EBL + ebrary Kas tas ir?

Report
E-grāmatas.
EBL platforma
A ProQuest Business
EBL + ebrary
Kas tas ir?
 24 gadu pieredze, kas lietotājiem nodrošina vispusīgākos pakalpojumus
e-grāmatu izmantošanas jomā
 Elastīgākie un inovatīvākie darba moduļi
 Plašākais e-grāmatu klāsts (500 tūkst.)
 Lielākais izdevniecību skaits (600+)
 Visaptverošākais akadēmisko tēmu piedāvājums
 Unikāla datu apstrāde un atskaišu sistēma
Galvenās EBL priekšrocības
 Individuālu lietošanas moduļu izvēle
 Piekļuves iespēja vairākiem
lietotājiem vienlaicīgi (visām egrāmatām)
 Pieeja apkopotai klientu informācijai
 Īslaicīga piekļuve par brīvu visām
grāmatām pirms iegādes
 Ērta pasūtīšana/rēķinu sagatavošana
 Derīgas lietošanai neskaitāmās egrāmatu lasītāju iekārtās
Bibliotēkas ieguvumi no EBL
 Viegli pārvaldāmi platformas lietošanas rīki
•
•
•
•
Dati par e-grāmatu izmantošanu/lasītājiem
Pielāgojami sistēmas brīdinājumi
Kataloga komplektēšanas rīki
Informācija par jaunākajām publikācijām
 Pielāgojama sistēma lasītāju paradumu vajadzībām un budžeta kontrolei
 Tiek samazināts laika patēriņš, veicot e-grāmatu iegādi
 Efektīvāka literatūras izmantošana (pēc lasītāju iniciatīvas iegādātās
grāmatas tiek lasītas biežāk)
 Viengabalaina darbplūsma gan bibliotēkai, gan lasītājiem vienlaicīgi
 Viegli adaptējami tehniskie parametri
Lasītāju ieguvumi no EBL
 Pilna e-grāmatu teksta apskate par brīvu pirms e-grāmatu iegādes
 Iespējas e-grāmatas lasīt gan tiešsaistē, gan bez interneta piekļuves
 E-grāmatu audio atskaņošanas iespējas
 Iespēja veikt paragrāfu apkopojumus, nosūtīt informāciju citiem lasītājiem
 Iespējas e-grāmatās veikt piezīmes
 Nav nepieciešama īpaša programmatūra (izmanto Adobe Reader)
Pilnekrāna lasīšana – tiešsaistē un pēc lejupielādes
Tiešsaistē
Pēc lejupielādes
Drukāšanas/Kopēšanas iespējas
 Drukāšana - 20% no jebkuras grāmatas
 Kopēšana - 5% no jebkuras grāmatas
Rīki– grāmatu plaukti, sarakstu saglabāšana u.c.
Kontaktinformācija
KRISO.LV
Filiāles vadītāja
Oksana Mihailova
Alberta iela 13
Rīga, LV - 1010
[email protected]
Tel: 2 701 8494
www.kriso.lv

similar documents