Slayt 1 - 6. Uluslararası Hasta Ve Çalışan Hakları Kongresi

Report
ÖZEL BİR HASTANEDE
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
UYGULAMALARI
Süleyman YILMAZ
İÇİNDEKİLER
1. Çalışan Güvenliği Yasal Mevzuat
2. Çalışan Güvenliği Eğitimleri
3. Sağlık Tarama Programı
4. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
5. Periyodik Kontroller/Ölçümler
6. Risk Yönetimi
7. İş Kazaları-Meslek Hastalıkları
8. Sonuç
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YASAL MEVZUAT
HASTA VE
ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİNİN
SAĞLANMASINA
DAİR YÖNETMELİK
SAĞLIK
BAKANLIĞI
HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
HASTA VE
ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİNİN
SAĞLANMASINA
DAİR YÖNETMELİK
6331SAYILI İŞ
SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
KANUNU
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YASAL MEVZUAT
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amacı;
1. Çalışanı Korumak
2. İşletme Güvenliğini Sağlamak
3. Hizmet Güvenliğini Sağlamak
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
* Çalışan Güvenliği Programı
* Sağlık Tarama Programı
* Engelli Çalışanlara Düzenleme
* Çalışanlara Fiziksel Saldırı
* Enfeksiyon
* Laboratuar Güvenliği
* Radyasyon Güvenliği
* Renkli Kodlar
* Güvenlik Raporlama
* Komiteler
TESİS GÜVENLİĞİ
İSG
HASTA
GÜVENLİĞİ(HİZMET
GÜVENLİĞİ)
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
Tehlikeli Maddeler
Renkli Kodlar
Enfeksiyon,El Hijyeni,
Güvenlik Raporlama,
Atık Yönetimi
Yangın, Afet Yönetimi
İSG Temel Eğitimi
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Ekranlı Çalışmalarda İSG,
Meslek Kazaları ve İş Kazaları
Ergonomi,
Fiziksel Risk Etmenleri,
…….
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
 Ekranlı Araçlarda Çalışma Yönetmeliği;
Madde 6: Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
(2) Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir:
a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
b) Doğru oturuş,
c) Gözlerin korunması,
ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
d)……………
 Elle Taşıma Yönetmeliği
 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik
 …….
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
EĞİTİM ÖNCESİ SINAV
EĞİTİM SONRASI SINAV
EĞİTİM SONRASI SINAV
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SONUÇLARI GRAFİĞİ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
HKS
Eğitim Öncesi
Ortalaması
HKS Eğitim Sonrası Ortalaması
HKS Dışı İSG Eğitim Öncesi
HKS Dışı İSG Eğitim Sonrası
Yeni Mezun/ Yeni İşe Başlayan
37.42
65.24
19.38
64.17
Eski Personel
62.54
78.28
52.76
70.65
Ortalama
60.87
73.40
51.06
70.32
Not: HKS Eğitimleri 1050, HKS Dışı İSG Eğitimleri ise 1334 kişiye verilmiştir.
KAYNAK: Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Sınav Sonuçları
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ ANKET PUANI
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Sağlık Personeli
Hizmetli Personel
Diğer.Sağ.
HKS Kapsamında Çalışan Güvenliği % Oranı
79.42%
71.58%
73.22%
HKS dışı İSG Kapsamında Çalışan Güvenliği % Oranı
47.11%
51.42%
43.69%
Per.
Not: Sağlık Personeli (Ebe,Hemşire, ATT)olarak 60 kişi, Hizmetli Personel olarak 20 kişi,Diğer Sağlık Personeli(Lab.Tekns,Rad.Tekns. vb) 10 kişi
katılmıştır.
KAYNAK: Çalışan Güvenliği Anketi
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
60%
50%
45%
47%
50%
40%
49%
35%
40%
30%
30%
25%
20%
20%
15%
16%
10%
15%
21%
17%
10%
7%
8%
0%
Firmamda işe başladığım zaman bana verilen iş başı
eğitiminden memnun kaldım
KAYNAK: 2014/1. Dönem Çalışan Memnuniyeti Anketi
Katılımcı Sayısı:194
5%
5%
5%
4%
6%
0%
Firmamızda yetişmemiz ve gelişmemiz için düzenli bir şekilde
eğitimler uygulanır.
