ORGANSYSTEMENE OG KROPPEN VÅR:

Report
ORGANSYSTEMENE OG KROPPEN
VÅR:
Cella = den minste enheten i kroppen
Organisme = levende enhet
Fra læreplanen:
• «Elevene skal kunne forklare hvordan kroppen
er bygd opp og fungerer i forhold til
livsstilssykdommer, og forklare konsekvenser
av svikt i vitale kroppsfunksjoner.»
Hva er liv?
• Alle levende organismer, for eksempel
mennesker, katter og fugler, er bygd opp av
celler. Noen dyr består av bare en celle, for
eksempel amøber. Disse dyrene har likevel de
sammen egenskapene som alle andre dyr
Cella kan:
• Ta opp næring
• Ta opp oksygen og forbrenne næringsstoffer
• Skille ut avfallsstoffer
Disse egenskapene må alle celler ha for å kunne
leve. De er altså forutsetninger for liv.
Celler, vev og organer
• Alle celler i kroppen stammer fra èn befruktet
eggcelle. De deler seg i to, hver av delene
deler seg igjen, og slik fortsetter det.
• I begynnelsen er alle cellene like, men etter
hvert som fosteret vokser,utvikler cellene seg
forskjellig.
• Vi sier at det skjer en spesialisering av cellene,
slik at de utvikler seg til å utføre forskjellige
oppgaver, for eksempel bevegelse
(muskelceller) skille ut nyttestoffer
(kjertelceller) reagere på støt eller berøring
(nerveceller) eller forplantning (kjønnsceller)
• Forskjellige celler har forskjellige oppgaver,
men cellene samarbeider om alle de ulike
funksjonene i kroppen.
Vev:
• En samling celler som utfører samme
oppgave, kalles vev. Vi har fire hovedtyper vev:
• Epitelvev
• Binde- og støttevev
• Muskelvev
• nervevev
• Cellene får tilført næringsstoffer fra
vevsvæsken som flyter mellom cellene. Her
blir også avfallsstoffene skilt ut. Vevsvæsken er
i kontakt med blodet, og slik blir transporten
av næringsstoffer og avfallsstoffer utført.
Organer:
• Forskjellige typer vev kan samles i små eller
større grupper for å utføre en felles oppgave.
Slike samlinger kaller vi organer.
Eksempler på organer er:
• Leveren
• Magesekken
• Hjernen
• Hjertet
• Livmoren
• lungene
• Et organ er altså sammensatt av flere typer
vev. Hjertet består for eksempel av
• Epitelvev
• Muskelvev
• Og binde- og støttevev
Organsystemene
• Et organsystem består av flere organer som
samarbeider om en felles oppgave i kroppen.
• Vi har 11 organsystemer (s side 260)
• De samarbeider og er avhengige av hverandre.
• Dersom ett system svikter, vil det påvirke hele
kroppen.
• Eks på organsystem: fordøyelsessystemet,
nervesystemet, sirkulasjonssystemet.
• Nervesystemet er overordnet de andre
systemene. Det sender signaler til
hormonsystemet og de andre systemene, og
samordner aktiviteten mellom dem. Slik
fungerer alle delene sammen i en helhet.
Oppgaver:
• Gjør «kan jeg» oppgavene på side 265.
• Leveres på It`s learning

similar documents