Nácvik tanca.

Report
•
•
•
•
•
•
Chlapci (alebo maminy) stoja za dievčatami, postoj ako na
mazurku. A drží ju za obidve ruky vo výške ramien.
Obaja urobia dvojkročku (prísunný krok) vpravo a vľavo.
Chlapec pootočí dievča vľavo (usmejú sa na seba) a opäť
chlapec pootočí dievča vpravo.
Dievča sa otočí po pravej ruke okolo svojej osi.
Dievča stojí po pravej strane chlapca.
Kráčajú pravou nohou štyri kroky vpred a ľavou nohou štyri
kroky vzad, jednokročku (prísunný krok) vpravo a vľavo,
chytia sa pod pazuchou a točia sa okolo seba.
• 1. sloha:
Ked sem chodziu do školy
(dvojkročka vpravo,
vľavo), učiu sem sa
litery(dvojkročka vpravo,
vľavo), jeden dva, tri štyri
(mamina pootočí dievča
vľavo , vpravo), to sú
moje litery (dievča s otáča
po ľavej ruke okolo svojej
osi).
• 2. sloha:
Stojíme vedľa seba, držíme
sa za ruky, tancujeme a
spievame Štyri kroky
dopredu (vykročíme pravou
nohou dopredu) a štyri zas
dozadu (kráčame ľavou
nohou vzad), krok sun-sem
(jednokročka vpravo), krok
sun-tam (jednokročka
vľavo) ja sa z toho vymotám
(chytíme sa pod pazuchu
a otáčame sa kolo seba).

3. sloha:
Jeden, dva, tri, štyri,
pjet cos mjeu Janku na
objed, erteple pečené
bili máuo mascené
(stojíme oproti sebe
a tlieskame si rukami
do rytmu).
• 4. sloha:
Deti vytvoria kruh
a pružným tanečným
krokom pochodujú po
obvode kruhu (vykročia
pravou nohou). Šotyš
pjekný tanec je, doho
pjekne tancuje (kráčajú
vpravo), do neví, nech
nechá nech sa strčí do
mjecha (otočia sa o
kráčajú vľavo).
Tento tanec tancujú chlapci s dievčatami a
tiež sme si ho nacvičili aj s maminamy.
 Deťom sa tanec veľmi vydaril a páčil boli
pochválené a odmenené sladkou odmenou.
 S týmto tancom sa predvedú na Sadzení
máje a ku Dňu matiek.
 http://youtu.be/ZuW300zRCM4


similar documents