Slide 1 - School of Business and Social Sciences

Report
HVAD SKAL
DANMARK
LEVE AF?
Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen
Et samarbejdende dyr
Hvorfor samarbejder vi?
Hvornår samarbejder vi?
Og hvornår bryder samarbejdet sammen?
Lektor, ph.d. Michael Bang Petersen
Aarhus Universitet
Business and Social Sciences
Institut for Statskundskab
Samarbejde
• Samarbejde er afgørende for en organisations
effektivitet
– Arbejdsdeling
– Vidensdeling
– Afhjælpning af flaskehalse
–…
• Men fra et individuelt synspunkt udgør
samarbejdet et dilemma
Kollega B
Kollegaernes dilemma
Hjælper sin
kollega
Undlader at
hjælpe sin kollega
Kollega A
Hjælper sin kollega
Undlader at hjælpe
sin kollega
A løser 3 opgaver,
A løser 4 opgaver,
B løser 3 opgaver
B løser 1 opgave
A løser 1 opgaver,
A løser 2 opgaver,
B løser 4 opgave
B løser 2 opgaver
Hvad sige de økonomiske lærebøger?
• Mennesker er selviske
• Uden pisk eller gulerod:
– Ingen hjælper
• Og selv pisk og gulerod
må gå hånd i hånd med
overvågning
Passer lærebøgerne?
• Samarbejde i laboratorier
– Spil om penge
– Kunstigt men giver maksimal
kontrol
• Konklusionen efter 30 år:
– Simultane spil: Folk samarbejder
– Sekventielle spil: Folk gengælder
samarbejde
– Selv uden pisk eller gulerod!
Hvorfor?
Samarbejde på spraydåse
• Kosfeld et al, 2005: Sekventielt
samarbejdsspil
• Oxytocin er et hormon
• Spiller A fik tilført oxytocin
med næsespray
• Dobbelt så mange
samarbejdede
Hormonelle anlæg for samarbejde
Oxytocin
• Involveret i social adfærd hos
dyr
• Udløses hos moder og barn
under amning
• Udløser følelser af nærhed og
velvære
Hvad regulerer vores oxytocin-niveau?
• Oxytocin er et naturligt forekommende hormon i den
menneskelige hjerne
• Zak et al, 2004 målte spiller B’s oxytocin-niveauer som
reaktion på samarbejde fra A
• A’s samarbejde enten frivilligt eller bestemt af en
computer
Gode intentioner frem for penge
udløser oxytocin
• Oxytocin gør at gode intentioner
gengældes selvom det ikke er i vores
snævre egeninteresse
• En biologisk basis for gensidigt
samarbejde
Mennesket har et kæmpe kaloriebehov
…og det har været svært at få opfyldt!
Samarbejde på savannen
• Gensidig hjælp som savannens
’køleskab’
• Komplikationen: Evolutionen er
’selvisk’
– Fordele ved at snyde: tage mere end man
giver
• Adaptivt samarbejde kræver
mistænksomhed
– Bidrager alle ligeligt?
• Tillid bliver afgørende
Vores moderne kranier huser et
stenaldersind
• Vi er tilpasset et liv i små
sociale grupper:
– Få personer (25-200)
– Ansigt-til-ansigtskommunikation
• Samarbejde i laboratoriet
opstår, når situationen ligner
den naturligt forekommende
– Øjenkontakt, samtale, ingen
anonymitet…
Anonyme beslutninger?
Kilde: Bateson et al. 2006
Vi mangler tillidssignaler!
Naturlig hævntørst
• Evolution som et våbenkapløb mellem evnen
til at opdage snydere og evnen til at snyde
– En selvstændig årsag til menneskets store hjerner
• Nødvendigt at udvikle evner til at reagere
aggressivt over for snydere
– Vi har en naturlig hævntørst
Hævn i laboratoriet
• Sekventielle one-shot samarbejdsspil med
mulighed for straf
• Et rationelt individ burde ikke straffe – men
det gør folk!
– Selv når de skal ofre 3 månedslønne for dem
(Cameron 1999)!
– 65 % betaler for at straffe snydere – selv når det
ikke er dem selv, der er blevet snydt (Fehr &
Fischbacher, 2004)
Fordi hævnen er sød!
• de Quervain et al., 2004
• Skannede personer, der var
blevet snydt, mens de overvejede
om de skulle straffe
• Skannigner viste aktivering i de
basale ganglier (nydelsescentre)
• Jo større aktivering, jo mere straf
Omkostningerne opvejes af nydelse ved
at retfærdigheden sker fyldest!
Grænser for hævn
• Straf har ikke altid været en
adaptiv strategi
• Venskaber har været
værdifulde goder
– Hvem skal hjælpe, når man
bliver syg, har uheld jagten
osv.?
• Det har været nødvendigt at
kunne forsone sig
A A R H U S UNIVERSITET
Institut for Statskundskab
Forsoning hos chimpanser
Hvornår straf, hvornår forsoning?
• Cords & Thurnheer, 1993
1. Konflikter over mad
2. Sindrig popcornmaskine
3. Resultat: 3 gange så
meget forsoninger
Det afhænger af den sociale
værdi!
1. Vi elsker at samarbejde
– men er konstant mistænksomme og har brug for
kunne se vores samarbejdspartner i øjnene
2. Vi hader at blive snydt
– Bliver villige til at handle imod vores egeninteresse
for at få hævn
3. Vi overvejer kun alternativer til hævn, når vi
føler, at vi er afhængige af den anden
•
Sociale koordineringsproblemer i moderne
samfund og organisationer hæmmer således
ikke blot samarbejde, men indebærer en risiko
for eskalerende hævn!
Sagt på en anden måde…
• Venskaber og kollegiale relationer er to
forskellige ting
• Men samarbejde er afgørende i begge
tilfælde, og det er den samme psykologi, der
producerer samarbejde i begge tilfælde
• Effektivt samarbejde i organisationer opstår
igennem nære relationer, gensidig tillid og
social afhængighed
Austria
Belgium
Bulgaria
Canada
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
India
Israel
Italy
Japan
Latvia
Netherlands
Poland
Portugal
Russia
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Turkey
Great Britain
United States
Så hvad skal Danmark leve af?
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Andel i landet, der mener, at man kan stole på de fleste.
Kilde: World Values Survey.
Tak for opmærksomheden!

similar documents