PowerPoint til Relationer og recovery

Report
Relationer og recovery
Tema i psykoedukation til unge i OPUS behandling
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
Velkommen
Netværk og relationer
Dialog og forventninger
PAUSE
Familie og kommunikation
Hvordan har dagen været?
Psykoedukation til unge i OPUS
Menneskelige behov
SelvRealisering
Transcendens
Mening, Livets
formål
Psykoedukation til unge i OPUS
Forskellige behov/
forskellige mennesker
•
•
•
•
Nogle foretrækker megen kontakt til andre mennesker
Nogle har brug for tid til at være alene
Nogle har brug for at læse og blive udfordret intellektuelt
Nogle har brug for en tryg hverdag med forudsigelige
gøremål
• Nogle finder stor glæde ved kontakten til dyr
• Osv…osv…
Psykoedukation til unge i OPUS
Forhold til andre
og eget behov for at være aktiv
Når man bliver syg kan der ske en forandring i forhold til:
• Behovet for kontakt med andre
• Behovet for aktiviteter
• Behovet for hjælp og støtte
Vigtigt at kunne snakke med familien og venner om ændrede
forventninger og behov undervejs
Når man får det bedre, sker der forandringer igen.
Psykoedukation til unge i OPUS
Forandring og ensomhed
• I forbindelse med evt. indlæggelse oplever mange store
udfordringer i forbindelse med udskrivelse
• Udfordringer i forbindelse med oplevelsen af ensomhed
• En længere periode med sygemelding kan også være
udfordrende
Psykoedukation til unge i OPUS
Krise i familien
• Familien bliver ofte urolig og bekymret, nå der er tale om
alvorlig sygdom
• Viden og støtte fra psykiatrien kan dæmpe uroen og aflaste
• Undersøgelser viser, at inddragelse af familien formindsker
risiko for ny akut episode
Psykoedukation til unge i OPUS
Tegn på psykose kan misforstås
• Hvad har I lagt mærke til, at jeres familie og venner har
svært ved at forstå eller er kritiske overfor ?
Psykoedukation til unge i OPUS
Samarbejde med familien
• De pårørende får ligesom de unge tilbudt psykoedukation
• Derudover 3 samtaler i starten af OPUS behandling
• Endvidere tilbydes den unge sammen med sin familie enten et
samtale- forløb eller et flerfamilieforløb
• Familien kan kontakte OPUS medarbejderen gennem de 2 års
behandling, Ligesom OPUS medarbejderen kan kontakte
familien ved ændringer
Psykoedukation til unge i OPUS
Netværk – familie og venner
Et godt netværk betyder meget:
•
•
•
•
•
•
•
•
Familie og venner kender dig rigtig godt
Man kan dele sine oplevelser og tanker
Se problemer i nyt lys
Få nye oplevelser sammen med andre
Mærke at man ikke er alene
Særlig ved sygdom:
Få hjælp til hverdagens gøremål
Få hjælp til at opretholde og forstærke håbet om bedring
Psykoedukation til unge i OPUS
Støtte fra familie og venner
• Passende støtte fra familie og venner er en vigtig faktor i
forhold til bedring og forebyggelse
• Familiens og venners viden om sygdommen er af
betydning for at yde en god støtte
• Familiens og venners inddragelse i behandlingen sammen
med dig bedrer prognosen
Psykoedukation til unge i OPUS
Støtte fra familie og venner
• Tal med dine venner og familie om hvad du har brug for,
hvis du får det dårligere
Pas på du ikke isolerer dig i en sårbar periode
• Hold kontakten med dine venner og familie, dem du ved,
kan støtte dig
Det er helt ok at bede om hjælp
Psykoedukation til unge i OPUS
Ved belastning/konflikter
• Konflikter og uenighed giver let stress
• Stress giver ofte symptomer
• Pas derfor på dig selv, når du oplever konflikter, der giver
stress
• Måske er det for stressende at være sammen lige for tiden?
Det er helt ok at trække sig
Psykoedukation til unge i OPUS
Pårørendes reaktioner
• Almindelige reaktioner når et familiemedlem får en
psykose:






Uro
Bekymring
Øget stress
Tristhed
For stor interesse for dit sygdomsforløb
Irritation
• De pårørende har brug for viden og at blive inddraget i din
behandling, efter aftale med dig.
Psykoedukation til unge i OPUS
TAL ÉN AD GANGEN
TAL DIREKTE TIL PERSONEN
TAL FOR DIG SELV, BRUG ”JEG og DU”
PRØV AT TALE KLART, ROLIGT OG POSITIVT
SPØRG DIREKTE I STEDET FOR AT ”GÆTTE”
GIV HJÆLP, NÅR EN ANDEN KAN VÆRE SVÆR AT FORSTÅ
GIV OPMUNTRING, STØTTE OG POSITIVE KOMMENTARER
HOLD IGEN MED IRONI OG KRITIK
Psykoedukation til unge i OPUS
Passende åbenhed i kommunikation
Høj
Mellem
Lavt niveau
Psykoedukation til unge i OPUS
Recovery – at komme sig
Recovery er….
• En individuel proces, hvor man arbejder på at finde mulighed
for at leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv
• Noget aktivt
• Omfatter det hele menneske – ikke kun sygdom
• At blive ”herre i eget liv ”
Psykoedukation til unge i OPUS
Vejen skridt for skridt
• I den første tid efter en psykose har man brug for megen ro
og hvile for at komme sig
• Det er derfor bedst at sætte skole og uddannelse på standby
½-1 års tid
• I den periode kan man tage mindre skridt f.eks en
praktikplads
• løbet af de 2 års OPUS behandling kan man nå en hel del,
også at forbedre sine sociale forhold
• Rigtig mange kommer i gang med skole/uddanenlse eller
arbejde.
Psykoedukation til unge i OPUS
Muligt livsforløb med sygdom
• En trappe med forskellige trin
• Vendepunkt
Manual for psykoedukation
Psykoedukation til
til patienter
unge i OPUS
med skizofreni.
September 2012
Hvad kan man selv gøre:
•
•
•
•
•
•
Holde kontakten til venner og familie
Passe sin behandling
Undgå misbrug
Fastholde håb for sig selv
Lægge realistiske planer for fremtiden
Anerkende sig selv for alle skridt i den rigtige retning
Psykoedukation til unge i OPUS
Hvad hvis du ønsker at stoppe?
• Hvis du har lyst til at droppe ud af behandlingen, så
kontakt først din OPUS medarbejder og drøft det
indgående
• Det kan have store konsekvenser, hvis der kommer
tilbagefald
• Medicin og samtaler kan forebygge at du bliver sy igen.
Psykoedukation til unge i OPUS
Tak for i dag
Hvad har været brugbart i dag?
Har I lyst til at komme næste gang?
Udfyld venligst evalueringsskema
Psykoedukation til unge i OPUS

similar documents