29. Distributionsstyring

Report
29. Distributionsstyring
• Distributionsstyringens mål
29. Distributionsstyring
• Lagerstruktur
- 4 forskellige lagerstrukturer: egne lagre, terminaler, lagerhoteller,
distributionscentre
• Egne lagre
- Decentraliseret
lagerstruktur
29. Distributionsstyring
• Egne lagre fortsat
- Centraliseret lagerstruktur
29. Distributionsstyring
• Terminaler
- Er omladningssteder, hvor varerne opbevares i kortere eller længere tid
- På terminaler opsamles småforsendelser fra forskellige virksomheder
med henblik på efterfølgende samtransport
29. Distributionsstyring
• Lagerhoteller
- Et lagerhotel er et sted, hvor virksomheder kan få deres varer opbevaret
i stedet for at have egne lagre
- Et lagerhotel kan ud over selve opbevaringen også tilbyde fx ompakning
og emballering, kvalitetskontrol, transport til og fra lagerhotellet og
udarbejdelse af transportdokumenter
- Ved anvendelse af et lagerhotel kan virksomheden undgå investeringer i
egne lagerfaciliteter og skal kun betale for det faktiske lagerforbrug
29. Distributionsstyring
• Distributionscentre
- Benytes ofte om steder, hvor der er en koncentration af terminaler,
lagre eller lagerhoteller
- Anlægges ofte ved knudepunkter for jernbane, motorveje eller havne
29. Distributionsstyring
• Transportformer
- Fire transportformer: banetransport, vejtransport, flytransport,
skibstransport
• Banetransport
- Er især en fordel, når store godsmængder skal transporteres over store
afstande
- Er en langsom transportform
• Vejtransport
- Varerne kan leveres fra dør-til-dør
- Stor leveringspræcision
- Hurtig over korte afstande
29. Distributionsstyring
• Flytransport
- Hurtig og sikker transportform
- Velegnet til transport af varer med relativ høj værdi og lav volumen
- Dyr transportform
• Skibstransport
- Velegnet til internationalt at transportere store godsmængder over
lange afstande
- Afhængig af andre transportformer før og efter sejladsen
29. Distributionsstyring
• Valg mellem transportformer
- Faktorer, der er bestemmende for valg af transport
- emballage
- fragtomkostninger
- omkostninger til lagring
- forsikringsomkostninger
- renteomkostninger
- samlede distributionsomkostninger
29. Distributionsstyring
• TDC-formel (total distribution cost)
- Her er tale om trade-off mellem selve transportomkostningen og den
rente, der påløber under transporten
- TDC beregnes for alternative transportformer, og transportformen med
lavest TDC er mest lønsom
29. Distributionsstyring
• Egen transport kontra outsourcing af transport
- Valget mellem egen ditributionsfunktion (make) og anvendelse af
eksterne transportører (buy) er et strategisk valg
- Lønsomheden i valget kan belyses ved at beregne break-even-punktet
for transportbehovet
29. Distributionsstyring
• Break-even for transportbehov

similar documents