Slide 1

Report
Välisinvesteeringud Eestis
ja RVD tegevus
Estonian Investment Agency
» investinestonia.com
Üldine taust
• Eestisse on tehtud otseseid
kogumahus 14,3 miljardit EUR
välisinvesteeringuid
(OVI)
• See moodustab 81% võrreldes Eesti SKP’ga
• TOP5 investorid Eestis
Holland, Norra, Venemaa.
(2012 lõpu seisuga):
• TOP5 valdkonnad, kuhu on investeeritud:
–
–
–
–
–
finants- ja kindlustustegevus,
töötlev tööstus,
kinnisvaraalane tegevus,
hulgi- ja jaekaubandus,
kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Rootsi, Soome,
Kumulatiivne OVI, % SKP
Soome
34.5%
Leedu
35.8%
Läti
46.5%
Tshehhi
60.3%
Ungari
64.1%
Rootsi
68.6%
Eesti
81.0%
Iirimaa
122.3%
Luksemburg
176.3%
Malta
0.0%
Allikas: Eurostat
184.9%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
2500
2302.2
2000
567.9
OVI sissevool aastate lõikes, (EUR milj)
1985.0
2010
1144.4
941.8
2009
185.0
974.6
2008
1207.3
928.2
2007
1324.5
406.9
1181.8
868.8
1000.1
770.8
510.1
409.5
500
822.2
1373
1431.9
1500
1000
Kokku: EUR 14.3 mld
0
2003
2004
2005
2006
2011
-500
OVI Eestis
reinvesteeritud tulu
-1000
Reinvesteeritud tulu on viimastel aastatel moodustanud ca 80% kõikidest Eestisse tehtud
otseinvesteeringutest.
Allikas: Eesti Pank
2012
OVI sissevool riikide ja
tegevusalade lõikes, seisuga 31.12.2012
Rootsi
27,6%
Soome
23,3%
Holland
10,4%
Norra
4,7%
Venemaa
4,6%
Leedu
3,1%
Küpros
2,9%
Taani
2,3%
USA
2,3%
Saksamaa
2,1%
Muud
16,7%
Source: Bank of Estonia
Finants- ja kindlustustegevus
24,4%
Töötlev tööstus
16,4%
Kinnisvaraalane tegevus
15,5%
Hulgi- ja jaekaubandus
12,5%
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
9,1%
Veondus ja laondus
6,2%
Info ja side
2,8%
Muud
13,1%
EAS / Rahvusvahelistumise divisjoni
ajalugu
1994 – asutati Eesti Välisinvesteeringute Agentuur
2000 – asutati EAS ning agentuur liideti EASiga
2003 – agentuurist sai EASi struktuuriüksuse
„tegutsevate ettevõtete divisjon“ osa
2007 – loodi EASi struktuuriüksus
„rahvusvahelistumise divisjon“
EAS / Rahvusvahelistumise divisjoni
tegevuse põhisuunad
• Peamised tegevussuunad sätestab Eesti ettevõtluspoliitika
rakendusplaani lisa „Made in Estonia“, mis on Eesti
välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava
• 2012-2014 on vastavalt rakenduskavale põhirõhk kuuel sihtsektoril:
–
–
–
–
–
–
IKT
Masina- ja metallitööstus; Elektroonikatööstus
Tugiteenused
Logistika ja transport
Puidutööstus
Cleantech
• Prioriteetseteks päritoluriikideks on Soome ja Skandinaaviamaad
• Kõrge lisandväärtusega töökohtade loomine
• Ekspordivõimekus
EAS / Rahvusvahelistumise divisjoni
igapäevatöö
• Eesti kui välisinvesteeringute sihtriigi mainekujundus
–
–
–
–
–
Mainekujundusüritused sihtriikides
Sektorspetsiifilistel messidel/kontaktüritustel osalemine
„Life in Estonia“ ajakiri kord kvartalis
Sektorspetsiifiliste - ja üldturundusmaterjalide väljaandmine
www.investinestonia.com veebileht
• Investorteenindus
–
–
–
–
–
–
Projektijuhtimine
