splitska banka

Report
C0
PROGRAM POTICANE
STANOGRADNJE
SG SPLITSKA BANKA d.d.
Lokacija Hostov breg- Rijeka
Studeni 2013.
C1 - Internal / Interno
C0
KREDITI za učešće - do 15% vrijednosti nekretnine
 Rok otplate: do 10 godina
 Isplata u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB, na račun Prodavatelja
 Kamatne stope:
za klijente s usmjerenim primanjima: 6,42%* godišnje, (EKS 6,95%) promjenjiva
za ostale klijente: 6,92% godišnje, (EKS 7,49%) promjenjiva
 Otplata kredita: po srednjem tečaju HNB
 Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 1,00% na iznos kredita, max. 1.000,00 kn
* Kamatna stopa se sastoji od promjenjivog i nepromjenjivog dijela. Promjenjivi dio definiran je
vrijednošću šestomjesečnog EURIBOR-a i usklađuje se dva puta godišnje, sukladno vrijednostima
EURIBOR-a na dane 02.01. i 01.07. Vrijednost 6M EURIBOR-a na dan 01.07.2013. iznosila je 0,34.
2
C1 - Internal / Interno
C0
 PREDUVJETI:

kreditna sposobnost dužnika: rata max. u visini od plaće umanjene za prethodne odbitke te za iznos 2/3
prosječne plaće u RH. Za klijente čija su primanja manja od prosječne plaće u RH, nakon svih odbitaka,
slobodno mora ostati 2/3 plaće

minimalna mjesečna primanja dužnika iznose 2.000 kuna

supružnik korisnika kredita, neovisno o primanjima, uvijek ima svojstvo sudužnika
 OBVEZNI INSTRUMENTI OSIGURANJA:

riziko polica 100% ili kreditno sposobni jamci

ovjerena Izjava o zapljeni plaće za dužnika (eventualnih sudužnika) i jamce

kredit se otplaćuje putem administrativne zabrane na plaću koju Banka doznačuje Poslodavcu

2 zajedničke mjenice za sve sudionike u kreditu i mjenična izjava za svakog sudionika
3
C1 - Internal / Interno
C0
Okvirni izračun mjesečnih rata kredita (kamata 6,42%):
 15 % obaveznog učešća
 rok otplate 10 godina
Cijena stana
Kredit
za učešće 15%
Mjesečni anuitet
EUR
EUR
EUR
45.000
6.750
76,68
54.000
8.100
92,01
63.000
9.450
107,35
72.000
10.800
122,69
4
C1 - Internal / Interno
C0
KREDIT za kupovinu stana - do 65 % od vrijednosti stana
 Rok otplate: do 20 godina
 Razdoblje počeka: do 1 godinu (ne ulazi u rok otplate kredita); kamata je jednaka
nominalnoj kamata se u počeku plaća mjesečno
 Isplata u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB, na račun Prodavatelja
 Otplata kredita: prema srednjem tečaju HNB
 Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% na iznos kredita, max. 1.000,00 kn
 Kamatne stope:
za klijente s usmjerenim primanjima:
5,17%* godišnje - (EKS 5,49%) za klijente mlađe od 40 godina
5,47% godišnje - (EKS 5,82%) za ostale klijente s usmjerenim primanjima
za ostale klijente:
6,07% godišnje, (EKS 6,47%) promjenjiva
* Kamatna stopa se sastoji od promjenjivog i nepromjenjivog dijela. Promjenjivi dio definiran je vrijednošću šestomjesečnog
EURIBOR-a i usklađuje se dva puta godišnje, sukladno vrijednostima EURIBOR-a na dane 02.01. i 01.07. Vrijednost 6M
EURIBOR-a na dan 01.07.2013. iznosila je 0,34.
5
C1 - Internal / Interno
C0
 PREDUVJETI:
 kreditna sposobnost dužnika: rata max. u visini od plaće umanjene za prethodne
odbitke te za iznos 2/3 prosječne plaće u RH. Za klijente čija su primanja manja od
prosječne plaće u RH, nakon svih odbitaka, slobodno mora ostati 2/3 plaće
 minimalna mjesečna primanja 2.000 kuna
 supružnik korisnika kredita uvijek ima svojstvo sudužnika
 troškovi života i ostali uvjeti kreditiranja u skladu s Pravilnikom o kreditiranju građana
Korisnik kredita na dan otplate ukupnog kredita (Banke i APOS-a) ne može biti stariji
od 70 godina. Ukoliko ovaj uvjet nije zadovoljen postoje dvije mogućnosti za dobijanje
kredita:
 kreditno sposoban dužnik mora imati još jednog ili najviše dva sudužnika. Sudužnici
moraju biti kreditno sposobni za otplatu cijelog iznosa kredita, a na dan konačne
otplate zajedničkog kredita Banke i APOS-a, sudužnik ne može biti stariji od 70 god.
 ukupni rok otplate zajedničkog kredita Banke i APOS-a ne može biti dulji od razlike
godina starosti dužnika u početku otplate kredita i dobne granice od 70 godina na
dan konačne otplate zajedničkog kredita Banke i APOS-a. Prihvaćaju se maksimalno
dva sudužnika
6
C1 - Internal / Interno
C0
 Okvirni izračun mjesečnih rata kredita:
(kamata za EUR 5,47%)
10 godina
12 godina 13 godina
10.000
108,76
95,25
90,11
20.000
217,51
190,51
180,22
30.000
326,27
285,76
270,33
40.000
435,03
381,02
360,44
50.000
543,79
476,27
450,54
7
C1 - Internal / Interno
C0
 Poslovnica Rijeka, Jadranski trg 2a, Rijeka
 Kontakt osobe:
 Jadran Gudić, tel 051 356 047, [email protected]
 Julijana Marčelja, tel. 051 356 041, [email protected]
 Snježana Pintarić, tel. 051 356 041, [email protected]
 RADNO VRIJEME
 Ponedjeljak - Petak
 08:00 – 19:00
 SUBOTOM
 8,00 – 12,00
8
C1 - Internal / Interno

similar documents