Raba antibiotikov v družinski medicini. Kaj lahko izboljšamo?

Report
Raba antibiotikov v družinski
medicini. Kaj lahko izboljšamo?
Zalika Klemenc-Ketiš
Janko Kersnik
Namen predavanja
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
2
Uvod



Okužbe dihal najpogostejši vzrok obiskov v
SA – 204 bolniki na 1000 prebivalcev
Okužbe zgornjih dihal – večinoma virusne
Okužbe spodnjih dihal – v več kot 50 %
virusne
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
3
Kdaj AB pri infekcijah spodnjih
dihal?




Pljučnica
KOPB: novo nastal gnojni izmeček, dispneja
in/ali povečana količina izmečka
Akutni bronhitis: CRP > 50 mg/l, oslabljeno
splošno stanje, vročina vztraja > 1 teden oz.
se pojavi potem, ko se je že znižala
Sum, da gre za mikoplazmo, klamidijo ali
oslovski kašelj in če ima bolnik oslabljen
imunski sistem
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
4
Namen in metode

Ugotoviti:








kako na osnovni ravni zdravstva v Sloveniji zdravimo
bolnike z okužbami dihal,
kako pogosto je zdravljenje z antibiotiki,
v kakšni meri antibiotiki vplivajo na hitrost okrevanja
bolnikov.
Prospektivna raziskava
250 naključno izbranih zdravnikov DM
1.000 bolnikov
Vprašalnik za zdravnike
Vprašalnik za bolnike
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
5
Rezultati




107 (42,8 %) zdravnikov
302 (30,2 %) bolnika (32,5 % moških)
48,6 ± 15,7 let
Diagnoze:




okužba dihal na več mestih (50,0 %)
akutni bronhitis (28,8 %)
pljučnica (11,8 %)
prevladujoča okužba zgornjih dihal (9,3 %)
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
6
Antibiotiki

Antibiotik je bil predpisan 125 bolnikom (41,4
%):





vsi bolniki s pljučnico
bolniki z akutnim bronhitisom (54,0 %)
bolniki z okužbo dihal na več mestih (19,9 %)
bolniki s prevladujočo okužbo zg. dihal (42,9 %)
Amoksicilin (45,1 %), amoksicilin s
klavulansko kislino (21,3 %) in azitromicin
(15,6 %).
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
7
Diagnoza
Vrsta antibiotika
amoksicilin
FenoksiAmpi- amoksi in zaviralci azitromi klaritromi moksifloks
metilcilin -cilin laktamaz
cin
cin
acin
penicilin
beta
pljučnica
0,0 % 3,0 % 39,4 %
18,2 % 21,2 %
12,1 %
6,1 %
bronhitis
2,1 % 8,5 % 53,2 %
17,0 % 10,6 %
8,5 %
0%
zgornja
dihala
33,3 %
0 % 33,3 %
16,7 %
8,3 %
8,3 %
0%
več mest
0%
0 % 43,3 %
33,3 % 20,0 %
3,3 %
0%
Kako med poplavo “viroz” ne
spregledati “resno” bolnih?
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
9
Čas, v katerem so izzveneli
simptomi
Diagnoza
Antibiotik
pvrednost
da (n=125)
ne (n=177)
Pljučnica
24,6 ± 17,0
/
/
Bronhitis
18,9 ± 8,5
21,4 ± 7,7
0,218
Prevladujoča
okužba zg. dihal
23,3 ± 9,4
15,2 ± 9,1
Okužba dihal na več 18,2 ± 9,6
mestih
16,3 ± 8,3
0,156
0,342
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
11
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
12
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
13
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
14
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
15
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
16
Ugotovitve



Zdravljenje z antibiotikom ne vpliva na potek
akutnega bronhitisa, prevladujoče okužbe zgornjih
dihal in okužbe dihal na več mestih.
Izboljšati izbiro diagnoz (Viroza, Inf. na več mestih)
Predpisovanje antibiotikov pri infekcijah spodnjih
dihal nekoliko odstopa od smernic:



bolniki s prevladujočo okužbo zg. dihal so bili v 42,9 %
zdravljeni z antibiotikom,
makrolidi in kinoloni so bili uporabljeni pri 39,4 % bolnikih s
pljučnico,
bolniki z akutnim bronhitisom so bili v 54,0 % zdravljeni z
antibiotikom.
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
17
GRACE – RCT pri infekcijah
spodnjih dihal
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
18
AB (1) : brez AB (0)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Kaplan-Meier survival estimates
0
10
20
30
analysis time
groupnumber = 0
groupnumber = 1
time to resolution of moderately bad symptoms
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
19
Ugotovitve (infekcijske bolezni
spodnjih dihal brez pljučnic)






Zmerne koristi, zmerni stranski učinki
Ni hudih neželenih izidov
2 % klinično spregledanih pljučnic
V večini primerov lahko odsvetujemo AB
CRP, kalcitonin pri diagnostiki ne pomagata
kaj prida
CRP mogoče za lažje sporočanje, da nekdo
ne potrebuje AB
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
20
Kaj lahko izboljšamo?



Predpisovanje antibiotikov pri bolnikih z okužbami
dihal lahko brez škode za zdravje bolnikov
zmanjšamo.
Bolj bo potrebo upoštevati smernice glede tega, ali
sploh predpisati antibiotik in katerega.
Uporabljati je treba veščine sporazumevanja,
aktivno poslušanje, preverjanje bojazni, pričakovanj
in odnosa do antibiotikov, vključevanje bolnika v
načrtovanje zdravljenja, odprto čakanje…
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
21
Hvala za pozornost!
18. 11. 2011
Dan antibiotikov
22

similar documents