Kontaktide loomine
Väärtuspakkumised, päringud potentsiaalsetele investoritele
Investorvisiitide korraldamine Eestisse
Proaktiivne lähenemine
Investorite järelteenindus
Koostööpartnerid Eestis / võrgustik
• Erinevad riigiasutused – ministeeriumid, ametid,
(keskkonnaamet, politsei- ja piirivalveamet, EMTA)
• KOV esindajad, kaasa arvatud MAKid
• Eestis tegutsevad väliskapitaliga ettevõtted
• Potentsiaalsed väärtusahelasse kuuluvad ettevõtted
• Erialaliidud
• Kinnisvarafirmad, tööstusalad
• Personaliotsingufirmad
• Konsultatsioonifirmad, õigusbürood
Meeskond 1/2
• Tallinna kontoris 9 inimest:
– 5 projektijuhti
•
•
•
•
•
Tanel Kõrvel: IKT valdkond
Jaan Heinsoo: cleantech valdkond
Ele-Merike Pärtel: elektroonikatööstus
Priit Paesalu: tugiteenuste valdkond
Ruth Vahtras: masina- ja metallitööstus, järelteenindus
– 4 muud funktsiooni
•
•
•
•
Kristi Tiivas: direktor
Marju Mihkelsoo: infojuht
Krista Mihkelsaar: juhiabi ja ürituste koordinaator
Riinu Jaago: assistent
Meeskond 2/2
• 7 välisesindajat
–
–
–
–
–
–
–
Valdar Liive: Helsinki
Krister Kalda: Stockholm
Riina Leminsky: Hamburg
Toomas Kästik: St. Petersburg
Andrus Viirg: Silicon Valley
Priit Martinson: Shanghai
Kosaku Yamaguchi: Tokyo
EAS / Rahvusvahelistumise divisjon,
success projektid 2009-2012
Aasta
Projektide arv
2009
18
•
•
Masina- ja metallitööstus
Elektroonikatööstus
24
•
•
•
IT
Elektroonikatööstus
Masinatööstus
2011
27
•
•
•
Tugiteenused
Elektroonikatööstus
Masina- ja metallitööstus
2012
35
•
•
IT
Elektroonikatööstus
2010
Olulisimad sektorid
Edulugu: Lappset
Soome ettevõte Lappset, mis on saanud mitmeid auhindu
oma innovaatilisuse ja disaini eest, avas 2012 Tallinna
lähedal uue metallkomponentide tootmise tehase, kus
kasutatakse uusimat tehnoloogiat.
Eestisse tehtud investeeringu suurus oli ca 3 mln eurot,
tehases saab tööd umbes 30 inimest. Eesti valiti välja
logistiliselt hea asukoha ja madalamate tootmiskulude tõttu.
Eco-Board
•
Välisinvestor Hollandist, kes plaanib Eestisse asutada ökoloogiliste
mööbliplaatide tootmisliini.
•
Hetkel kaalub optimaalset asukohta Eestis, mis sõltub eelkõige tooraine
kättesaadavusest (puit, põhk), logistikast, tööjõust ning kohalikust toest.
•
Mööbliplaadid valmistatakse puidu(jäätmete)st ja põllumajandusjääkidest
(õled, põhk, pilliroog).
•
Patenteeritud tehnoloogial põhinevas tootmises kasutatakse 100% looduslikke
aineid ilma keemiliste lisanditeta (näiteks liimi asemel looduslikku ligniini).
•
Tootmises kasutatakse taastuvenergiat (võimsus ~10MW), seega asukoht
taastuvenergial põhineva koostootmisjaama kõrval oleks pluss. Samuti
kasutatakse ökoloogilist transporti (võimalikult vähene sõltuvus
autovedudest).
•
Potentsiaalne investeering 18-25 miljonit eurot, töökohti luuakse 60-65.
http://www.eco-boards.eu/
Aitäh!
Jaan Heinsoo
Välisinvesteeringute nõunik
EAS / Rahvusvahelistumise divisjon
[email protected]
+372 6279 520

similar documents