tilsvarende - Sandvika videregående skole

Report
Sandvika vgs
3 ULIKE MATEMATIKKFAG PÅ VG 2
Vg2
R1
1T
5 timer
S1
5 timer
1P
2P
3 timer
Vg3
R2
S2
Sandvika vgs
Vg1
VALG AV MATEMATIKK PÅ VG2 OG
VG3
Matematikk for realfag (R1 + R2) gir
grunnlag for å fortsette med
realfaglige/teknologiske studier på
universitet eller høgskole etter
videregående.
 Matematikk for samfunnsfag (S1 + S2)
gir grunnlag for opptak til enkelte
realfaglige studier.
 Ved enkelte studier blir S1 + S2
(samfunnsfaglig matematikk i både 2.
og 3. klasse) vurdert som tilsvarende R1
(realfagsmatematikk i 2. klasse).
 Se opptakskrav til ulike studier

Sandvika vgs
SAMME FIGUR EN GANG TIL – NÅ MED
REALFAGSPOENG
Vg2
R1
1T
0,5 poeng
S1
0,5 poeng
1P
2P
0 poeng
Vg3
R2
1 poeng
S2
0,5 poeng
Sandvika vgs
Vg1
HVA ER FORSKJELLEN PÅ R, S OG P
MATEMATIKK?




Informasjon om realfag – nyttig nettside
Sandvika vgs

Det er R1 og R2 som er den mest krevende og
avanserte matematikken. Denne anbefales til
alle som vurderer å fortsette med
realfaglig/teknologisk utdanning etter
videregående.
Du bør i tillegg være motivert og interessert i
å bruke tid på matematikkfaget
Velger du S1 og har hatt 1P på vg1 bør du
også være motivert og interessert i å jobbe
med matematikkfaget.
Har du hatt 1P og ikke trives noe særlig med
matematikk  velg 2P. Du vil ha 2
undervisningstimer mindre i uken.
VALG AV REALFAG
Det tilbys spennende og krevende realfag ved
Sandvika VGS
0.5 poeng per fag.
 Kjemi,
0.5 poeng per fag.
 Fysikk,
0.5 + 1.0 poeng.
 Geofag,
0.5 poeng per fag.
 Teknologi-
og forskningslære,
0.5 poeng per fag.
 Informasjonsteknologi,
0.5 poeng per fag.
Sandvika vgs
 Biologi,
BIOLOGI
Biologi 1 legger vekt på anatomi og
fysiologi i planter og dyr. Er et muntlig
fag.
 Biologi 2 legger vekt på økologi,
evolusjon, genetikk, bioteknologi og
biokjemiske prosesser. Er både skriftlig
og muntlig.
 3 dagers ekskursjon i hvert kurs.
Marinøkologi og høyfjellsøkologi.
 Til enkelte studier i utlandet kreves
biologi (noen medisinstudier). Noen
studier innen biokjemi og biologi krever
også biologi (Bergen).

Sandvika vgs
KJEMI
 Kjemi
Sandvika vgs
1 gir en innføring i
grunnleggende kjemi; bindinger,
organisk kjemi, reaksjoner.
Ekskursjon.
 Kjemi 2 tar for seg kjemisk
analyse, næringsstoffer og
elektrokjemi.
 Kjemi 2 kreves blant annet for
opptak til veterinær, tannlege- og
medisinstudiet.
FYSIKK
Fy1 tar for seg mekanikk, termo- og
bølgefysikk, atom- og kjernefysikk, astro
(ekskursjon) og moderne el-lære.
Muntlig eksamen.
 Fy 2 tar for seg mekanikk, el-mag,
partikkelfysikk (CERN) og
relativitetsteori. Muntlig og skriftlig
eksamen.
 Fy1 kreves i opptak til en rekke
realfaglige studier som sivilingeniør,
medisin, sivilarkitekt.

Sandvika vgs
GEOFAG
Geofag 1 er et fem timers kurs i vg2. Tar
for seg geologi, geomorfologi,
naturkatastrofer, vær og klima.
 Geofag 2 er et fem timers kurs i vg 3.
Dette kurset bygger videre på geofag 1
og går mer i dybden i geo-forskningen og
feltarbeid/praktisk bruk av faget.
 Geofag 1 har muntlig/praktisk eksamen,
geofag 2 har muntlig/praktisk eller
skriftlig eksamen.
 Geofag er et praktisk rettet realfag for
de som for eksempel ønsker en karriere
innen oljebransjen.

Sandvika vgs
TEKNOLOGI- OG FORSKNINGSLÆRE
Tek-fors 1 er et praktisk, ingeniørrettet
realfag. Tar for oss roboter,
romteknologi, teknologihistorie, design,
kvalitetssikring og prosjektstyring.
 Tek-fors 2 gir en innføring i hvordan ny
naturvitenskapelig kunnskap blir til.
Selvstendig prosjekt innen forskning.
 Kreves ikke for opptak til høyere
utdanning.

Sandvika vgs
INFORMASJONSTEKNOLOGI

IT2:
Programmering og systemutvikling
Mer avansert bruk av multimedia.
Sandvika vgs

IT1:
Lage nettsider, mobile nettsider, HTML,
CSS og databaser.
Også litt "mykere" sider:
bildebehandling, videoredigering, lyd,
bilde og multimedia på nettsider.
INFORMASJONSTEKNOLOGI

IT2:
Programmering og systemutvikling
Mer avansert bruk av multimedia.
 Kreves ikke for opptak til høyere
utdanning.

Sandvika vgs
IT1:
Lage nettsider, mobile nettsider, HTML,
CSS og databaser.
Også litt "mykere" sider:
bildebehandling, videoredigering, lyd,
bilde og multimedia på nettsider.
TA EN TITT HER
o
Sandvika vgs
www.velgriktig.n

similar documents