Doç.Dr.Ayça Özkul`un Sunumu İçin Tıklayınız

Report
Nörolojik Yoğun Bakım
İnme Ünitesi
Dr Ayça Özkul
Nörolojik Yoğun Bakım ve İnme Ünitesi
gerekliliği
• İnme önemli bir mortalite ve morbidite
nedenidir.
• Ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada
yer alır.
• Akut iskemik inmede etkinliği kanıtlanmış
tek tedavi ise “trombolitik” tedavisidir
Uygun şartlar
– Uygun zaman aralığı (IV için4.5/IA için 6 saat)
…halkın bilinçlendirilmesi…
– Deneyimli ekip
– IV/IA/IV+IA/mekanik trombektomi yapılabilen
donanımlı hastane
– Tedavi esnası ve sonrası yakın izlem
– Uygun hastane koşulları
Trombolitik tedavinin amacı
• Penumbra alanı
genişleyerek infarkt
dokusu içine katılabilir.
Reperfüzyonun kısa
sürede gerçekleşmesi
gerekir.
penumbra
İskemik Penumbra
DWI- İnfarkt Çekirdeği
PWI
MRI
MRA
Bozulmuş
Perfüzyon
PWI
Penumbra
=riskli,
kurtulabilir
doku
Rekanalizasyondan
sonra
CÜ, 50y, K, kardiyoemboli
FET,55y, E
Endovaskuler tedavi
•
•
•
•
ICA oklüzyonlarında IV rtpa başarı oranı <%10
Orta serebral arter M1 için ise <%30
Tek başına IA başarı oranı da belirgin düşüktür.
Mikrokatater yoluyla verilen tpa ise yeterli
rekanalizasynu yaratmayabilir.
• Mekanik trombektomi bu aşamada önemlidir.
53Y, K, NIHSS: 19
SOL MCA M1 OKLUZYON
PENUMBRA SİSTEMİ İLE MT
3 AY SONRS MRS:2
IV+IA rtpa Ve mekanik trombektomi
• Endovaskuler tedavi her merkezde yapılabilen
bir yaklaşım değildir.
• Bu konuda yeterli donanıma sahip
hastanelerde yapılabilir.
• İnme yoğun bakımı olan ve deneyimli ekip ve
serebral dsa anjiografiye ihtiyacı vardır.

similar documents