Gnavere 8278KB Sep 26 2014 08:01:58 AM

Report
Gnavere og
støttetandede
Egern, bisamrotte og bæver er
gnavere, medens hare og kanin
hører til de støttetandede.
Begge grupper af dyr har et
karakteristisk tandsæt med
fortænder, der vokser hele livet.
Hare
Haren har lange ører med sorte ørespidser.
Oversiden af blommen (halen) er sort.
Pelsfarven er gråmeleret.
Bagbenene er væsentlig længere end forbenene.
Fakta om hare:
Orden: Støttetandede
Vægt: ca. 4 kg.
Habitat: Haren foretrækker landbrugsarealer,
hvor dagsædet oftest findes på åbne marker, men
træffes også i skove.
Familieforhold: Polygam (han parrer sig med
flere hunner).
Yngletid: Februar - august
Drægtighed: 42 dage
Kuldantal: 2 – 4 årligt
Kuldstørrelse: 2-3 killinger (killingerne passer sig
selv bortset fra diegivning én gang i døgnet).
Fødes med pels og øjne.
Han: Ramler
Hun: Sætter
Afkom: Killinger
Vildtudbytte: Ca. 60.000 årligt
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi:
Er det normalt at haren føder 6 killinger i kuldet?
Kaldes en han hare for en ramler?
Får haren killinger 2 – 4 gange i løbet af et år?
Der er jagttid på hare, men antallet af nedlagte harer er
halveret i løbet af de sidste tyve år.
Vildkanin
Kaninen har halvlange ører ( kortere end hovedet) med
ensfarvede ørespidser.
Pelsfarven er lysbrun – men kan variere.
Bagbenene er forbenene er næsten lige lange.
Kan forveksles med hare – der har ører som er længere
end hovedet – lange bagben og en større, og mere aflang
krop.
Fakta om kanin:
Orden: Støttetandede
Udbredelse: Sønderjylland, Lolland, Bornholm samt flere
småøer. Kaninerne stammer fra udsætninger.
Vægt: ca. 1,5 – 2,0 kg.
Habitat: Kaninen foretrækker landbrugsarealer og
mosaiklandskab – gerne på lettere jord.
Familieforhold: Polygam. Kaniner lever i kolonier (ofte i
grave), men kan også bruge især kratbevoksning som
dagophold.
Yngletid: Hele året - men højsæson forår - sommer
Drægtighed: 28 dage
Kuldantal: 3 - 4 årligt
Kuldstørrelse: 2-10 killinger pr. kuld. Fødes nøgne og
blinde
Sygdom: Rammes ofte af sygdommen myxomatose,
hvorfor bestanden svinger meget.
Vildtudbytte: Der nedlægges ca. 2.000 årligt.
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi:
Findes der vildkaniner i Danmark?
Er vildkaninen monogam?
Egern
Normalt er farven rødbrun, men
man kan ofte møde en sort eller
mørkebrun variant.
Den har lys bug.
Kendes let på den lange og
buskede hale.
Forekommer i størstedelen af
landet.
Træffes overvejende i nåleskov.
Egernet er dagaktiv og føden
består af nåletræernes frø,
knopper og skud samt i oldenår
bøgens frugter.
Kan ikke forveksles med andre
dyr
Fredet.
Bæver
Bæveren er vore største gnaver, med en kropslængde på 75 cm, med hale over 1 meter.
Gråbrun pels.
Den ses ofte i vandet eller på bredden af vandløb og søer.
I 1999 blev der udsat 18 bævere på Klosterhedens skovdistrikt. Bæverne har fået unger og det
ser ud til at de trives.
Bæveren er kendt for sine imponerende dæmninger og sine syleskarpe tænder der vokser hele
livet.
Kan forveksles med odder og sumpbæver, der begge har rund hale, men ligner bæveren i
vandet
Fredet.
Sumpbæver
Sumpbæver har en lang (30-45cm) rund hale
Den er gråbrunlig.
Kropslængde op til 60 cm – totallængde incl. hale under 1 m.
Ses i vandet eller på bredden af vandløb og søer.
Halen udgør 30 -45 cm.
De brunlige tænder ses ofte.
Kan forveksles med bæver og odder – især i vandet kan det være svært at se forskel på
de tre arter.
Jagttid: 01.09 – 31.01
Bisamrotte
Bisamrotte har en lang (20-28cm.) rund/let fladtrykt hale.
Den har brun pels.
Kropslængde op til 40 cm. – totallængde incl. hale: under 70 cm.
Ses ofte i vandet eller på bredden af lavvandede vandløb og søer.
Bisamrotte kan forveksles med sumpbæver og bæver – især unger af de to arter.
Jagttid: 01.09 – 31.01

similar documents