3. Material(4)

Report
Vilket material ska du välja och hur
ska det sammanfogas?
Sid. 131-138
När du ska tillverka något är det vissa saker som
är särskilt viktiga att känna till innan du sätter
igång.
Du behöver veta:
- hur det du ska tillverka ska se ut,
- måtten,
- vilket material du ska tillverka det av,
- hur du ska sammanfoga olika delar samt
- vilka redskap och verktyg du behöver



När du väljer material bör du tänka på vad den
färdiga produkten kommer att utsättas för.
Behöver materialet vara starkt, mjukt, böjbart,
elastiskt, lätt, tungt?
Du behöver också veta hur du ska foga
samman materialen för att de ska hålla ihop
och kunna användas som är tänkt.




Du bör också veta hur mycket den färdiga
produkten får kosta för att kunden ska tycka den
är prisvärd.
Blir varan för dyr kanske kunden väljer en annan,
billigare produkt.
Detta gör att man som tillverkare inte alltid kan
välja det bästa materialet eller den bästa
sammanfogningsmetoden
Det är viktigt att tänka på miljön. Därför är det bra
att använda material som går att återanvända eller
material som inte är så resurskrävande vid
produktion.
Det finns många olika metaller med skilda egenskaper. Några
egenskaper som är gemensamma för alla metaller är att de leder
ström och värme. Om man putsar på dem eller skär ett snitt i den blir
de glänsande.
Några exempel på metaller är:
Koppar
Järn
Rostfritt stål (järn+krom+nickel)
Aluminium
Titan
Läs om metallernas för- och nackdelar på sid. 132
Betong är en blandning av cement, vatten och stenmaterial i olika
storlekar.
Cement fungerar som bindemedel och består ofta av kalk och lera.
Betong är mycket starkt men tål dragkrafter sämre. Därför gjuter man
in stålstänger eller stålnät som tål dragkrafter bättre. Detta kallar
armering och används när man vet att betongen kommer att bli utsatt
för dragkrafter.
• Betong gjuts till önskad form.
Fördelar
Nackdelar
• Billigt
• Fult, kan man tycka.
• Enkelt att bygga med
• Väldigt dålig motståndskraft
mot dragkrafter.
• Relativt miljövänligt
• Betong står emot väder
och vind ganska länge
• Stål tillverkas av järn. Järnet renas från kol och legeras med andra metaller.
• Stål är lättbearbetat. Borras, svetsas och monteras till önskad form.
• Stål är ganska dyrt att tillverka.
• Stål rostar lätt i utsatta miljöer.
Fördelar
Nackdelar
* Väldigt dragstarkt
* Väldigt dålig motståndskraft mot tryckkrafter
* Enkelt att bygga med
* Rostar lätt i utsatta miljöer




Wellpapp är papper som är korrugerat, det vill säga veckat i
vågor.
Ofta är det vågade pappret omgärdat av två släta ytor.
Wellpappen blir på grund av korrugeringen mycket starkare än
vanlig papp.
Wellpapp används ofta när man tillverkar skyddande
förpackningar.




Glas framställs genom att blanda och upphetta sand, kalk och
soda.
Genom att ändra tillverkningen och använda olika tillsatser kan
man få glas med olika egenskaper.
Det finns till och med glas som kan användas i proteser för att det
inte stöts bort av kroppens olika vävnader.
Denna typ av glas kallas bioglas och
den kan växa fast i benvävnaden.





När man framställer plaster är olja den råvara man vanligen
använder.
Plaster är inte ett enda material utan många olika.
Vanligen delar man upp plaster i två olika huvudgrupper:
mjukplaster (går att smälta och omforma) samt hårdplaster (går
inte att omforma).
Plaster kan vara hårda som stål eller mjuka som bomull.
Plaster kan också vara genomskinliga som glas eller färgas i alla
tänkbara kulörer.





Man delar in keramer i traditionella och tekniska keramer.
Traditionella keramer är det vi känner till mest och är t.ex. tegel,
glas och hushållsporslin.
De är hårda, slitstarka och tål värme bra.
Därför används de ibland som
slitskydd i lager och värmeskydd
i till exempel motorer.
Operahuset i Sydney är byggt av
keramiska plattor från Höganäs.




Kompositer är sammansatta material där man har blandat olika
material för att få en viss egenskap.
Ett av de äldsta kompositmaterialen är lera blandat med
växtmaterial som man förr byggde hyddor med.
Var för sig har de ingående ämnena i en komposit andra
egenskaper än de som det nya sammansatta materialet får.
Glasfiberväv är mycket tunna fibrer av glas. De kan användas till
att armera plast som på så sätt blir styvare. Man använder det bl.a.
till båtskrov och sportbilar.




När man vill sammanfoga metalldelar som kommer att utsättas
för påfrestningar är svetsning en vanlig lösning.
Vid svetsning värms de två ytorna så att de smälter samman med
ett tillsatsmaterial
Lödning används när man vill sammanfoga små metalldelar. De
två ytorna fogas ihop med en metalltråd som man smälter med
hjälp av lödkolven.
Popnitning används ofta när man vill foga samman till exempel
två metallplåtar.


Idag finns det mängder av olika typer av lim.
Det är viktigt att tänka på vilka material som ska sammanfogas
och vad fogen kommer att utsättas för innan man väljer vilken typ
av lim man ska använda.
Exempel på olika lim:
trälim/PVA-lim (trä inomhus)
vitt skollim (papp och papper)
Epoxilim (mycket starkt tvåkompnenslim)
Plastlim (exempelvis till plastmodellbygge)
Kontaktlim (gummi, läder, trä, metall, glas, sten och plast)
Olika sorters speciallim t.ex. textillim

similar documents