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
SAĞLIK TARAMA PROGRAMI
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
SAĞLIK GÖZETİMİ
MADDE 15- (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik
risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını
sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike
sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
SAĞLIK TARAMA PROGRAMI
 Ekranlı Araçlarda Çalışma Yönetmeliği;
Madde 9: Gözlerin Korunması
(2) Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması
için;
a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek
düzenli aralıklarla,
c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları
yaşandığında, göz muayeneleri yapılır.
 Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunması Yönetmeliği
 Elle Taşıma Yönetmeliği
 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik
 ……………….
SAĞLIK TARAMA PROGRAMI
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
SEÇİMİ VE KULLANIMI
Olay : Zehirlenme-Kimyasal
Nedeni : Eğitimsizlik, KKD olmaması
Çözüm: KKD kullanımı
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
SEÇİMİ VE KULLANIMI
DOĞRU SEÇİLMEYEN KKD ÖLDÜRÜR
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
SEÇİMİ VE KULLANIMI

Hastane genelinde gerekli KKD lerin belirlenmesi
 KKD’ lerin özelliklerine göre seçilmesi
 6331 Sayılı İSG Kanunu
 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında
Yönetmelik
 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 Dolomit Testi




Personelin Görüşünün Alınması
KKD kullanımı ile ilgili hastane içinde standartların belirlenmesi
Eğitimlerin Verilmesi
Kullanımların Kontrolü
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
SEÇİMİ VE KULLANIMI
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
SEÇİMİ VE KULLANIMI
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
SEÇİMİ VE KULLANIMI
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
SEÇİMİ VE KULLANIMI
Nitril Eldiven Lateks Eldiven Maliyet Karşılaştırması
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1
2
Nitril Eldiven
14820
10660
Lateks Eldiven
3990
2870
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
SEÇİMİ VE KULLANIMI
KKD SATINALMA MALİYETLERİ (2013)
İş Ayakkabısı
İş Çizmesi
Spor Ayakkabı(Acil/Lab)
FFP3 Maske.
Nitril Eldiven.
Diğer Eldiven Çeşitleri
Diğer KKD
MALİYET(TL)
56
97,64
1.732,42
1.210
14.820
640
3.000
TOPLAM
18.856,06 TL
PERİYODİK KONTROLLER ÖLÇÜMLER
Periyodik Ölçümler;
 Aydınlatma
 Termal Konfor
 Gürültü
 Titreşim
 Toz
 Topraklama Tesisatları
PERİYODİK KONTROLLER ÖLÇÜMLER
PERİYODİK KONTROLLER ÖLÇÜMLER
PERİYODİK KONTROLLER ÖLÇÜMLER
PERİYODİK KONTROLLER ÖLÇÜMLER
Periyodik Kontroller
 Asansörler
 Basınçlı Kaplar
 Yangın Donanımları
 Röntgen Cihazlarının Halatları
 Otoklavlar
 Kalorifer Kazanları
 Jeneratörler
 Transpalet
 …………..
PERİYODİK KONTROLLER ÖLÇÜMLER
PERİYODİK KONTROLLER ÖLÇÜMLER
PERİYODİK KONTROLLER ÖLÇÜMLER
PERİYODİK KONTROLLER ÖLÇÜMLER
YAPILAN ÖLÇÜMLER/KONTROLLER
MALİYET(TL)
Aydınlatma Ölçümleri
450
Gürültü Ölçümleri
450
Termal Konfor Ölçümleri
450
Kaldırma Cihazları Per.Kon.
1.200
Basınçlı Kaplar Per.Kont.
