vy_32_inovace_346_dirigovani

Report
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník
NÁZEV: VY_32_INOVACE_346_Dirigování
AUTOR: Mgr. Markéta Lyková
ROČNÍK, DATUM: 7., 12. 1. 2012
VZDĚL. OBOR, TÉMA: Hudební výchova, Dirigování
ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4
REDIZO: 600 150 585
ANOTACE
•
•
•
•
•
materiál je určen pro žáky 7. ročníku
přibližuje osobnost dirigenta a sbormistra
ukazuje jednoduchá schémata pro dirigování
začátek a konec
2/4, 3/4, 4/4 takt
Dirigování
O Dirigent, sbormistr
O základy dirigování
Dirigent
O řídí hudební těleso – například orchestr
O používá hůlku - taktovku
O jeho pohyby udávají :
 nástupy – začátky
 konce
 tempo
 sílu
Sbormistr
O dělá totéž, co dirigent, ale v pěveckém sboru
(ne pro hráče na nástroje, ale pro zpěváky)
O většinou nepoužívá taktovku
O smíšený sbor = 4 hlasy
 mužské – bas, tenor
 ženské – alt, soprán
Základy dirigování
O nádech – teprve po něm následuje začátek
samotného zpěvu
nádech
zpěv
O konec zpěvu – poté už nesmí zaznít tón
O dirigentské gesto = „šnek“
Takt dvoučtvrťový = 2 doby
O nejjednodušší
O schéma „kníry“
O např. tanec – polka
dva
raz
Takt tříčtvrťový – 3 doby
O typický pro rytmus valčíku
O schéma „trojúhelník“
O např. písnička Severní vítr
raz
tři
dva
Takt čtyřčtvrťový – 4 doby
O tanec tango
O schéma „stromeček“
raz
dva
tři
čtyři
Použité zdroje
O www.office.microsoft.com

similar documents