Resmål och resvägar

Report
Resmål och resvägar
Önskan och behov
Önskan och behov
• En önskan eller ett behov av
att resa kan uppstå på
många olika sätt:
• En väns berättelse från
en resa
• Platser vi blir
intresserade av genom
reklam
• Inbjudan från en släkting
• En längtan att få koppla
av från vardagen
• Arbetet kräver det
Maslows behovstrappa
Maslows trappa - turismen
• Fysiska behov
• Bra boende och god mat
• Trygghet
• Säkerhetsåtgärder mot våld, stöld och brand
• Gemenskap
• Vänligt bemötande och omtanke
• Uppskattning
• Aktiviteter som ger uppmärksamhet från
omgivningen
• Självförverkligande
• Nya upplevelser och nya kunskaper
Behovsanalys – fem grupper
• Fysiska behov
• Behov av rekreation genom sol, bad och motion
• Intellektuella behov
• Behov av att förstå såväl sin egen som andras kultur, till
exempel konst, musik eller dans
• Mentala behov
• Behov av tid för egen reflektion, till exempel yoga eller
pilgrimsvandringar
• Sociala behov
• Behov av att besöka släkt och vänner eller träffa nya
människor
• Behov av status
• Behov av personlig utveckling, utbildning eller erkännande
av andra
Från behov till uppföljning
1. Behov av att resa: bedömning av skäl som talar för och
emot resan
2. Informationssökning och värdering av olika alternativ:
sökning på internet eller kontakt med resebyråer
3. Inköpsbeslut: beslut om resmål, transportsätt och
boende
4. Förberedelser inför resan: resan betalas, kläder och
utrustning ordnas
5. Genomförande av resan: upplevelser, mat, boende,
transporter med mera
6. Utvärdering och uppföljning: slutlig utvärdering av resan
som påverkar kommande resplaner
Från behov till uppföljning
• Som researrangör måste man vara medveten om vad som
påverkar individer vid varje steg
• Faktorer som arrangören själv kan påverka är exempelvis
kostnaden för resan och vilka aktiviteter som ingår i priset
• Lika viktigt är vilket förtroende som individen har för
researrangören och resmålets rykte
• Dessutom påverkas individen av andra saker, till exempel
personens sociala status, värderingar och attityd
• Ju dyrare en resa är desto mer omfattande blir processen
från behov till uppföljning
• En sista minuten-resa till ett lågt pris föregås av en snabbare
och mer kortfattad process
Affärsresenären
Affärsresenären
• Efterfrågan på affärsresenärer styrs av företagens
behov av direkta kontakter med kunder och
leverantörer
• Att komma bort från kontoret till en lugn mötesplats
leder ofta till effektiva möten
• Många kombinerar ofta länge affärsmöten med olika
typer av fritidsaktiviteter
• Affärsresenärer reser ofta i första klass, bor bra och
betalar fullt pris vilket gör dem till lönsamma
passagerare och gäster
• Transportföretag och hotell har därför utvecklat
snabba och bekväma alternativ för deras resor och
boende
Privatresenären
Privatresenären
• Möjligheten att göra en privatresa är både beroende av
individen själv och av de ramar som finns i samhället
• En viktig förutsättning är att man är ledig
• Betald semester och flexibel arbetstid ger möjlighet till
förlängda weekendresor och andra kortare resor
• En annan viktig förutsättning är att man har råd
• Det finns ett samband mellan exklusiva
researrangemang och inkomst
• Det finns däremot inget samband mellan hög inkomst
och ett stort antal privata resor
• Människor som reser mycket på jobbet undviker att
resa på fritiden
Resande under livscykeln
• Barn under 10 år följer ofta med sina föräldrar
• Tonåringen reser gärna med sina kamrater där man bor, äter
och reser billigt
• Unga par utan barn reser mycket och satsar på långa resor till
USA, Asien och Australien
• Par med barn har sämre ekonomi och har kortare resor
tidsmässigt som är mer organiserade
• Personer i medelåldern har bättre ekonomi och mer tid vilket
gör att de reser åter oftare och längre
• Unga pensionärer reser gärna på kryssningar och andra typer
av gruppresor
• Efter ca 80 reser man inte längre på samma sätt
Faktorer som minskar resandet
• Det finns flera faktorer som kan minska möjligheterna att
resa:
• Brist på pengar: resan är för dyr
• Brist på tid: familj och arbete tar tid
• Brist på intresse: fritid och arbete har ingen
anknytning till turism
• Hälsoproblem eller funktionsnedsättning
• Familjeförhållande: ensamma föräldrar med barn eller
anhöriga till gamla och sjuka
• För turismnäringen gäller det att ta hänsyn till dessa
hinder genom att skapa anpassade produkter

similar documents