ppt-presentation för Ögonbottensbilder och OCT

Report
Ögonbottensbilder+
OCT
Bakgrund
• En bild på bakre delen av ögat (näthinnan och synnerv)
Man ser detaljer bättre med hjälp av gula fläcken i näthinnan och andra delar gör
att vi ser i mörker och leder till en bredare syn. Synnerv är den del av ögat som
skickar information från näthinnan till hjärnan.
Ögats konstruktion är uppbyggd på det sätt att det själv kan reglera hur mycket ljus
som ska släppas in till näthinnan. Detta är pupillens uppgift som genom att dra ihop sig
eller vidga sig reglerar ljusmängden.
OCT-bild – friskt öga
Ögonbottenbild
Nedsättningar och sjukdomar i
gula fläcken
• Diabetespatienter
nedsättning i gula fläcken
kan observeras på OCT-bilder
• AMD – Age-related Macular Degeneration
Åldersförändringar i gula fläck
laserbehandling /fotodynamisk terapi
2007 kom Lucentis (ett medel som sprutas in i ögat)
Teknik
• Mäter fasförskjutning och reflekterande av ljus
• Time Domain OCT (1990-tal)
lång tid
väldigt dyr
• Spektral OCT(Fourier Domain OCT)
billig
bättre bildkvalitet och högre undersökningshastighet
A-scan, B-scan och C-scan
• A-scan och görs i axiell riktning
• Den axiella scanningen ger information om ögats olika strukturer
• De olika reflektionerna från en scan ger information om avståndet
till vävnaden och dess tjocklek
• En B-scan utgörs av flera A-scans som tagits i transversella punkter
• Flera B-scans utgör en C-scan
Undersökning
• patienten sitter helt stilla, utan att blinka och
fokuserar på den gröna punkten inne i OCTapparaten.
• När operatören anser att strålen är riktad mot
rätt område i ögat och att fokuseringen är rätt
påbörjas scanningen.
• Patienten kan då se en röd linje som rör sig från
nedre delen av synfältet och upp.
• I slutet av undersökningen uppstår en snabb
ljusblixt då fundusbilden tas.
Figuren visar sambandet mellan en OCT-bild och en fundusbild. B-scannen i rutan
till vänster är gjord i den centrala delen av gula fläcken, vilket man kan se på bilden
till höger. Det scannade området är 6x6 mm.
Användningsområde
•
•
•
•
•
•
Onkologi
MSDs
Kardiovaskulär medicin
Nerver
Tänder
Ögat
OCT-bilden
• Förändringarna i reflektion
från de olika lagern
• Bilderna kan vara både 2D
och 3D.
• I en gråskalebild visas
starkaste signalen av vitt
färg och svagaste signalen
visas av svart färg
• Färgskalebild är mer
användbar som vitt och
rött motsvaras av starkaste
signalerna och blå och
svart motsvaras av svagaste
signalerna.
Utvecklingar
•
utvecklingar av OCT är i linda och skanningshastighet.
•
Vid den senaste ögonbottenkamera som är med en IckeMydriatisk Retinalkamera, patienten behöver inte få droppar i
ögonen för att pupillen öppnar sig.
Nackdelar
• Misslyckas med fotografering
vid grumlingar i ögat
(linsgrumlingor, grumlingar i
glaskroppen)eller ärr i
honhinnan.
• Pupill som inte kan öppna sig
tillräckligt kommer påverka
bildens kvalitet.
Fördelar
• Bilderna analyseras direkt och
man får resultat snabbt.
Bilderna lagras sen vilket gör
att man kan gemföra med
varandra.
• Vid undersökningen kan man
upptäcka förändringarna i
ögonbotten innan symptomen
börjar.
• Ibland det går inte att synen
på ett skadat öga, återskapas
men vid OCT-undersökning
kan man stoppa symptomen.
• Läkaren kommer upptäcka
små förändringar i
ögonbotten p.g.a höga
kvaliteten på bilderna.
Tack

similar documents