Grafy v Excelu

Report
GRAFY V EXCELU
SLOUPCOVÉ GRAFY
Označíme celou tabulku myší a na kartě Vložení
vybereme sloupcový graf
SLOUPCOVÉ GRAFY
Sloupcové grafy slouží k porovnání hodnot různých
kategorií
SLOUPCOVÉ GRAFY
Zaměnit sloupce za řádky – Nástroje grafu - Návrh
POPISKY DAT, GRAFU A OS
Nástroje grafu – Rozložení
ÚPRAVA VZHLEDU
Nástroje grafu – Formát –
Jiný způsob – označit oblast, kterou chceme upravit a
pravým tlačítkem otevřeme aktuální nabídku a
zvolíme Formát zobrazované oblasti
PRUHOVÉ GRAFY
Pruhové grafy představují nejvhodnější typ pro
porovnání více hodnot
PRUHOVÉ GRAFY
Upravený vzhled grafu
PRUHOVÉ GRAFY
Přehodit pořadí sloupečků – Nástroje grafu – Návrh
Šipkou prohodíme řádky
PRUHOVÉ GRAFY
Výsledný graf
JINÝ TYP SLOUPCOVÉHO GRAFU
OBRÁZKY JAKO VÝPLŇ
Označit řadu – Formát
datové řady – Výplň –
Obrázek nebo textura
– Soubor a vybrat z
uložení obrázku
JINÉ UMÍSTĚNÍ NÁZVŮ KATEGORIÍ
Označit osu – Formát osy
Popisky osy
HOTOVÝ PŘÍKLAD
VÝSEČOVÝ GRAF
Výsečové grafy zobrazují velikost položek
jedné datové řady úměrně k součtu položek.
Datové body jsou ve výsečovém grafu
zobrazeny jako procento celého grafu.
Protože ve výsečovém grafu lze zobrazit
pouze jednu datovou řadu, měla by být data
listu uspořádána do jednoho sloupce nebo
řádku.
VÝSEČOVÝ GRAF
VÝSEČOVÝ GRAF S DÍLČÍ VÝSEČÍ
3D GRAFY
3D GRAFY
SPOJNICOVÝ GRAF
Spojnicové grafy mohou zobrazit souvislá
data v průběhu času, proti společnému
měřítku, a jsou proto ideální pro zobrazení
trendů v datech v pravidelných intervalech
nebo v průběhu času.
SPOJNICOVÝ GRAF
SPOJNICOVÝ GRAF
Úprava popisků
osy
KOMBINOVANÉ GRAFY
Chcete-li v grafu zvýraznit různé typy informací, je
možné do tohoto grafu sloučit dva nebo více typů
grafů.
Můžete například kombinovat sloupcový graf se
spojnicovým grafem za účelem okamžitého
vizuálního efektu, který může usnadnit pochopení
grafu.
Pokud se rozsah hodnot různých datových řad v
grafu velmi liší nebo pokud používáte smíšené typy
dat, můžete zobrazit jednu nebo více datových řad
z jiného typu grafu na vedlejší svislou osu.
KOMBINOVANÉ GRAFY
1. Nejdříve zvolíme stejný
typ pro celý graf
2. Vybereme „červenou
datovou řadu a
zvolíme jiný typ grafu
3. Nakonec přidáme
vedlejší osu
KOMBINOVANÉ GRAFY

similar documents