Gjensidige og rotteskader

Report
Gjensidige og rotteskader
Skadedyrdagene
Lillestrøm, 10. februar 2011
Når dekker Gjensidige rotteskader?
Tre bransjer: Privat, landbruk og næring (bygninger og innbo/eiendeler)
Ett utgangspunkt: Forsikringen dekker alle plutselige og uforutsette skader
Hvilke skader melder kundene våre til oss?
• Fysisk skade forårsaket av rotter
• Lukt på grunn av rotter
• Fjerning av rotter
• Forhold som er kundens eget ansvar og vedlikehold
2
Hva dekkes: Fysisk skade
Isolasjon gnagd i stykker
Ved en slik skade:
• Åpne
• Utbedre
• Gjenoppføre
Dette blir fort dyre skader
3
Hva dekkes: Fysisk skade
• Avføring og
gnageskader etter at
rotter har oppholdt seg
i etasjeskille
• Like viktig som
utbedring:
- hvordan kommer
rottene seg inn i
bygget?
• Denne skaden kostet
nærmere kr 150.000
4
Hva dekkes: Luktskade/døde rotter
• Lukt en vanlig skadeårsak
• Arntzen (1995) definerer
lukt som en skade –
følgelig erstatter vi
skader som skyldes lukt
• Samme fremgangsmåte
som ved fysisk skade,
men sjelden fysisk skade
• Vi åpner opp vegg o.l.
selv om ingen annen
skade enn lukt
• Døde dyr fjernes også
5
Hva dekkes ikke: Utettheter
• Her kommer rottene inn
gjennom en utetthet
• Kunden må selv tette
disse utetthetene.
Utettheten i seg selv
ingen uforutsett og
plutselig skade
• Skader forårsaket av
egne kjæledyr dekkes
ikke – risiko du selv tar
6
Oppsummering
Gjensidige dekker en rotteskade når:
• Rottene har forårsaket fysisk skade
• Det har oppstått vond lukt på grunn av rottene
I disse tilfellene utbedrer vi skaden og tar kostnadene ved å fjerne rottene
Dette gjelder for alle kunder som har forsikret bygning i Gjensidige,
uavhengig av om du har valgt standard- eller toppdekning
7

similar documents