2.100
Topraklama ve Paratoner Ölçümleri
1.100
Yangın Ölçümleri/Kontrolleri
1.000
Diğer Ölçümler
1.000
Diğer Maliyetler
1.000
TOPLAM
8.750 TL
RİSK DEĞERLENDİRME
RİSK DEĞERLENDİRME
ANALİZ EDİLEN
BÖLÜM
RİSK SAYISI
RİSK SAYISI
1.Laboratuar
22
1.Laboratuar
2.Radyoloji
15
2.Radyoloji
3.Bilgi İşlem
10
4. Temizlik Hizmetleri
13
5.Ameliyathane
16
6.Yemekhane
7.Yenidoğan Yoğun
Bakım
15
3.Bilgi İşlem
10%
10%
5%
6%
4. Temizlik Hizmetleri
4%
7%
5.Ameliyathane
6%
7%
6.Yemekhane
7%
18
9%
7.Yenidoğan Yoğun
Bakım
8.Yetişkin Yoğun Bakım
18
9.İdari Ofisler
16
10.Teknik Servis
21
9.İdari Ofisler
11.Poliklinikler
16
10.Teknik Servis
12. Depo
17
13. Fizik Tedavi
11
14. Klinikler
23
Toplam
231
6%
7%
8%
8%
8.Yetişkin Yoğun Bakım
RİSK DEĞERLENDİRME
5.Hasta ve
Çalışan
Güvenliği
12%
Risk Sınıfı
Risk
Sayısı
1.Hasta Güvenliği
48
2.Çalışan Güvenliği
116
3.Tesis Güvenliği
26
4.Çevre Güvenliği
14
5.Hasta ve Çalışan Güvenliği
27
TOPLAM
231
Risk Sayısı
1.Hasta
Güvenliği
21%
4.Çevre
Güvenliği
6%
3.Tesis
Güvenliği
11%
2.Çalışan
Güvenliği
50%
1.Hasta Güvenliği
2.Çalışan Güvenliği
3.Tesis Güvenliği
4.Çevre Güvenliği
5.Hasta ve Çalışan Güvenliği
RİSK DEĞERLENDİRME
Düşük Risk
6%
Risk Sayısı
Yüksek Risk
27%
Risk Sınıfı
Yüksek Risk
Risk Sayısı
62
Orta Risk
155
Düşük Risk
14
TOPLAM
231
Yüksek Risk
Orta Risk
Düşük Risk
Orta Risk
67%
RİSK DEĞERLENDİRME
Tespit Edilen
Risk S.
Son Tespit
Edilen Risk S.
Yüksek Risk
62
6
Orta Risk
155
87
Düşük Risk
14
138
TOPLAM
231
231
Risk Sınıfı
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Yüksek Risk
Orta Risk
Düşük Risk
RİSK DEĞERLENDİRME
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
İş Kazası Sayısı
140
120
100
80
60
40
20
0
İş Kazası Sayısı
Optimed
Diğer Hastaneler
5
126
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
1
ÖLÜM
400 AĞIR
YARALANMA
20.000
HAFİF YARALANMA
240.000
NEAR MİSS RAMAK KALA
2.000.000
TEHLİKELİ HAREKET /TEHLİKELİ
DURUM
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
OLAY BİLDİRİM DAĞILIMI
80
70
Bildirim Sayısı
60
50
40
30
20
10
0
Hasta Güvenliği
Çalışan Güvenliği
Tesis Güvenliği
Hasta ve Çalışan Güvenliği
2012
64
49
73
19
2013
32
27
41
12
2014
24
34
32
9
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
DÖF' LERİN DAĞILIMI
80
70
60
Bildirim Sayısı
50
40
30
20
10
0
Hasta Güvenliği
Çalışan Güvenliği
Tesis Güvenliği
Hasta ve Çalışan
Güvenliği
2012
64
49
73
19
2013
32
27
41
12
2014
24
34
32
9
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
KALİTE /İSG
BÖLÜMÜ
TARAFINDAN
İNCELENMESİ
ACİL
DEĞİL
İLGİLİ
KOMİTEYE
SEVK
ACİL
İLGİLİ BÖLÜME
SEVK
FAALİYETİN
PLANLANMASI
FALİYETİN
YAPILMASI
GERİ BİLDİRİM
YAPILMASI
FAALİYETİN
ETKİNLİĞİ
DEĞ.
SON
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
ÖNCEKİ DURUM
BİLDİRİM FORMU
SONRAKİ DURUM
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
ÖNCEKİ DURUM
RAMAK KALA OLAY FORMU
SONRAKİ DURUM
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
ÖNCEKİ DURUM
KONU İLE BİLDİRİM FORMU
ÖNCEKİ DURUM
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
İŞ KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
SONUÇ
SONUÇ
TEŞEKKÜRLER
SÜLEYMAN
YILMAZ

similar documents