Sadamate roll Saaremaa arengus

Report
02.08.2013
Meremees otsib Sadamat
Saaremaa areng läbi sadamate
 Muinasaeg, kauplemine naabritega, n.n
röövkaubandus;
 Rootsi ajal a´1640-50 Sõrves Saaremaa süvasadam;
 Maasi linna sadam;
 Posti ja kaubavedu Rootsi ajal- Kuivastu- KoguvaOrissaare sadam, uisk
Reisi-, kala ja kaubasadamad
 Papissaare sadam- laevaehitus;
 Triigi sadam- kaubavedu- Leisi-Pärsama- Valjala valdade






põllumajandus toodangut veeti välja;
Orissaare sadam- Pöide põllumeeste toodangut viidi välja;
Jaaga-Rahu, kus lisaks reisijatele hakati 1930-ndatel välja vedama
ka lubjakivi;
Roomassaare sadam- vajadus seoses linn majanduselu
elavnemisega;
Kuivastu- ühendus mandri ja Muhu vahel, juba alates 17
sajandist;
Kalasadamad, kui hakati kala püüdma traalidega-Kärsa, Tamme,
Veere, …. Kalapaatide sadamad- Turja, Nasva
Sõjasadam- Mõntu
Sadamate areng viimasel
kümnendil
 Riik on oluliselt investeerinud sadamatesse, läbi mille
peetakse ühendusi väikesaartega- Abruka, Ruhnu,
Roomassaare, Triigi, Kuivastu. Töö käib Vikati ja
Papissaare sadamaga.
 Leader projektidest on 7 väikesadamat saanud toetust,
rannakalurid;
 EAS on toetanud puhkesadamate ehitust;
 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamine ja
kaardistamine Narvast- kuni Pärnuni.
Tänane olukord
 Väikelaeva ehitus, vajalikud sadamad aluste






vettelaskmiseks;
Kaubasadamad;
Reisijate vedu, kruiisiturism;
Kalasadamad;
Jahisadamad;
Avalikud väikesadamad pea igas omavalitsuses;
Kas tulevikus saab Saaremaal õppida ka sadamate
majandust? (Väikesel territooriumil koos erineva
otstarbega sadamaid)
Tuleviku suunad
 Veetransport Läänemerel suureneb pidevalt, mis




tähendab rohkem rõhku tuleb panna sadamate
ohutusele ja turvalisusele (akvatooriumite määramine,
riskianalüüside koostamine, sadamakaptenite
atesteerimine )
Vabatahtliku merepääste võrgustiku väljaarendamise
toetamine, õiguslike aluste korraldamine;
Reostustõrjeks valmisolek sadamates;
Aastaringne kaubavedu läbi Saaremaa süvasadama;
Mereakadeemia üleminek TTÜ alla, kas võimalus
Saaremaale?
Milliseid teenuseid pakutakse
Saaremaa külastajatele
 Merekultuurilisi ekskursioone, mere- ja elamusmatku
väikesaartele, sukeldumine, snorgeldamine,
meresüstamatkad, kajakimatkad, kalastamine,
lõbusõidud ja safarid kaatritega, jahireisid
purjejahtidega, võrguga lesta püüdmine ….
 Omavalitsuste arengukavades sadamate arendamine
sees, peamine suund puhke- ja turismimajandus;
 Sadamad on iga saare jaoks eluliselt vajalikud organid.
Sadamate arendamisel saab edu olla vaid siis, kui koos
tegutsevad sadama omanik, kohalik omavalitsus ja
ettevõtjad.
Kungla sadam

similar documents