Emil Kolben & *en*k Dan*k

Report
Martina Píšová
Ondřej Vrátný
LS 2009/2010 - TERI
EMIL KOLBEN & ČENĚK DANĚK
ING. EMIL KOLBEN

* 1. listopadu 1862, Strančice u Prahy
† 3. července 1943, Terezín

Narodil se jako jedno z deseti dětí v židovské rodině

Vystudoval vyšší reálné gymnázium v Praze na Malé Straně

Studium elektrotechniky a strojnictví na Vysoké škole technické v Praze

1887 obdržel dvouleté Gerstnerovo stipendium, které mu umožnilo cestovat

New York - získal zaměstnání ve firmě Thomace Alva Edisona (Edison
Machine Company - předchůdce dnešní General Electric)


1889 se setkal s Nikolou Teslou (při zkouškách vícefázového motoru)

Po návratu do Evropy pracoval jako hlavní inženýr švýcarské firmy Oerlikon
(vývoj generátorů a motorů na střídavý elektrický proud)

1896 se vrátil do Prahy, kde ve Vysočanech založil malou firmu Kolben a
spol.

Firma se dále rozrůstala

1927 vznikla Českomoravská Kolben-Daněk (ČKD); Emil Kolben se stal
jejím generálním ředitelem

Po vzniku protektorátu Čechy a Morava odchod z vedení ČKD (židovský
původ)

s celou rodinou deportován do koncentračního tábora Terezín, kde zemřel
3. července 1943
ČENĚK DANĚK (TÉŽ VINCENC)

* 5. dubna 1826 v Cholticích u Přelouče
† 19. března 1893

Narodil se v rodině sládka

Studoval ve Vídni polytechniku, poté techniku v Praze

1852 nastoupil do firmy Breitfeld & Evans jako konstruktér

1854 koupil spolu se starostou Karlína strojírenský závod A.Meisner &
Comp.





nový název Daněk & Co.
vyráběl stroje pro cukrovary, jejichž rozmach v té době začínal
Do roku 1871 uzavřela firma zakázky na více než 100 cukrovarů.
1871 svou firmu prodal nově založené akciové společnosti Breitfeld, Daněk a
spol., kterou založil s původní firmou Breitfeld & Evans.

V letech 1861 – 1864 byl též poslancem říšského sněmu

Za zásluhy o budování průmyslu získal šlechtický titul von Esse.
Obr.- továrna firmy Daněk & Co
KOLBEN A JEHO ZÁSLUHY

Jaký Kolben byl:
Technicky nadaný
 Novátor, vynálezce
 Pečlivý
 Velký smysl pro detail


Elekrotechnika se nemůže rozvíjet samostatně –
těsné vazby na strojírenství

V Edisonově továrně odmítl empirický přístup


Navrhl hospodárnější sériovou výrobu – dle plánů
Tento postup se ujal i v jiných strojních firmách

Neodmítal využití jednosměrného


podporoval využití střídavého proudu při dálkovém přenosu
(X Edison)
Jako první uskutečnil přenos třífázové energie o
vysokém napětí



125 km (Laufen – Franfurkt nad Mohanem)
u firmy Oerlikon ve Švýcarsku
Přenos byl hospodárnější než u jednosměrného proudu

1896 – návrat do Prahy





Osamostatnění
25 dělníků
o rok později již 114 dělníků
Spolupráce s Křižíkem nevyšla
Vyhrává soutěž na stavbu pražské elektrárny – spojení
s Živnostenskou bankou a vytvoření společnosti

Vyžadoval kvalitní dodavatelské produkty


(založil si vlastní slévárnu, protože dodávaná kujná litina neodpovídala
pevností a houževnatostí jeho parametrům)
Během války ztratil krok se světovým vývojem
cesta do USA, kde uzavírá smlouvu o technické
spolupráci s Westinghouse Electric and
Manufacturing Comp.

