Katastrofen

Report
KATASTROFEN – ÅRSAGER OG
KONSEKVENSER
AT eksamen 2012
OPGAVEN
Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe
spiller en væsentlig rolle.
Du skal udarbejde en problemformulering samt
en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens
årsager og/eller konsekvenser belyses.
Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal
du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe
og begrunde dit valg af materiale.
Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det
ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag
skal være fra hvert sit hovedområde.
OPGAVEN
Opgaven skal omhandle en katastrofe
 Katastrofens årsager og/eller konsekvenser skal
behandles
 Begge fag skal dog ikke nødvendigvis behandle
både årsag og konsekvens
 Brug af begrebet ”katastrofe” og valg af materiale
skal begrundes

OPGAVEN OG DE NATURVIDENSKABELIGE FAG

De naturvidenskabelige fag har fokus på:

Årsager til katastrofen



Opnå viden i forhold til forebyggelse og beredskab





Menneskeskabte
Naturskabte
 Epidemier
Behandlingsmuligheder (ex. medicin)
Opstille modeller (ex. klimamodeller)
Ny teknologi (måleudstyr, overvågning)
Handlingsplaner
Konsekvenser



Forarmning af naturen (økosystemer forrykkes)
Global opvarmning (fossile brændstoffer)
Oversvømmelser m.m
INSPIRATION

Eksempler på menneskeskabte katastrofer:

Intensiv udnyttelse af naturen:





Miljøkatastrofer:





Fossile brændstoffer
Oliepalmer/regnskov
Biobrændsel /fremfor føde
Landskabsændringer
Atomkraft
Giftudslip
biologiske/kemiske våben
Olieudslip
Hungersnød
Naturen i fare
INSPIRATION

Eksempler på naturskabte katastrofer
Vulkaner
 Tsunami
 Jordskælv


Haiti
Meteorer
 Tyfoner og orkaner
 Oversvømmelser
 Tørke
Vejrkatastrofer

INSPIRATION

Epidemier og sygdomme

Tuberkulose (ulighed)

Influenza (pandemier, globalisering)

HIV (U/I-lande, behandlingsmuligheder, Rusland)

Kolera (FN soldater, hygiejne, ghettoer)

Pest (Guds straf)

Zoonooser (fra dyr til menneske, fremtidsperspektiver)
 Contagion
Statens seruminstitut
DEN NATURVIDENSKABELIGE TILGANG I ET
LIDT STØRRE PERSPEKTIV











Økonomiske, politiske, menneskelige konsekvenser
Angst og usikkerhed (risikosamfundet)
Globalisering
Etiske overvejelser
Modeller (forudsigelser)
Ulighed (lokalt og globalt)
Samfundsmæssige fordele/ulemper
Lovgivning og strategier
Historiske sammenhænge
Religiøse forklaringer
Psykologiske forklaringer
EKSEMPLER PÅ INDLEDENDE SPØRGSMÅL
Hvorfor rammer HIV katastrofen Rusland?
Hvordan smitter HIV?
Hvilke muligheder findes i forhold til indgriben og
behandling?
Hvilke konsekvenser har det for Rusland?
Hvad gør myndighederne?
(økonomiske, politiske, menneskelige faktorer)
»Det eneste, regeringen gør, er at anbefale
seksuel afholdenhed – det var også det,
USA’s republikanere gjorde i 1980’erne.«
EKSEMPLER PÅ INDLEDENDE SPØRGSMÅL
Er atomkraft en god energiløsning?
Hvad førte til atomulykken i Japan?
Hvilke konsekvenser kan vi forvente i fremtiden?
Hvilke konsekvenser har den haft lokalt/globalt?
Hvordan behandlede myndighederne katastrofen?
OG LIDT FLERE SPØRGSMÅL
Hvordan kan det være, når man nu ved, at
jordskælv kan medføre en katastrofe, at en lang
række af Verdens storbyer er placeret ved kendte
jordskælvszoner?
Hvad er det der gør, at vi på en gang fascineres af
store naturfænomener og samtidig opfatter de
samme katastrofeudløsende naturfænomener som
skræmmende?
Hvordan har kendte vulkanudbrud udryddet, eller
forandret en bestående dominerende kultur?

similar documents