DUSME RİSKİ

Report
DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
1. Düşme nedir?
Düşme; şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin
dışında, ani, kontrol edilemeyen, istemsiz bir şekilde
vücudun bir yerden başka bir yere ya da nesnelere
doğru hareket etmesi olarak tanımlanabilir.
Hastanelerde düşme olayına neden olan
faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir;
 Hasta değerlendirme eksikliği
 İletişim yetersizliği
 Çevre güvenliğinin yetersizliği
2. Düşmeler neden önemlidir?
Düşmeler özellikle sonuçları ve maliyeti açısından önemlidir.
Düşmelerin;
femur ve kalça kırıkları,
düşme korkusu ve bağımsız hareket edebilme yeteneğinin azalması
 mortalite gibi ağır ve önemli sonuçları olabilmektedir.
3. Düşmeler hastanelerde nerelerde
karşımıza çıkar?
• Klinikler,
• psikiyatri,
• yoğun bakımlar
gibi hastanenin tüm tesis yönetim alanlarında karşımıza çıkabilir.
4. Düşmelerin önlenmesinden kim(ler) sorumludur?
Hastane Yönetimi
Kalite Yönetim Birimi/Hasta Güvenliği Komitesi
Sağlık Çalışanları (Hemşire, ebe, hekim, fizyoterapist, eczacı vb.)
Düşmelerin önlenmesinde primer sorumlu,
bölümde hastaya 24 saat bakım veren Hemşire’dir.
5. Düşmeler nasıl önlenebilir?
Düşmelerin önlenmesine yönelik olarak Hizmet
Kalite Standartları açısından 5 uygulama
adımı belirlenmiştir.
1.Adım: Düşme Riski Değerlendirilmesine Yönelik Yazılı Düzenleme Hazırlanması
Yazılı Düzenleme aşağıdaki bilgileri içermelidir;
Kuruma Özgü Düşme Risk Faktörleri
Düşme Riskinin Değerlendirilme Yöntemi
Risk Düzeyine Göre Alınması Gereken Önlemler
Kuruma özgü düşme risk faktörleri belirlenirken hastalar aşağıdaki
risk faktörleri açısından değerlendirilmelidir;
İçsel Faktörler(Hastanın durumuyla ilgili)
 Önceki düşme hikayesi
Yaş (65 yaş üstü)
Kullanılan İlaçlar
Mevcut Hastalıklar (Osteoporoz, Kardiyak Aritmivb.)
Dışsal Faktörler (Çevreyle İlgili)
 Islak/kaygan zemin
Dağınık oda
Yetersiz aydınlatma desteği
 Serbest ip ya da kablolar
Arızalı ekipmanlar
Yatakların yüksek pozisyonda tutulması
Düşme riskinin değerlendirilmesi amacıyla hastanelerde
Morse
Henrich II
risk değerlendirme skalaları kullanılmakla birlikte, kurumların kendi
koşullarına uygun olarak hazırladıkları skalalar da kullanılabilmektedir.
Burada önemli olan kullanılan skalanın hastanenin kendi özgün
koşullarına uygun olarak hazırlanmış olmasıdır.
Düşme riski ne zaman değerlendirilmelidir?
 Hastanın kuruma kabulünde,
 Durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda
Düşme sonrasında
Transfer sırasında değerlendirilmelidir
Risk Düzeyine Göre Alınması Gereken Önlemler
belirlenirken kullanılan skala ne tür bir
skala olursa olsun belirlenen risk düzeylerine
uygun faaliyetlerin planlanmış olması ve yazılı
düzenlemede yer alması önemlidir.
2.Adım : Yatan Hastaların Düşme Riskinin Önlenmesine Yönelik Düzenlemeler Yapılması
a)Yatan hasta, bölüme kabulünde
düşme riski yönünden değerlendirilmelidir.
 Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalıdır.
Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.
b) Düşme riski olan hastalar için, hastanın
risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır.
Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yeşil yonca figürü ile tanımlanmalı ve
bu tanımlayıcı hastanın odasının giriş kapısında bulunmalıdır.
dört yapraklı yeşil yonca
Dört yapraklı yonca bütün kültürlerde iyi şansın sembolü olarak kabul edilir.