Kolbenka je schopna vyrobit jakékoliv silnoproudé zařízení a dodat ho
kamkoliv do světa

Mezi válkami – turbíny (Kaplanova turbína)

Vodní elektrárny
 Hradec Králové, Nymburk, Vrané nad Vltavou
 Madrid, Londýn

Fúze s Českomoravskými továrnami na stroje (14 000
zaměstnanců)


Vynálezy





Zlepšení na elektrických motorech
Autorem čtyřpólového motoru tramvaje
Spojil dynamo (o pomalém chodu) s parním strojem
Atd.
Autorem odborných statí


těžní věže, čerpadla, motorky, letecké motory, přístroje pro zubní
lékařství, parní kotle, lokomotivy
např. 1909 . Vliv křemíku na elektrické a magnetické vlastnosti železa
(nepřímo předvídá vznik elektřiny)
Ocenění

četným doktorem technických věd, čestný člen Elektrotechnického svazu
ČSR.
DANĚK - VYNÁLEZY

první kalolis s dřevěným rámem k odluhování saturačního
kalu

(je zařízení k tlakové filtraci kapalin. Užívá se zejména v
cukrovarnickém a pivovarnickém průmyslu a při čištění odpadních
vod)

železný kalolis

vylepšil stojaté odpařovací aparáty

dal impulz k založení České spořitelny. (podílel se na jejím založení)
DANĚK A PRAŽSKÝ ORLOJ

Předseda komise pro rekonstrukci orloje

Strojírenské práce na orloji
 se
prováděli v jeho továrně v Karlíně (1864-1865)
 zřízena

Zkonstruoval nová zařízení
 (běh

speciální dílna pro tento účel
měsíčního kola, čtyřiadvacetník)
Vše dělal bez nároku na plat
ČKD
VÝVOJ ČKD

1854 Založena firma „Daněk a spol."

1872 Vznikla firma „Strojírenská akciová společnost, dříve Breitfeld-Daněk a spol."

1896 Založena „Kolben a spol., Elektrotechnická továrna v Praze-Vysočanech".

1898 Firma mění název na „Elektrotechnická akciová společnost, dříve Kolben a
spol. Praha" (zkratka EAS).

1921 První fúze: Sloučení ČMS a EAS a vytvoření společnosti „ČeskomoravskáKolben, a.s." (zkratka ČMK).

1927 Druhá fúze: K závodu ČMK se připojuje firma „Strojírenská akciová společnost,
dříve Breitfeld-Daněk a spol." vzniká „Českomoravská-Kolben-Daněk, a.s."
(zkratka ČKD).

1939 Pronikání vlivu německých podniků do řízení a ekonomiky ČKD - přejmenování
firmy na „Českomoravské strojírny, a.s."

1945 Změna názvu na původní ČKD a znárodnění 28.10. - vzniká národní podnik
"ČKD, n.p."
ČKD - PRVNÍ ČESKO-MORAVSKÁ TOVÁRNA NA
STROJE

Podílela se na výstavbě:
 Petřínská
rozhledna
 Průmyslový palác na
Pražském výstavišti

Na přelomu století zahájila výrobu kolejových
vozidel
ČKD – AUTO PRAGA

1907 - spolu se společností
Ringhoffer založila výrobce
automobilů Praga.
ČKD – 2. SVĚTOVÁ VÁLKA A OBDOBÍ
KOMUNISMU


společnost přejmenována na Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik
AG
vyráběla hlavně zbraně

Při americkém náletu 25. března 1945 byl podnik těžce poškozen.
Po válce byl podnik obnoven a rychle znárodněn.

nejznámější provozy koncernu ČKD



motorové lokomotivy v Libni
tramvaje na Smíchově pro členy RVHP.

největším výrobcem tramvají na světě a zaměstnával až 50 000
zaměstnanců.

Přes velký objem výroby podceňoval investice do modernizace a
výzkumu, což vedlo k postupnému zastarávání provozů.
ČKD PO REVOLUCI

S ekonomickým kolapsem zemí RVHP ztratila ČKD svá největší odbytiště.

V roce 1994 při privatizaci získala kontrolní balík akcií společnost Inpro a
ČKD
holding.

1998 – skoro bankrot

(To velice komplikovalo situaci při výrobě velkých veřejných zakázek, jako jsou rychovlaky
pro České dráhy či metra pro Prahu.)

Některé společnosti holdingu zkrachovaly úplně, ostatní byly vráceny státu
skrze IPB

Stát některé společnosti prodal zahraničním investorům


například legendární výrobu kolejových vozidel získal německý Siemens.
Zbytek holdingu i s ochrannou známkou získala v roce 2004 společnost
11FITE
Děkuje za pozornost !

similar documents