (lyyrinen runous) eli runoutta, jota laulettiin lyyran säestyksellä sai alkunsa
näihin aikoihin. Lyriikka käsitteli yleensä esim. rakkautta, politiikkaa tai vakaumusta.
Klassinen kausi(480-330eaa.) = Tähän aikaan kehitettiin draama, johon taas kuuluu
tragedia ja komedia. Komedia oli huvinäytelmää, jossa yleensä pilkan kohteena oli joku
ihminen tai asia. Tragedia on taas komedian vastakohta eli murhenäytelmä. Niissä käsiteltiin
yleensä sankariteemoja tai erilaisia legendoja. Historian kirjoitus sai alkunsa tällä kaudella.
Tähän aikaan kuuluisia kirjailijoita oli esim. Aristofanes ja Sofokles. Tähän aikaan vallitsi
myös voimakas kulttuurin ja tieteiden ihannointi.
Hellenistinen kausi: Rooma valloittaa Kreikan -> Kirjallisuuden tyyli muuttuu.
Tähän aikaan varsinainen kirjallisempi kulttuuri syntyi ja kirjailijat alkoi kirjoittaa enemmän
teoksia lukijoille (eikä kuulijoille). Antiikin Rooman kirjallisuudessa ihannoitiin kuitenkin
antiikin Kreikan klassista kautta, joten se toi paljon vaikutteita jatkuvaan kirjallisuuteen.
Pikku hiljaa kirjallisuutta alettiin myös kääntämään latinaksi. Runouden sijaan alettiin myös
kirjoittamaan proosaa. Proosan mestarina tunnettiin kirjailija nimeltä Cicero
Myöhemmin Augustuksen aikaan kirjallisuus alkoi kukoistamaan vielä enemmän
ja kirjailijoita alettiin tukea rahoin. Tähän aikaan runous oli taas huipussaan.
Taas vuonna 14-120jaa. runouden merkitys alkoi laskemaan jolloin proosa ja
runous alkoi sulattautua yhteen. Antiikin ajan loppu puolella 120-500jaa. Perinteinen
antiikin kirjallisuus ei enää kukoistanut vaan tilalle alkoi pikku hiljaa tulla kristillistä
kirjallisuutta.
Antiikin ajan kirjailijoita
Homeros (Uskotaan eläneen n.700eaa): Merkittävä antiikin ajan runoilija, joka
on kirjoittanut eepokset Illias ja Odysseian
Platon: Antiikin Kreikan ajalla elänyt filosofi. Kuuluisampia oppeja esim.
ideaoppi. Platonin tekstiensä ajatukset ovat pohjautuneet hänen opettajalta,
Sokratesilta. Kirjoitti myös dialogeja.
Aristoteles: Platonin oppilas, joka perusti logiikan. Loi pohjan lähes kaikille
tieteenaloille. Tehnyt kuuluisia teoksia, kuten runousoppi.
Sapfo( 630-570eKr.) : Ensimmäinen naisrunoilija. Lyriikan taitaja, joka käsitteli
esim. rakkautta ja kaipausta. Toimi lesbosaarella opettajana ja opetti siellä
esim. runoutta ja elämäntaitoja.
Vergilius(70-19 eKr.) : Rooman kansallisrunoilija. Hän on myös hovikirjailija,
jonka aseman hän saavutti Aeneis runoelman avulla.
Marcus Cicero
Syntyi 3.1.106 eaa. – Murhattiin 7.12. 43 eaa.
Poliitikko, puhuja, kirjailija, filosofi ja lakimies
Roomalainen
Herätti ihannointia ja kunnioitusta mm. kielenkäytöstään.
Häntä pidettiin latinankielisen proosan mestarina
Kehitti latinan kieltä
88 puhetta, kuusi kirjaa retoriikasta, 8 kirjaa filosofiasta,
Hän on yksi antiikin parhaiten tunnetuimmista kirjailijoista,
koska hänen teoksensa ovat säilyneet ihmeellisen hyvin
katoamatta
• Teoksia, kuten: Laelius de Amicitia Ystävyydestä ja Cato
Maior de Senectute Vanhuudesta, jotka ovat molemmat
suomennettuja teoksia
•
•
•
•
•
•
•
•
’’Sopivimpia aseita vanhuuteen,
ovat tieteet ja hyveiden vaaliminen. Jos
on ikänsä kaiken niitä viljellyt, ne
kantavat pitkän ja täyteläisen elämän
päätteeksi ihmeellisiä hedelmiä, eivätkä
ainoastaan siten, että ne eivät koskaan
jätä meitä yksin, eivät edes elämämme
ehtoolla, vaan myös koska on suloista
tietää eläneensä elämänsä hyvin ja
muistella niitä lukuisia hyviä töitä, jotka
on tehnyt.’’
Linkit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://materiaalit.internetix.fi/fi/opintojaksot/8kieletkirjallisuus/aidin
kieli/kirjallisuus/tyylikaudet
http://fi.wikipedia.org/wiki/Antiikin_Kreikan_kulttuuri
http://palapelimedia.edukouvola.fi/muutm/Antiikin_ajan_kirjallisut
ta.pdf
http://fi.wikipedia.org/wiki/Antiikin_kirjallisuus#Antiikin_Rooma
http://users.utu.fi/jacluk/Lukupiiri%20%20Aikajana%20ja%20muistilista%20antiikin%20kirjallisuuden%20tyy
lilajeista.pdf
http://ai-5-2tyylikaudet.wikispaces.com/Antiikin+Rooman+kirjallisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Antiikin_kirjallisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Cicero
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/M-TCicero.jpg
Särmä, äidinkielen kirja 4. painos v.2010

similar documents