Slide 1

Report
E-uprava, transparentnost,
kolaboracija – uloga arhivista
doc. dr. sc. Hrvoje Stančić
Marija Matešić
Mislav Cimperšak
Odsjek za informacijske znanosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
HERITAGE Live
Sadržaj
•
•
•
•
•
•
Uvod
E-uprava
Kolaboracija i participacija
Društveni mediji
Primjeri iz prakse
Arhiviranje sadržaja na društvenim
medijima
• Zaključak
Uvod
• Arhivska djelatnost u novom okruženju
• e-government (e-vlada / e-uprava)
– iskorak na web
– korištenje novih, kolaboracijskih i participacijskih usluga / servisa za komunikaciju s
građanima
– objava materijala na internetskim stranicama
• Uloga modernih arhivista?
• Prilagođavanje arhivske struke
– obrazovanje → zahvat nove problematike
Elektronička uprava predstavlja
infrastrukturnu pretvorbu djelovanja tijela
državne uprave korištenjem informacijskokomunikacijske tehnologije kojom se
cjelokupno poslovanje javne uprave
usmjerava prema korisnicima.
Načela e-uprave
1
Dostupnost
2
Interoperabilnost
3
Pristupačnost
4
Sigurnost i pouzdanost
5
Višejezičnost i multikulturalnost
Načela e-uprave
6
Kolaboracija i participacija
7
Otvorenost
8
Transparentnost
9
Povezanost
1 0
Korisničke potrebe i iskustva
Temelji e-uprave
1
Računalna i informacijska infrastruktura
2
Podatkovna / informacijska infrastruktura
3
Dostupnost elektroničkih usluga
4
Ljudski potencijali
Pojavni oblici e-uprave
1
Država – građanima
2
Država – poslovnim subjektima
3
Država – državi
4
Građani – državi
5
Poslovni subjekti – državi
Kolaboracija i participacija
Vlada 2.0
1
Korištenje društvenih medija kao novih komunikacijskih
kanala između vladinih organizacija i svih njezinih
dionika
2
Mogućnost pristupa vladinim podacima korištenjem
programskog sučelja ili API-ja
3
Usvajanje novih pomaka kao što su računarstvo u
oblacima, mobilne i hibridne aplikacije i drugih web 2.0
elemenata od strane vladinih organizacija
Model Uprave 2.0
1
Vlada objavljuje podatke
2
Izrađuju se programi / alati za daljnju analizu
3
Građani prate vladine podatke koristeći razvijene
programe
4
Građani iznose mišljenja i komentare korištenjem
razvijenih programa
Web 2.0
Sindikacija sadržaja
Vizualizacija
• mogućnost pretplate na
zanimljive podatke
• mogućnost pronalaženja novih
obrazaca i relacija između
dostupnih podataka
• izrada hibridnih aplikacija
korištenjem vladinih API-ja
Kolaboracija
• društveno tagiranje,
ocjenjivanje, komentiranje,
razmjena informacija
Participacija
• javne rasprave i komentari
korištenjem društvenih medija
• zatvorene rasprave i komentari
korištenjem servisa e-pošte
Društveni mediji
Skup alata, aplikacija ili servisa koji omogućavaju
korisnicima:
1 međusobno povezivanje u virtualnom okruženju
2 razmjenu informacija i znanja
3 razmjenu mišljenja
Vrste društvenih medija
Anonimnost
Transparentnost
Autentičnost
Društvene mreže
Privatnost
Mikroblogovi
Geolokacijski
servisi
Blogovi
1990.
Prepoznatljivost
2001.
Raspravišne
grupe + forumi
Servisi za
tagiranje sadržaja
2003.
2004.
2005.
2006.
Servisi za razmjenu
multimedijskog sadržaja
2008.
2009.
2010.
Forumi su vrsta društvenih medija čija su
svrha i težište stavljeni na rasprave o
određenim temama te razmjeni informacija.
Velika Britanija i forumi
Blogovi su personalizirana mrežna mjesta
u formi časopisa ili dnevnika, odnosno
sustav objavljenih postova prikazanih
obrnutim kronološkim redoslijedom koje
može kreirati jedan autor ili skupina autora.
