SVEU*ILI*TE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA

Report
SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA MATEMATIKU
PRIJELAZ I
PRILAGODBA NA
SREDNJU ŠKOLU
Imena i Prezimena: MARINA ANIĆ, 829
MARINA MATIĆ, 1076
PAVLOVIĆ GORDANA, 920
ANAMARIJA PLAŠĆAK, 891
Grupa: S2
Datum: 13.01.2015
Uvod
• stresan period
• za početak je najvažnije dobro odabrati
srednju školu
• razdoblje povećane neovisnosti,
samostalnosti i odgovornosti
Činitelji koji tijekom adolescencije
podupiru visoka postignuća:
•
•
•
•
•
školsko postignuće
odgojni postupci
suradnja roditelja i škole
utjecaj vršnjaka
obilježja škole
Školsko postignuće
• pozitivna obrazovna okolina podupire
postignuće do inteligencije, pouzdanja u
vlastite sposobnosti, želje za uspjehom
Odgojni postupci
• autoritativno roditeljstvo
• zajedničko donošenje odluka roditelja i
adolescenata
Suradnja roditelja i škole
• roditelji prate napredak svoje djece
• šalju poruku svojim tinejdžerima o
vrijednostima obrazovanja
Utjecaj vršnjaka
• vršnjaci koji cijene i podupiru visoka
postignuća
Obilježja škole
• nedostatak topline i podrške što
smanjuje motivaciju adolescenata
• nastavnici trebaju biti uzori
adolescentima
Manifestacije stresa
• Tjelesne reakcije – odnose se na
pojačanu mišićnu napetost, pojačano
znojenje, glavobolje, trbobolje,
pretjerani umor...
• Psihološke reakcije - manifestiraju se u
ponašajnom, emocionalnom i
kognitivnom funkcioniranju.
• Ponašajne reakcije uključuju probleme
u socijalnim odnosima.
• Emocionalne se smetnje očituju kroz
spektar anksioznih i depresivnih
manifestacija.
• Kognitivne se smetnje odnose na
poteškoće s koncentracijom i pažnjom.
ISTRAŽIVANJE
Zdravstvene teškoće i izvori zabrinutosti
adolescenata tijekom prilagodbe na
srednju školu
Kozjak Mikić, Z. (2012).
• Cilj: utvrditi učestalost psihosomatskih i emocionalnih
teškoća tijekom prvog razreda srednje škole, ovisno o
vrsti programa i spolu sudionika.
• Metoda: Istraživanje je bilo longitudinalno: u prvome
je mjerenju sudjelovalo 308 učenika, u drugome 291
učenik, a longitudinalni podaci prikupljeni su od njih
266. Sudionici su ispitani: Upitnikom psihosomatskih
simptoma , upitnikom CORE-YP te Ljestvicom
područja zabrinutosti . Rezultati su obrađeni analizom
varijance mješovitoga dizajna.
Rezultati:
• Izraženije teškoće ima 15% do 17% sudionika.
Psihosomatske teškoće blaže su i smanjuju se s
vremenom, dok su emocionalne teškoće češće i
perzistiraju tijekom čitavoga prvog razreda.
• Na upitniku emocionalnih teškoća sudionici u oba
mjerenja postižu rezultate koji zauzimaju veći dio
mogućeg raspona (75.5%). Najviše izražene
emocionalne teškoće učenika jesu: napetost, osjećaj
tuge ili nesreće, osjećaj da nisu napravili sve što su
željeli, uznemirenost zbog vlastitih misli i osjećaja,
osjećaj da im nije do razgovora i osjećaj
bespomoćnosti.
Testirane su razlike u učestalosti psihosomatskih i
emocionalnih teškoća te intenziteta zabrinutosti ovisno
rodu, vrsti škole i fazi mjerenja.
ISTRAŽIVANJE 2
Akademska, socijalna i emocionalna
prilagodba učenika na srednju školu
Kovačević, M. (2014).
• CILJ:
• ispitati odnos samopoštovanja, emocionalne kompetencije,
različitih oblika socijalne podrške i roditeljske uključenosti s
akademskom, socijalnom i emocionalnom prilagodbom učenika na
srednju školu
• METODA:
• 410 učenika (200 mladića i 210 djevojaka) prvih razreda srednje
škole
• Primijenjene su skale samopoštovanja, emocionalne kompetencije,
kvalitete školskog života i socijalne podrške
• Upitnik roditeljske uključenosti
• REZULTATI:
• učenice u prosjeku postižu bolji opći uspjeh na polugodištu od
učenika
• učenici gimnazija postižu bolji opći uspjeh na polugodištu u
odnosu na učenike strukovnih škola
• postoje statistički značajne pozitivne povezanosti između
akademske, socijalne i emocionalne prilagodbe
Akademska
prilagodba





spol
samopoštovanje
vrsta srednje
škole
sposobnost
upravljanja
emocijama
roditeljska
uključenost
Socijalna
prilagodba






spol
vrsta srednje škole
samopoštovanje
sposobnost
upravljanja
emocijama
socijalna podrška
samopoštovanju
roditeljska
uključenost
Emocionalna
prilagodba






spol i dob
vrsta srednje škole
samopoštovanje
sposobnost
uočavanja i
razumijevanja
emocija
sposobnost
upravljanja
emocijama
roditeljska
uključenost
ZAKLJUČAK
•
•
prijelaz iz osnovne u srednju školu je jako važan i stresan životni događaj
par savjeta koji mogu olakšati snalaženje pri prijelazu iz osnovne u srednju
školu:
• razgovaraj s onima koji su to već prošli
• unaprijed se informiraj o svojoj budućoj školi
• sudjeluj u školskim aktivnostima, raspravama, obavezama
• opusti se i nemoj se pretvarati da si netko drugi
• djeluj ljubazno, prijateljski, samouvjereno ali ne i bahato
Literatura:
•
Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvojna. Jastrebarsko:
Naklada Slap.
• Kozjak Mikić, Z. (2012). Zdravstvene teškoće i izvori zabrinutosti
adolescenata tijekom prilagodbe na srednju školu. Hrčak. Volumen
(21), str. 317-336.
• Kovačević, M. (2014). Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba
učenika na srednju školu.
http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729485
• Stojanović, H. (2013). Kako najbezbolnije krenuti u srednju školu i
krenite u srednju školu bez straha.
http://www.kako.hr/clanak/kako-najbezbolnije-krenuti-u-srednju-skolukrenite-u-srednju-skolu-bez-straha-154.html
• Lokas, M., Manović, T., (2012). Koju srednju školu odabrati.
http://www.poliklinika-djeca.hr/za-roditelje/skola/odabir-srednje-skole/
• http://she.hr/prelazak-iz-osnovne-u-srednju-skolu/
HVALA NA
PAŽNJI! 

similar documents