Yoncanın dört yaprağının da ayrı birer anlamı vardır.
•Birinci yaprak ümidi,
•ikincisi imanı,
•üçüncüsü aşkı,
•dördüncü yaprak ise şansı simgeler.
Tabiatta çok nadir bulunan işte bu dördüncü yapraktır
3. Adım: Tesis Kaynaklı Düşmelere Yönelik Önlemler Alınması
Tesis kaynaklı düşme olaylarını engellemek için;
• Merdivenlerde korkuluk bulunmalı
• Alçak tavan uyarıları bulunmalı
• Islak zemin uyarı levhaları kullanılmalı
• Zemindeki engellere karşı önlemler
alınmalıdır.
4. Adım: Hasta Güvenliği Komitesince Düşme Olayı Gerçekleştiğinde Olay Bildirimi
Yapılması
Yatan hastalarda ve tesis kaynaklı düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim birimine
bildirim yapılmalıdır.
Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır
5. Adım: Düşen Hasta Oranının İzlenmesi
Düşen Hasta Oranı izlem basamakları aşağıdaki gibi olmalıdır;
•İndikatör kartı hazırlanmalı,
•İndikatör kartına göre takip yapılmalı,
•İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalı,
Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet
başlatılmalıdır.
00 01 01 35 00 Hastaların güvenli transferine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5
00 01 01 35 01 Yazılı düzenleme asgari;
o Hastaların bölümlere transferini,
o Hastane dışına transferini,
o Yatan hasta ve acil servis hastalarının transferini,
o Özellikli hastaların transferini,
» Yeni doğan, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz ve psikiyatri
hastalarının transferini,
o Hastaların transferinde dikkat edilecek hususları,
o Transferde kullanılacak araçların uygunluğunu ve kullanımını,
o Transferde yer alacak çalışanın tanımlanmasını kapsamalıdır.
00 01
00 01 01 36 00 Hastanın güvenli transferi
sağlanmalıdır. 15
Sedyeden düşürülen hasta öldü
00 01 01 37 00 Yatan hastaların düşme riski
değerlendirmesine yönelik yazılı
düzenleme bulunmalıdır.
5
00 01 01 37 01 Yazılı düzenleme;
o Düşme risk faktörlerini,
o Düşme riskinin değerlendirilmesini,
o Risk düzeyine göre alınması gereken
önlemleri kapsamalıdır.
00 01 01 38 00 H Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesine
yönelik düzenleme yapılmalıdır. 20
00 01 01 38 01 H Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden
değerlendirilmeli,
o Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı,
o Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.
00 01 01 38 02 H Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik
önlemler alınmalıdır.
o Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yonca fi gürü ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı
hastanın odasının giriş kapısında bulunmalıdır.
00 01 01 38 03 H Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim
birimine bildirim yapılmalı,
o Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır.
00 01 01 39 00 Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik
düzenleme yapılmalıdır. 10
00 01 01 39 01 Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli,
o Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı,
o Tedavi planında;
» Uygulamanın başladığı tarih ve saat,
» Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,
» Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.
00 01 01 39 02 Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden
geçirilmelidir.
"İtakî Düşme Riski Ölçeği
Dört Yapraklı Yonca"
Şemseddin-i İtakî Kimdir?
17. yüzyılın başlarında Osmanlı
İmparatorluğunun başkenti İstanbul'da
yaşayan, Şirvanlı Şemseddin-i İtakî, insan
anatomisini anlamak için tüm Dünya'da kaynak
olarak gösterilen ilk Türkçe Resimli Anatomi
Atlası olan Kitab-ı Teşrih-i Ebdan ve Tercuman-ı
Kibale-i Feylesüfan eserini 1632 yılında
oluşturmuştur. Roma-Yunan bilimi ile Arab-Türk
bilimini bir araya getiren İtakî, bu eseri ile
nöroanatomi ve embriyoloji biliminin temelini
17. yüzyılın başlarında atmıştır.

similar documents