Europska komisija i blogovi
Mikroblogovi su vrsta društvenih medija
koji predstavlja pomak u odnosu na
blogove u smjeru asimetričnog povezivanja
te razmjene i komentiranja kratkih poruka u
realnom vremenu.
+ Twitter – napoznatiji primjer ovoga žanra
Knjižnica američkog Kongresa i Twitter
Svaki javni tweet je arhiviran
Dobivanje trenutne slike svijeta u stvarnom
vremenu
iPhone aplikacija – u bliskoj budućnosti
potencijalno moguće pretraživanje arhiva
Društvene mreže su vrste društvenih
medija koje u sebi objedinjuju značajke
servisa za razmjenu multimedijskog sadržaja,
blogova, mikroblogova i foruma.
+ Facebook – napoznatiji primjer ovoga žanra
Vlade i Facebook
prisutnost vlada SAD-a, Velike Britanije,
Australije, Novog Zelanda, Hong Konga na
Facebooku
većina država ima zakone koji nalažu
arhiviranje tih sadržaja
Europska komisija i društvene mreže
Bijela kuća i društvene mreže
Strukturirani vladini podaci
+ kolaboracija i participacija građana
neki primjeri...
Hibridna aplikacija FixMyStreet
Hibridna aplikacija FixMyStreet
Hibridna aplikacija MapLight.org
MAPLight.org
Sindikacija sadržaja
• MAPLight je hibridna aplikacija
koja sadržava podatke iz
nekoliko različitih izvora
Kolaboracija
• društveno tagiranje interesnih
grupa koje su za i protiv
odobravanja određenog
zakonskog prijedloga
Vizualizacija :
• MAPLight omogućava prikaz
odnosa između zakonskih
prijedloga i korisničkih glasova
na vidljiv način
Participacija
• podaci su javno dostupni
velikom broju građana za
pregledavanje, ocjenjivanje i
glasovanje
Arhiviranje
kolaboracije i participacije građana
na društvenim medijima
neke izjave...
SAD
Freedom of Information Act
obavezno arhiviranje javnih zapisa
(e-mail, glasovna pošta)
Presidential Records Act
objavljeni i primljeni komentari podložni su
arhiviranju
Europa
Social network postings are by default open and are
not official views. So transparency and archiving
have not got special attention yet. Other issues do,
however, such as access and the scope of civil
servants to freely communicate their opinions. The
current approach is learning by doing.
Matt Poelmans,
Vlada Danske
Hong Kong
Postoje definirane politike arhiviranja i upravljanja
informacijama u umreženom okruženju neovisno o
medijskom i komunikacijskom kanalu.
These policies and procedures will be followed
irrespective of the media and application in which the
information is placed.
Victor Lam,
Vlada Hong Konga
Novi Zeland
The need to archive social media postings will be no
different to using Instant Messaging. The thread of
content will need to be tracked, backed up, stored
securely and archived according to Public Records
Act (PRA) guidelines. It will be treated like any
other electronic content.
Channa Jayashinha,
Chief Information Officer
for the Ministry of Fisheries
Zaključak
• Primjeri e-uprave
– kolaboracija i participacija građana
– korištenje društvenih mreža, geolokacijskih
servisa
• e-uprava
– korištenje digitalno potpisanih
dokumenata
– korištenje digitalnih certifikata
Zaključak
• Infrastruktura za
– arhiviranje e-sadržaja
– provjeru njihove autentičnosti
• Dugoročno očuvanje e-zapisa
– razvijeni postupci?
– razvijene institucijske politike?
– primjereno financiranje?
– povjerenje korisnika?
– stručnjaci? → promjena paradigme → edukacija!
HVALA NA PAŽNJI!
E-uprava, transparentnost,
kolaboracija – uloga arhivista
doc. dr. sc. Hrvoje Stančić
Marija Matešić
Mislav Cimperšak
Odsjek za informacijske znanosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
HERITAGE Live

similar documents