Ch. Morgenstern (457624)

Report
Název projektu: Moderní škola
Christian Morgenstern
Mgr. Lucie Rusová
29. 04. 2014
český jazyk a literatura
3. ročník/septima
Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. ve světové a české literatuře
Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, Česká republika
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0047
 vzniklo roku 1916 v Curychu ve Švýcarsku
 emigranti z mnoha zemí založili Kabaret Voltaire
 vůdčí osobností byl básník Tristan Tzara → vydával sešity
DADA a 1918 vydal dadaistický manifest (spolupráce
s malířem F. Picabiou)
 na počátku 20. let se pomalu proměnil v surrealismus
Název hnutí vznikl, když Tristan Tzara zabodl
nůž do Laroussova slovníku. Na tomto místě
bylo slovo „dada“.
Stalo se to 28. února 1916 v 8 hodin večer
 umělecké, literární a myšlenkové hnutí
 protestuje proti dosavadním konvencím
uměleckým i lidským
chce burcovat
šokovat
ZÁKLADNÍ PRINCIPY DADA
provokovat
1/ náhoda
2/ pryč s dosud platnými estetickými
hodnotami a normami
3/ využití nelogických souvislostí a nesmyslu
4/ mystifikace
5/ civilizace zabíjí umění ← odpor
*1871 †1914
• právě jeho básně se recitovaly v kavárně Voltaire v Curychu, když
vznikal dadaismus (v té době byl už však byl Ch. Morgenstern po
smrti)
• ojedinělý autor světové literatury
• už na konci 19. st. ho zajímal jazyk jako básnický
•
•
nástroj
dílo postaveno na vtipu, využívá rozpor mezi sémantikou
a gramatikou slova
hlavní atributy = humor, groteskní lyrika, hraní si s
absurdními jazykovými tvary
• některé jeho texty by mohly být dadaistickým manifestem,
např. Rybí zpěv (b. vybudována pouze z grafických znaků)
• Básnické sbírky vytvořené mezi roky 1905 – 1919
Šibeniční písně 1905
Palma Kužel 1916
Šlasi 1919
• groteskní lyrika
• vliv Morgernsterna i na českou tvorbu,
např. J. Suchý písně ze 60. let
• uvedl v pohyb slovní kompozici i slovotvorbu,
nechal volný průběh absurditě
Dítěti ____________ v člověku
V každém člověku je skryto dítě, to znamená
výtvarný pud, a jeho nejmilejší hračkou
a předmětem vážného zájmu není miniatura lodi,
vypracovaná do
nejjemnějších
Pokuste
se o podrobností,
vlastní ale
ořechová skořápka s ptačím pírkem jako stěžněm
interpretaci
tohoto
a s křemínkem jako kapitánem.
textu.
Toto dítě chce, aby mu bylo
dovoleno
spoluhrát, spolutvořit také v umění, a nechce
být pouhým obdivujícím divákem.
neboť toto „dítě v člověku“
je nesmrtelným tvůrcem v lidské duši…
ukázka č. 1
Popište
z
čeho
je
Je takový text ještě
básnický
text
vytvořen.
literárním výtvorem?
K
jaké
umělecké
oblasti
Co je podstatou tohoto
se
blíží?
básnického textu?
ukázka č. 2
ukázka č. 3
•
•
•
•
Ukázka č. 1 – MORGENSTERN, Christian. Beránek měsíc. 2. vyd. Praha: Odeon,
1990, s. 3. ISBN 80-207-0143-5. S.
Ukázka č. 2 - MORGENSTERN, Christian. Beránek měsíc: Noční rybí zpěv. 2. vyd.
Praha: Odeon, 1990, s. 36. ISBN 80-207-0143-5.
Ukázka č. 3 - MORGENSTERN, Christian. Beránek měsíc: Trychtýře. 2. vyd. Praha:
Odeon, 1990, s. 33. ISBN 80-207-0143-5.
PROKOP, Vladimír. Přehled světové literatury 20. století: (pro výuku na středních
školách). Sokolov: O.K.-Soft, 2001.

similar documents