Kapittel 03

Report
BOKMÅL
Kapittel 3. Jordbruk og sivilisasjoner
Elevene skal kunne
– forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med
på å forme tidlige samfunn
Påbygging
Jordbruk: Hva – hvorfor – hvor – når −
hvordan?
Hva? Mennesker begynner å dyrke planter og temme dyr
Hvorfor? På grunn av overbefolkning måtte sankere og jegere finne
nye måter å livnære seg på
Hvor? Det første jordbruket oppstod sannsynligvis i Den fruktbare
halvmåne i Midtøsten
Når? Mer enn 10 000 år siden, til Norge for 6000 år siden
Hvordan? Svibruk, husdyrnomader, plogbønder
Påbygging
Jordbrukets konsekvenser
Demografiske: Flere mennesker
Sosiale: Nye yrkesgrupper
Økonomiske: Større mulighet for overskudd, privat eiendomsrett,
større forskjeller på folk
Religiøse: Fruktbarhetskultus
Biologiske: Først flere sykdommer, så bedre immunitet
Økologiske: Større planter og mindre dyr, arter utryddes, jordsmonn
forringes
Politiske: Tributtsamfunn (kapittel 5)
Påbygging
De første sivilisasjoner: Hva – hvorfor –
hvor – når?
Hva?
Et samfunn med tributtinnkreving, statsadministrasjon, en hær,
arbeidsdeling, byer, monumentale byggverk, som oftest et
skriftsystem og felles trosoppfatninger
Hvorfor?
Økt befolkningstetthet økte behovet for samordning og
Konfliktløsning
Hvor? Mesopotamia og Egypt
Når? 3500 f.Kr.
Påbygging
Tributtsamfunn
- Tributtsamfunn oppstår når en sterk leder greier å samle mange
små slektskapssamfunn til ett sentralt rike.
- Lederen lever av tributt fra flertallet
- Tributt: en ytelse fra en underlegen til en overlegen for at den
underlegne skulle få beskyttelse. Ytelsen kunne betales i form av
naturalia, arbeid eller penger
Påbygging
Årsaker til sivilisasjonskollaps
Indre årsaker:
– Økonomiske problemer førte til interne stridigheter
– Økologiske kriser gjorde at jorda mistet sin fruktbarhet
Ytre årsaker:
– Sykdomsangrep utenfra gjorde at befolkningen døde
– Invasjoner utenfra gjorde at sivilisasjonen ble ødelagt
Påbygging
Noen forskjeller på sivilisasjoner og
moderne samfunn
De tidlige sivilisasjonene var i større grad preget av:
– Store forskjeller mellom rike og fattige
– Konservatisme: politisk tankeretning som advarer mot drastiske
forandringer av et samfunnssystem
– Forakt for fysisk arbeid
– Produktive oppfinnelser hadde lav prestisje
Påbygging

similar documents