Kloning av gener (PCR metode)

Report
Kloning
Hva kan man klone?
Hvordan kan man klone – genetisk
kopiering
Kloning av gener
(PCR-metoden)
Kloning av gener
med plasmider
Kloning av en plante
Kloning av gener (PCR metode)
http://ny.viten.no/?kloning_av_gener
Kloning av celler
Hva er stamceller?
¤Er uspesialiserte celler
som har evne til å
produsere spesialiserte
kroppsceller.
¤Det finne flere typer
stamceller.
¤Noen kan utvikle seg til
alle typer celler, mens
andre bare kan utvikle
seg til bestemte typer
celler.
Stamceller er celler som kan utvikle
seg til mange forskjellige celletyper
De ”beste” stamcellene kommer
fra eggceller, embryoceller og
fosterceller (totipotente og
pluripotente)
Stamcellene sin funksjon
¤ Hvert sekund dør flere tusen celler i kroppen. I en
frisk kropp blir disse straks erstattet med nye celler.
¤ Det er stamcellene som produserer alle de
nye cellene.
¤ Stamcellene er altså opphavet til spesialiserte
kroppsceller, som for eksempel muskel-, blod-, hud , tarm- og nerveceller.
¤ Stamcellene blir også omtala som umodne celler
fordi de ikke er spesialiserte.
Stamcelle sin funksjon
¤ I tillegg til å lage nye celler, kan stamcellene også
reprodusere (kopiere) seg selv. De blir til nye,
identiske stamceller.
¤ Vanlige celler mister noe av opphavscella sine
eigenskaper på veien, men stamcellene ser ut til å ha
"evig liv".
¤ Det fins flere typer stamceller (totipotente,
pluripotente, multipotenter og unipotenter). Noen
kan utvikle seg til alle typer celler. Andre har mer
avgrense muligheter.
¤ Forskerne vet enda ikke hvor mange ganger en
stamcelle deler seg før de er spesialiserte celler, eller
hvor alle stamcellene sitter i kroppen.

http://learn.genetics.utah.edu/content/tech/stemcells/scintro/
Reproduktiv
kloning
•
•
Kloning av dyr er ikke forbudt
ved lov i Norge
• Kloning av mennesker er forbudt i Norge og i mange
andre land
• Det er ikke klonet noe menneske til nå
http://learn.genetics.utah.edu/
Kloning ved embryosplitting
Alle kalvene har like gener
(men ingen av dem er lik den
ene av foreldrene)
Embryoet
splittes
i åtte deler
Eggdonor
Kloning ved kjerneoverføring
Kjernedonor
En spesialisert kroppscelle
(fra juret) smeltes sammen
med eggcellen uten kjerne.
Eggcellen har nå
kjernedonorens DNA
Kjerneløs eggcelle
Eggcellen dyrkes i en skål i
laboratoriet og begynner å dele seg
(den blir et embryo)
Embryoet settes inn i
livmoren til en fostermor
Dyret som blir født er
genetisk lik
kjernendonoren
Kloning av sau.

similar documents