ppt-presentation för Angiografi

Report
Angiografi
Katie Wu, TIMEL3
Medicinska Bilder (HL1002)
Måndagen den 5 maj 2014
http://www.healthgrades.com/procedures/cerebral-angiography
Vad är angiografi?
 Avbildar blodkärl
 Ex: - kranskärl – Koronarangiografi
- njurartär – Renal angiografi
- hjärnan – Cerebral angiografi
http://www.slideshare.net/kardiostar/interventionskardiologi-swe
http://www.slideshare.net/samuelhernandez35728/angiography-basics-and-seldinger-technique?qid=9390332d-85c1-419d-83b0-8a37fe17e127&v=default&b=&from_search=2
Användningsområde
 Arteriografi (artärer):
förträngningar, kärltumörer
 Flebografi (vener):
djup ventrombos
 Koronarangiografi (kranskärl):
blodpropp, hjärtinfarkt, kärlkramp
 Cerebral angiografi (hjärnan):
utbuktning, förträngning, tumör,
ödem, blodpropp, stroke
 Renal angiografi (njurartärer):
funktionsnedsättning av njurarna
Jacobson B. Medicin och Teknik. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur; 1995. s. 384 - 385
Angiogram
 Angiogram = bild som framställs
med hjälp av angiografi
 Kontrastmedel: framgår som vitt
på angiogrammet.
http://www.ne.se/lang/angiografi
DSA – Digital subtraktionsangiografi
Jacobson B, Öberg P.Å. Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2003. s. 148-152
Inställningar
 Justera bilder genom ändring av kontrast, ljusstyrka, filtrering
Två typer av filtrering:
 Spatiell filtrering: framhäver fina detaljer genom att stora obetydliga delar
försvagas
 Tidsfiltrering: framhäver detaljer som har förflyttat sig med en viss hastighet
– ex. avbildning av hjärtat
Kontrastmedel
Vattenlösliga
Icke-vattenlösliga
 Jod
 Barium
 Sprutas in i blodbanan
 Oralt eller insprutat i mag- och
tarmkanalen
 Utsöndras via levern/njurarna ->
Urin
 Avföring
Utförande
http://www.slideshare.net/kardiostar/interventionskardiologi-swe
http://www.hopkinsmedicine.org/interventional_neuroradiology/conditions_procedures/spinal_angiography.html
Fördelar och risker med angiografi
Fördelar:
Risker:
 En detaljerad avbildning av
kroppens blodkärl.
 Kontrastmedlet kan medföra en allergisk
reaktion.
 Snabb åtgärd med hjälp av
kateterisering.
 Kontrastmedlet kan medföra fosterskada
om patienten är gravid.
 Visas i realtid.
 Jodhaltigt kontrastmedel kan medföra
njurskador (förhöjd kreatinin) för patienter
med nedsatt njurfunktion.
 Säker och smärtfri. Risken för
komplikationer är liten.
 Undersökningen tar 30 minuter till
två timmar. Vanligtvis kan patienten
gå hem samma dag.
 Det går att anpassa valet av
undersökningsmetoden beroende
på patientens förutsättningar.
 Det finns många
inställningsalternativ för att förbättra
bildkvalitén.
 Vid kateterisering kan det förekomma
små blåmärken och blödningar där den
har varit insatt.
 Vid kateterisering kan det förekomma
kärlskador, dock sällsynt.
 Patienten utsätts för strålning.
 På grund av många inställningsalternativ
kan det medföra svårigheter att i
efterhand återskapa en viss
betraktelsesituation.
PCI och ERCP
PCI
 Percutan Coronar Intervention =
ballongvidgning
 Förträngningar i hjärtats kranskärl
 Förberedelser och utförande
 Förberedelser och själva
ingreppet tar mellan en och två
timmar
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Ballongvidgning-av-kranskarl-/
http://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Milstolpar-inom-forskningen/PCI--en-ballong-for-liv/
ERCP
 Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi
 Avvikelser i leverns, gallblåsans och bukspottskörtelns utförsgångar till
tolvfingertarmen
 Förberedelser och utförande
 Hela undersökningen tar mellan 30 minuter och 2 timmar
http://www.hopkinsmedicine.org/liver_tumor_center/conditions/bile_duct_cancer.html
http://www.aboutcancer.com/pancreas_ercp_jhu.jpg
Resultat
 Kateterisering-angiografi med vanlig röntgen används nästan enbart om
läkaren har planerat en direkt behandling i förbindelse med
undersökningen, som PCI och ERCP.
 Om patienten inte är lämpad för kateterisering-angiografi på grund av
nedsatt njurfunktion, allergi mot kontrastmedel, graviditet eller av annan
anledning så finns det alternativa metoder som MR-angiografi och CTangiografi.
 Angiogram lagras oftast som digitala bilder. Detta medför att det går att
korrigera bilderna. Inställningar som ändring av ljusstyrka, konstrast och
filtrering medför bättre bildkvalité.
 PCI och ERCP är några undersökningsmetoder för att diagnostisera och
eventuellt behandla sjukdomar. Det tar knappt två timmar att utföra dessa
ingrepp och uppvakningstiden är oftast inte mer än en dag.
 Det är viktigt att bilderna har bra kvalité då läkaren navigerar sig fram med
hjälp av röntgenbilderna och/eller bilderna från endoskopet. För att få bra
bildkvalité används kontrastmedel som även underlättar upptäckande av
avvikelser.

similar documents