příloha

Report
ŠABLONA 32
VY_32_INOVACE_12_32_SLUNCE – PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY
•
Anotace: Prezentace může sloužit jako výkladové, opakovací učivo.
•
Autor: Mgr. Martin Palát
•
Jazyk: Čeština
•
Očekávaný výstup: obohacení a rozšíření učiva na téma Člověk a Vesmír
•
Speciální vzdělávací potřeby: dataprojektor, interaktivní tabule
•
Klíčová slova: vesmír, planety, Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,
Neptun
•
Druh učebního materiálu: prezentace
•
Cílová skupina: žák
•
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
•
Typická věková skupina: 9 -11 let
PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY
• Merkur
• Jupiter
• Venuše
• Saturn
• Země
• Uran
• Mars
• Neptun
MERKUR
•
Merkur je Slunci nejbližší a současně i
nejmenší planetou sluneční soustavy,[
která dosahuje pouze o 40 % větší
velikosti než pozemský Měsíc. Jeho
oběžná dráha je ze všech planet
nejblíže ke Slunci a jeden oběh kolem
Slunce trvá pouze 87,969 dne.
•
Nepřítomnost atmosféry je příčinou
velkých rozdílů teplot mezi osvětlenou
a neosvětlenou polokoulí. Rozdíly
dosahují hodnot téměř 700 °C. Na
polokouli přivrácené ke Slunci může
teplota vystoupit na téměř 430 °C. Na
polokouli odvrácené panuje mráz až
−180 °C.
zpět
VENUŠE
•
Venuše je druhá planeta od Slunce ve
sluneční soustavě. Je pojmenovaná po
římské bohyni lásky a krásy Venuši.
Jedná se o jedinou planetu sluneční
soustavy, která je pojmenována po
ženě.
•
Venuše je zcela zakryta vrstvou husté
oblačnosti, která nedovoluje spatřit její
povrch v oblasti viditelného světla.
•
Lze ji ze Země vidět jen před svítáním
nebo po soumraku. Proto je Venuše
někdy označována jako „Jitřenka“ či
„Večernice“.
zpět
ZEMĚ
•
Země je třetí planeta sluneční
soustavy a jediné planetární těleso, na
němž je dle současných vědeckých
poznatků potvrzen život. Země
nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let
a krátce po svém vzniku získala svůj
jediný přirozený satelit – Měsíc. Země
obíhá kolem Slunce po téměř
kružnicové dráze s velmi malou
excentricitou.
•
Celou planetu obklopuje hustá
atmosféra tvořená převážně dusíkem
a kyslíkem vytvářející směs obvykle
nazývanou jako vzduch.
zpět
MARS
•
Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy,
druhá nejmenší planeta soustavy po
Merkuru. Je pojmenována po římském
bohu války Martovi. Má pevný horninový
povrch pokrytý krátery, vysokými
sopkami, hlubokými kaňony a dalšími
útvary. Má dva měsíce nepravidelného
tvaru pojmenované Phobos a Deimos.
•
Kvůli jejímu načervenalému nádechu,
způsobenému červenou barvou
zoxidované půdy na jejím povrchu,
považovaly staré národy Mars většinou
za symbol ohně, krve a zániku.
zpět
zpět
JUPITER
•
Jupiter je největší planeta sluneční
soustavy, v pořadí pátá od Slunce.
•
Jupiter, Saturn, Uran, a Neptun jsou
označovány jako plynní obři.
•
Planeta je pojmenována po římském
bohu Jovovi (v 1. pádě Jupiter).
•
Jupiter má hmotnost přibližně jedné
tisíciny Slunce, což je okolo dva a
půl krát více než všechny ostatní
planety sluneční soustavy
dohromady.
zpět
SATURN
•
Saturn je šestá, po Jupiteru druhá
největší planeta sluneční soustavy.
•
Teplota v horní oblačné vrstvě
atmosféry dosahuje -140 °C.
•
Jeden oběh okolo Slunce vykoná
Saturn za 29,46 pozemského roku.
•
Při pozorování Saturnu z dálky je
planeta světle žlutá, což způsobuje
vrstva mraků s nejasnými pásy
různých barevných odstínů.
zpět
URAN
•
Uran je sedmá planeta od Slunce,
třetí největší a čtvrtá nejhmotnější
planeta ve sluneční soustavě. Řadí
se mezi plynné obry a společně s
Neptunem i mezi tzv. ledové obry.
•
Atmosféra Uranu je nejchladnější
atmosférou ve sluneční soustavě.
•
Podobně jako další plynné planety
má i Uran planetární prstence.
•
Sama planeta je nejspíše složena
především z ledu a kamení.
zpět
NEPTUN
•
Neptun je osmá a od Slunce
nejvzdálenější planeta sluneční
soustavy; řadí se mezi plynné obry.
•
Neptun má charakteristicky modrou
barvu, která je zapříčiněna mj.
přítomností většího množství metanu
v atmosféře.
•
Atmosféra Neptunu je složena
převážně z vodíku a hélia s větším
podílem vody, čpavku a metanu.
Vnitřní stavba planety je spíše
kamenitá a navíc obohacená vodním
ledem.
ZDROJE – OBRÁZKY :
•
http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2008/10/07/07oct_firstresults_resources/rays_big.jpg
•
http://apod.gsfc.nasa.gov/apod/image/0203/venus180hem_magellan_big.jpg
•
http://planety.astro.cz/obr/planety/zeme/zeme2_large.jpg
•
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/planetary/mars/marsglobe3.jpg
•
http://www.metinomaniacz.estranky.cz/img/original/50/jupiter.jpg
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Saturn_(planet)_large.jpg
•
http://belajargeodenganhendri.files.wordpress.com/2011/04/uranus.jpg
•
http://dracul.kill.pl/~bielu/astronomia/uran-neptun/00341.jpg

similar documents